Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017


Με αυτούς τους κωδικούς θα έχετε πάντα πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου. Σε περίπτωση που έχει η πτήση σας καθυστέρηση και θέλετε να περάσετε το χρόνο σας, υπάρχει λύση.
Ο Travel blogger και μηχανικός ασφάλειας υπολογιστών Anil Polat, δημιούργησε ένα εύχρηστο διαδραστικό χάρτη για να βρείτε εύκολα κωδικούς πρόσβασης.
Δείτε το χάρτη εδώ.

Η νέα τάση στην Ιαπωνία είναι τα… πολυτελή φρούτα. Το 2016, ένα μικρό πεπόνι από την εταιρεία Yubari πωλήθηκε έναντι 3 εκατ. γεν, δηλαδή 25.109 ευρώ!
Η νέα… τρέλα δεν αφορά μόνο τα πεπόνια αλλά επεκτείνεται σε κάθε είδους φρούτου που καλλιεργείται σε ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια και βγαίνει σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.
Μιλάμε δηλαδή για φράουλες τόσο μεγάλες όσο τα μπαλάκια του τέννις, γεωμετρικά πεπόνια και τετράγωνα καρπούζια αλλά και γιγάντια σταφύλια.
Η ιαπωνική κουλτούρα συνδέει τα φρούτα με το υψηλό κοινωνικό status και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή δώρα στη χώρα.
Διπλές  μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από Απρίλιο φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου
Δύο έμμεσες μειώσεις στους μισθούς του Δημοσίου φέρνουν οι νέες αυξημένες εισφορές που προβλέπει το νέο Ασφαλιστικό.
Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο την οποία εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπ. Εργασίας, καθώς σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου από 1/1/2017 επιβάλλεται εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου ύψους 3,33% επί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
Ωστόσο η εισφορά δεν είχε επιβληθεί πρακτικά στο διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017.
Έτσι από τον Απρίλιο, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα υποστούν μία διπλή έμμεση μείωση:
1)  Η πρώτη έμμεση μείωση  θα προέλθει από την πρώτη εφαρμογή της εργοδοτικής εισφοράς στη μισθοδοσία του Απριλίου.
2)  Η δεύτερη  μείωση θα προέλθει από την αναδρομική παρακράτηση των εργοδοτικών εισφορών του τριμήνου Ιανουαρίου -Μαρτίου του 2017 από τις μισθοδοσίες του τριμήνου Απριλίου -Ιουνίου 2017.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο "σε περίπτωση που το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού, τότε το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών των προηγούμενων μηνών, καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών.
Σύμφωνα με το παράδειγμα του ΥΠΟΙΚ, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 καταβλήθηκε συνολική εισφορά (ασφαλισμένου και εργοδότη) ύψους €100 μηνιαίως, ενώ με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα έπρεπε να έχει καταβληθεί μηνιαία εισφορά ύψους €120.
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει διαφορά ύψους €20 μηνιαίως, δηλαδή €60 συνολικά.
Για την τακτοποίηση καταβάλλεται για τους  επόμενους τρεις μήνες επιπλέον ποσό εισφοράς ύψους €20, δηλαδή το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2017 διαμορφώνεται σε 140 (€120 + €20).
Εάν, πάλι, το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, τότε το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών.
Παράδειγμα:
Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 καταβλήθηκε συνολική εισφορά (ασφαλισμένου και εργοδότη) ύψους €100 μηνιαίως, ενώ με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα έπρεπε να έχει καταβληθεί μηνιαία εισφορά ύψους €70.
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει διαφορά ύψους €30 μηνιαίως, δηλαδή €90 συνολικά. Για την τακτοποίηση κατά τον μήνα Απρίλιο του 2017 δεν θα καταβληθεί μηνιαία εισφορά (€70 προβλεπόμενη εισφορά - €70 ποσό οφειλής), ενώ για τον μήνα Μάιο του 2017 θα καταβληθεί μηνιαία εισφορά ύψους €50 (€70 προβλεπόμενη εισφορά - €20 ποσό οφειλής).
Ωστόσο, οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80€ (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) το οποίο λόγω του ότι αποτελεί εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 1-1-2017 και μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.
Αναλυτικότερα το νέο "καθεστώς” ασφαλιστικών εισφορών για τους δημοσίους υπαλλήλους διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη εργαζομένων στο Δημόσιο
Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τα ακόλουθα πρόσωπα, που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου:
α. τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,
β. τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).
