Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα συνεχιστούν οι δωρεάν ιατρικές εξετάσεις... που προσφέρει ο Δήμος Χανίων στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους του! Σκοπός της δράσης κοινωνικής πολιτικής είναι να καλύψει τις δαπάνες των εξετάσεων σε όσους αδυνατούν να τις πληρώσουν ιατρικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία. Εξετάσεις, λοιπόν, χωρίς κόστος για κάθε δημότη με ανάγκες στα Χανιά...

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

Α. Σε ασφαλισμένους που έχουν βιβλιάριο ανασφαλίστων και οικονομικά αδύναμων (βιβλιάριο πρόνοιας), οι οποίοι μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητικές τομογραφίες μετά από γνωμάτευση ιατρού από κρατικό φορέα στην οποία να αποδεικνύεται ότι χρήζουν άμεσα μαγνητικής εξέτασης και τούτο επειδή το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων δεν διαθέτει μαγνητικό τομογράφο.
  
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου πρόνοιας σε ισχύ.
β. Γνωμάτευση ιατρού από κρατικό φορέα στην οποία να αποδεικνύεται ότι χρήζει άμεσα μαγνητική εξέταση.
γ. Βεβαίωση κατοικίας που να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι είναι κάτοικος Δήμου Χανίων.

Β. Σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες ωφελούμενες του Επιχειρησιακού Προγράμματος – ΕΠ – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού σε υπηρεσίες "Health Voucher", κατόχους Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ).

Το  ΕΕΠ γενικής κατηγορίας καλύπτει τις  ακόλουθες υπηρεσίες:
- Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
- Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την  ηλικιακή  ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
- Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες Υγείας του ΕΣΥ.

Το Μενού των Εξετάσεων Γενικής Κατηγορίας που καλύπτει το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι:
α. Βιοχημικός έλεγχος: τρίτης ηλικίας, μέσης ηλικίας 30-60 ετών, 15-30 ετών, παιδιά: 3-15 ετών και παιδιά 2 μηνών-3 ετών.
β. Αιματολογικός έλεγχος: τρίτης ηλικίας, μέσης ηλικίας 30-60 ετών, 15-30 ετών, παιδιά: 3-15 ετών και παιδιά 2 μηνών-3 ετών.
γ. Ακτινολογική εικόνα (Τομογραφία, εκάστη τομή-απλή (κλασσική): α) θώρακος- τρίτης ηλικίας, μέσης ηλικίας 30-60 ετών, 15-30 ετών, παιδιά: 3-15 ετών και παιδιά 2 μηνών-3 ετών
δ. ηλεκτροκαρδιογράφημα στο ιατρείο προ κοπώσεως (με ή χωρίς Laser), τρίτης ηλικίας, μέσης ηλικίας 30-60 ετών, 15-30 ετών, παιδιά: 3-15 ετών και παιδιά 2 μηνών-3 ετών.
Για τους παραπάνω της παρ. Β, ο Δήμος  Χανίων προτίθεται να καλύψει κάθε άλλη εξέταση εκτός της αναφερόμενες που καλύπτονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α. Φωτοαντίγραφο εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης Α/θμιας Φροντίδας Υγείας.
β. Βεβαίωση κρατικού φορέα ή συμβεβλημένου ιατρού ΕΟΠΥΥ στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα άμεσης εξέτασης.
γ. Βεβαίωση κατοικίας που να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι είναι κάτοικος Δήμου Χανίων.

*Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων (Κυδωνίας 29 - α' όροφος ) έως και τις 15/11/2013 και ώρες 9:00 έως 13:00, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, ενώ οι δικαιούχοι για να προμηθευτούν ειδική κάρτα υγείας. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Χανίων: 28213 41691, Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας: 28213 41692, 28213 41696Categories:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!