α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, στις περιπτώσεις που μέχρι την 31-12-2016 δεν προβλεπόταν η καταβολή αυτών, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής:
Ετος
Ποσοστό εισφορών
2017
3,33%
2018
6,67%
2019
10.00%
2020
13,33%
Προς διευκρίνιση παρατίθενται τα εξής παραδείγματα:
* Διορισμένος στο Δημόσιο έως 31-12-1992 (παλαιός ασφαλισμένος), κατέβαλε έως 31-12- 2016 για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ασφαλισμένου ύψους 6,67%, χωρίς να προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικών εισφορών.
Από 1-1-2017, θα καταβάλει εισφορές ασφαλισμένου ύψους 6,67% και το Δημόσιο εργοδοτική εισφορά ύψους 3,33% (καταληκτικό 13,33% από 1-1-2020).
* Διορισμένος για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1-1-2011, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ο οποίος υπαγόταν αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2016 στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3865/2010, όπως ισχύει, κατέβαλε για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης. Από 1-1-2017 εξακολουθεί να καταβάλει τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών, δηλαδή 6,67% και 13,33%, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.
* Ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993 (νέος ασφαλισμένος) στο Ειδικό Καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν.3163/1955 και ν.δ. 4277/1962), κατέβαλε για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης. Από 1-1-2017 εξακολουθεί να καταβάλει τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών, δηλαδή 6,67% και 13,33%, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.
Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη εργαζομένων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
1. Η πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3% για όσους υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην κατηγορία των "παλαιών" ή "νέων" ασφαλισμένων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον είναι δικαιούχοι και πράγματι τους καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα και όχι επί του συνόλου των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.
2. Η εργοδοτική εισφορά 8% η οποία υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών των πρώην κοινοτικών υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στους Δήμους και βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς διαμορφώνεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, ως εξής:
Ετος
Ποσοστό εισφορών
2017
3,33%
2018
6,67%
2019
10.00%
2020
13,33%
Γ. Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη αιρετών (Δημάρχων) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Η εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των Δημάρχων που έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα αυτή μέχρι την 12-11-2012 και εν δυνάμει μπορούν να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, διαμορφώνεται κατ’ έτος, ως εξής:
τος
Ποσοστό εισφορών
2017
9,17%
2018
8,34%
2019
7,50%
2020
6,67%
Σημειώνεται ότι:
α) Για τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα από 1-1-2017 καταβάλλεται η εισφορά εργοδότη από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με την Απόφαση περί καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
β) Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Δημάρχου από 13-11-2012 και μετά δεν δικαιούνται σύνταξη από τη θέση αυτή
Έκταση εφαρμογής
Α. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται από 1-1-2017 και σε όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, και ως εκ τούτου ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές είτε πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους, είτε για νέους ασφαλισμένους αντίστοιχα.
Ειδικότερα τα ανωτέρω εφαρμόζονται:
Σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, καθώς σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως εάν με το υφιστάμενο μέχρι 31-12-2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου ή φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ανεξαρτήτως του χρόνου διορισμού (πριν ή μετά την 1-1-1993 ή την 1-1-2011).
2. Σε όσους υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3163/1955 και του ν.δ. 4277/1962 αντίστοιχα.
3. Στους τακτικούς υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι για τους υπάλληλους (περιλαμβανομένων και των μετακλητών υπαλλήλων) που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές του αρ. 38 του ν. 4387/2017, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.
Α. Yπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015

Ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι) , από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές των "παλαιών ασφαλισμένων" (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. πριν την 1-1-1993) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, όπως ισχύουν, δηλαδή:
ο βασικός μισθός,
το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι)
Από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των "νέων ασφαλισμένων" υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. μετά την 1-1-1993) που υπάγονται στις διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 17 (παρ. 1) του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν, δηλαδή:
1. ο βασικός μισθός,
2. η οικογενειακή παροχή
3. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
4. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
5. το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών , όπως τα ανωτέρω ποσά
capital.gr

Αυτές και αρκετές επιμέρους είναι οι εκπτώσεις που ισχύουν για τους έχοντες κάρτα ανεργίας. Από τα Μέσα Μεταφοράς, έως τον κινηματογράφο και το φαγητό, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις το τρέχον έτος για τους ανέργους.
Δείτε ποιές είναι αυτές:
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δωρεάν Απεριόριστη Χρήση σε όλα τα μέσα ΜΜΜ της Αττικής

ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Καμία έκπτωση για ανέργους, αλλά 25% έκπτωση για ηλικίες κάτω των 26 ετών

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ :
35 ευρώ πήγαινε και 55 ευρώ επιστροφή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

ΕΣΤΙΑΣΗ
GOODYS
Τα Goody’s Burger House παρέχουν 10% έκπτωση προς τους ανέργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (Η έκπτωση ισχύει σε συγκεκριμένα καταστήματα)

LA PASTERIA
Έχουν 20% έκπτωση με επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ

EVEREST
10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα

B.Q.
Έκπτωση 20% σε ανέργους

OLYMPUS PLAZA (PARKS FOOD, αυτά που όταν πας ταξίδι, σταματάς για στάση φαγητού και «αράγματος» )
Υπάρχουν ειδικές τιμές σε ανέργους (Ανάλογα τα προϊόντα)

FLOCAFE
Υπάρχουν προσφορές για ανέργους αλλά εξαρτάται από το κατάστημα

PIZZA FAN
50% έκπτωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ, IΙΕΚ ΔΟΜΗ, ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ, INFOTECH, ΙΕΚ PRAXIS, IST COLLEGE
Υπάρχουν ειδικές τιμές για ανέργους, κατόπιν ραντεβού και ανάλογα την ειδικότητα

KARIERA SEMINARS
Έκπτωση 15% σε όλους τους κατόχους κάρτας ανεργίας για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
4W
Έκπτωση 10% στα προγράμματα Web Design

ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Έκπτωση 7% για ανέργους

ΚΕΛΕ –ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
15% στις τιμές των Προγραμμάτων μας και παροχή δωρεάν Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικών Προγραμμάτων (ERP SOFTONE ΚΑΙ UNION)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS
Έκπτωση 25% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων.

CITY UNITY COLLEGE
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους.

ALPINE CENTER
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάρτα ανεργίας

ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ
Παρέχεται Έκπτωση 50% στο αρχικό κόστος εκμάθησης των εφαρμογών της Adobe

COMPUTER STUDIES
Έκπτωση έως 30% για ανέργους

CAD STUDIES
20% στο αρχικό κόστος εκμάθησης για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
2 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παθολόγο, ορθοπεδικό χειρουργό και καρδιολόγο

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
40% έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και προνομιακές τιμές σε τσεκάπ

MICROMEDICA ΕΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Έκπτωση 12-30% σε όλες τις τιμές

ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.
Ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο για άνεργους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
WIND
Έκπτωση 20% για νέες συνδέσεις

COSMOTE
Έκπτωση 10% στο μηνιαίο πάγιο για 18 μήνες

VODAFONE
Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ
10% έκπτωση σε ψυγεία πλυντήρια-κλιματιστικά

Π.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 20%

OPTOVISION ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ –ΟΠΤΙΚΑ, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Έκπτωση 40% στα γυαλιά οράσεως
Έκπτωση 30% στα γυαλιά ηλίου
Έκπτωση 30% στα ακουστικά βαρηκοΐας

ART & HOBBY Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ –ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Έκπτωση 10%

ΛΑΣΚΑΡΗΣ – Ν.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΟΠΤΙΚΑ
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων

TRIUMPH
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων

PARANOIA
Έκπτωση 30% σε όλα τα προϊόντα

ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΒΑΡΒΑΡΑ «MAISON DES CRAVATES»
Έκπτωση 15% στα είδη Pagoni
Έκπτωση 10% στα επώνυμα είδη

ΚΙΝΗMΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Ster Cinemas
5 ευρώ το εισιτήριο

ODEON
Δευτέρα ως Παρασκευή, το εισιτήριο στα 6 ευρώ

ΘΕΑΤΡΑ
Στις περισσότερες παραστάσεις υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για ανέργους και φοιτητές.
Ένας στους τρεις που πάνε σινεμά είναι πάνω από 50 ετών
Αν μπει κανείς σε μια αίθουσα σινεμά, ποιους θα δει μέσα; Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, πάνω από έναν στους τρεις που πηγαίνουν στον κινηματογράφο είναι πάνω από 50 ετών.
Έτσι, η μέση και τρίτη ηλικία μπορεί να αποτελέσει το νέο... Ελ Ντοράντο του Χόλυγουντ και των παραγωγών του, που αν στοχεύσουν σωστά μπορούν να αντλήσουν σημαντικά κέρδη από αυτό το κοινό, όπως δείχνει μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα με την ευκαιρία του κινηματογραφικού φεστιβάλ CinemaCon στο Λας Βέγκας.
Η μελέτη αυτή διενεργήθηκε από την εταιρεία Movio για λογαριασμό της αμερικανικής ένωσης συνταξιούχων AARP. Τα συμπεράσματά της διαψεύδουν την ιδέα σύμφωνα με την οποία οι νέοι συρρέουν στις κινηματογραφικές αίθουσες ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν σίριαλ στην τηλεόραση.
Οι θεατές άνω των 50 ετών μπορεί "να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία των ταινιών στο μποξ όφις", εκτιμά η Χίδερ Ναβρόσκι, η υπεύθυνη της AARP για τον τομέα των ταινιών που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Και αυτό γιατί οι θεατές αυτοί "έχουν διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερο χρόνο για ψυχαγωγία και είναι πολύ πιστοί σε ορισμένους ηθοποιούς, κατά συνέπεια είναι μια ηλικιακή ομάδα μεγάλης αξίας", εξήγησε.
Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 500.000 Αμερικανούς που πήγαν στον κινηματογράφο τουλάχιστον μία φορά κατά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, αυτή η κατηγορία των θεατών άνω των 50 ετών συνέβαλε στην ανάδυση ενός είδους "σκληρών θρίλερ" με πρωταγωνιστές ηθοποιούς με μακρά καριέρα στο ενεργητικό τους. Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς που είδαν τις ταινίες "Jack Reacher: Ποτέ μην γυρίζεις πίσω", "Η αρπαγή 3", "Ο άνθρωπος του Νοέμβρη" και "Το μονοπάτι του θανάτου" ήταν άνω των 50 ετών.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι θαυμαστές των σταρ γερνούν μαζί με τους ηθοποιούς με τους οποίους μεγάλωσαν, όπως ο Λίαμ Νίσον, ο Κέβιν Κόστνερ ή ο Τομ Κρουζ. Μάλιστα, συνέβαλαν πολύ στην επιτυχία ταινιών όπως του "Πολέμου των Άστρων: Η δύναμη ξυπνά" αφού το 27% του κοινού της ήταν θεατές άνω των 50 ετών.
Το κοινό αυτό συμβάλλει επίσης στην επιτυχία ταινιών που, χωρίς αυτούς τους πιστούς θαυμαστές, θα δυσκολεύονταν πολύ να βρουν μια θέση στο μποξ όφις. Μια τέτοια ήταν η περίπτωση της ταινίας Sully του 86χρονου Κλιντ Ίστγουντ, με πρωταγωνιστή τον 60χρονο Τομ Χανκς: το 57% των θεατών ήταν άνθρωποι άνω των 50. Η ταινία στοίχισε μόνο 60 εκατομμύρια δολάρια αλλά έφερε έσοδα 124 εκατομμυρίων.
Μια καλύτερη εικόνα για τους θεατές αυτούς μπορεί να επηρεάσει όλη τη βιομηχανία του κινηματογράφου, από τις αποφάσεις των παραγωγών μέχρι το πού και πότε θα προβληθεί η ταινία, είπε ο Μάθιου Λίμπμαν, ο αντιπρόεδρος της Movio.
Η Τουρκία απαγορεύει το Booking.com (που είναι ολλανδικό)!
Λουκέτο βάζει τουρκικό δικαστήριο στο διεθνούς εμβέλειας σάιτ τουριστικών κρατήσεων, το Booking.com. Σύμφωνα με την απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, η ιστοσελίδα (που πρέπει να σημειωθεί έχει την έδρα της στην Ολλανδία), το Booking συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό προς την ιστοσελίδα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας (TURSAB).
Η TURSAB υπέβαλε τη μήνυση και το δικαστήριο δικαίωσε την προσφυγή, σύμφωνα με την Hurriyet.
Μετά την απόφαση είναι θέμα ωρών, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, να πέσει μαύρο στο Booking στην Τουρκία.
Πάντως η TURSAB ξεκαθάρισε ότι όσοι έχουν ήδη κάνει τις κρατήσεις τους μέσω του Booking δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και πως οι κρατήσεις και οι προκαταβολές ισχύουν κανονικά.
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία Booking.com BV θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 2,5 εκατ. τουρκικές λίρες προς το τουρκικό κράτος.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι σχέσεις Τουρκίας και Ολλανδίας οξύνθηκαν σε οριακά σημεία μετά την απόφαση των ολλανδικών αρχών να απαγορεύσουν σε Τούρκους υπουργούς να φτάσουν στη χώρα και να διοργανώσουν συγκεντρώσεις ενόψει του δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου για την ενίσχυση των εξουσιών του Τούρκου προέδρου.
Η γυναίκα που διευθύνει μια σχολή για άντρες που θέλουν να γίνουν γυναίκες!
Τι είδους γυναίκα θα ήθελες να γίνεις; Ποια θηλυκά στοιχεία θα ενσωματώσεις; Πώς θα τα ενσωματώσεις; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέτει η Veronica Vera στο βιβλίο της, «Miss Vera’s Cross Gender Fun for All». Μότο της; «Το τρανς δεν είναι μόνο για τους τρανς». Τι σημαίνει αυτό; Εξηγεί ότι είναι ένας τρόπος να βοηθηθούμε ώστε να κατανοήσουμε όλες τις πλευρές του εαυτού μας.
Η Vera εκτός από συγγραφέας, έχει γράψει άλλα δυο βιβλία, είναι και η ιδρύτρια της σχολής για αγόρια που θέλουν να γίνουν κορίτσια το Miss Vera- η πρώτη ακαδημία για τραβεστί στον κόσμο που λειτουργεί στο διαμέρισμά της στο Chelsea των ΗΠΑ. Η κυρία Vera, όπως την αποκαλούν, είναι μια πρώην χρηματίστρια στη Wall Street που άνοιξε την εν λόγω σχολή στις αρχές της δεκαετίας του '90 προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες χιλιάδων αντρών που θέλουν να διευρύνουν τα όρια του φύλου τους και να εξερευνήσουν τη θηλυκή πλευρά τους- άλλοι θέλουν να το κάνουν για μια μέρα, άλλοι για μια ζωή. Περίπου το 60% αυτών των αντρών, περιγράφουν τον εαυτό τους ως στρέιτ και είναι συνήθως παντρεμένοι-για την κυρία Vera αυτές οι λεπτές γραμμές που χωρίζουν τέτοιες ετικέτες, είναι μη διακριτές.
«Μερικά από τα σπουδαιότερα μυαλά αυτής της χώρας έχουν περάσει το κατώφλι της σχολής, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να μείνει κρυφό», δηλώνει. Ο ηθοποιός Paul Dano ζήτησε τη βοήθεια της ακαδημίας προκειμένου να προετοιμαστεί για το ρόλο της ταινίας Extra Man ενώ ένας από τους πρώτους μαθητές της ακαδημίας, ήταν ο δισεκατομμυριούχος James Pritzker ο οποίος μετά την αλλαγή φύλου έγινε Jennifer Natalya.
«Οι περισσότεροι από τους μαθητές, θέλουν να τιμήσουν τη πλευρά του εαυτού τους που θέλει να ζήσει ως γυναίκα. Όσοι έρχονται εδώ, θέλουν να δουν τη μετάβαση... Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στους στρέιτ, τους γκέι και τους bisexual. Αρκετοί μαθητές μου μου λένε 'είμαι ετεροφυλόφιλος, αλλά όταν έρχομαι εδώ, όλα κυλάνε διαφορετικά'. Άλλοι θέλουν να εξερευνήσουν τη θηλυκή πλευρά τους κάνοντας σεξ με έναν άντρα, αλλά όχι να συνδεθούν μαζί του συναισθηματικά». Η ίδια λέει πως οι γυναίκες, σύζυγοι των αντρών, είναι πάντα καλοδεχούμενες στη σχολή και πως ολοένα και περισσσότερα ζευγάρια επιλέγουν να έρθουν εδώ. «Πολλοί που ζουν ανάμεσα σε δυο κόσμους, θα ήθελαν ένα μέρος όπου θα έρχονταν οι γυναίκες τους να συναναστραφούν και με άλλες γυναίκες με παρόμοιο θέμα. Έχουμε έναν μαθητή που τον λένε Pat/Bianca, έναν παντρεμένο άντρα με δυο παιδιά γύρω στα 40, ο οποίος έρχεται εδώ γιατί η γυναίκα του βρήκε την ακαδημία στο διαδίκτυο και τον ενθάρρυνε να γραφτεί».
Η δεσποινίς Judy, όπως την αποκαλούν στη σχολή, μαθαίνει τους μαθητές πώς να εκφράζονται με συναισθηματικό τρόπο και πώς να είναι πιο περιγραφικοί. Να ξεδιπλώνουν τα συναισθήματά τους, κάτι που συνήθως δεν κάνουν οι άντρες.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη της σχολής, η διαδικασία αναζήτησης ενός νέου ονόματος είναι εξίσου σημαντική- «Συνήθως, τις περισσότερες φορές, το άτομο που έρχεται εδώ έχει ήδη επιλέξει το όνομα, υπάρχουν όμως και εκείνες οι περιπτώσεις που δεν έχουν κάνει την επιλογή. Οπότε, τους βοηθάμε και πάνω σε αυτό».
Οι μαθητές κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση με την άλλη ταυτότητα, σε εστιατόριο. «Το αποκαλώ το 'δείπνο των ντεμπιτάντ' και τους προετοιμάζω κατάλληλα- με μαθήματα για καλύτερο βάδισμα, για παράδειγμα, ενώ τις ενθαρρύνω να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις όταν βρεθούν εκεί έξω-  να αποφεύγουν τις σχάρες του μετρό όταν φορούν γόβες κλπ...», καταλήγει.  


news.gr

Η Beyonce θέλησε πριν από μερικές ημέρες να κάνει μία έκπληξη σε μία μικρούλα θαυμάστριά της.

Η Ebony Banks έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου και η τραγουδίστρια θέλησε να της κάνει μία έκπληξη συνομιλώντας μαζί της μέσω Facetime.

Η μικρή ήταν πολύ ευτυχισμένη και δεν δίστασε να της εξομολογηθεί το πόσο πολύ την αγαπά.

Η Ebony, δυστυχώς, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά τη συνάντησή της αυτή με την Bey.

ΠΗΓΗ: queen.gr

Μια εφαρμογή για smartphone που αναπτύχθηκε στο University of Exeter βοηθά τους χρήστες να χάσουν βάρος, «εκπαιδεύοντας» τον εγκέφαλό τους να αποφεύγει τις ανθυγιεινές τροφές.

Το Food Trainer δημιουργήθηκε από ερευνητές του University of Exeter και του Cardiff University. Όπως εξηγεί στο Reuters η Νατάλια Λόρενς, του Exeter, «αν ένα αντικείμενο εμφανιστεί με πράσινο, το πατάς και κερδίζεις έναν πόντο, αν εμφανιστεί με κόκκινο δεν πρέπει να αγγίξεις την οθόνη, για την ακρίβεια πρέπει να μείνεις όσο πιο ακίνητος είναι δυνατόν».

Εάν ο χρήστης παίζει για διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών την ημέρα, επί τέσσερις ημέρες, ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται στο «response inhibition».«Είναι μάλλον πιο αποτελεσματικό να παίζεις αν πεινάς ή απλά θες να φας...επειδή είναι τότε που πρόκειται να αλλάξεις στα αλήθεια τους συσχετισμούς του εγκεφάλου και τις αντιδράσεις σε αυτά τα τρόφιμα» λέει η Λόρενς, καθηγήτρια (Translational Medicine) του University of Exeter.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η εφαρμογή βοηθά στη μείωση της ενεργοποίησης του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου και στον περιορισμό της «αξίας» κάποιων τροφίμων.

Το κοιλιακό ραβδωτό σώμα στον εγκέφαλο είναι πλούσιο σε ντοπαμίνη και ενεργοποιείται σε κάποιους ανθρώπους μέσω εικόνων τροφής.

Αυτό φαίνεται να επηρεάζει το πόσο τρώμε, και κατ' επέκταση πόσα κιλά βάζουμε.

Σε μελέτη με 83 συμμετέχοντες, έπαιρναν 220 μικρότερες θερμίδες καθημερινά, και επηρεάστηκαν ακόμα και αυτοί που δεν επεδίωκαν να χάσουν βάρος.

Όπως είπε ένα από τα άτομα που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, ήταν σχεδόν υποσυνείδητο, καθώς ήταν σαν να μην ήθελε να βλέπει καν τις τροφές που δεν έπρεπε να παίρνει, ή να τις σκέφτεται.

Η εφαρμογή για ενηλίκους κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, ενώ έχει φτιαχτεί και μια για παιδιά.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ένα νέο βήμα στην ομολογουμένως περίεργη καριέρα του ως καλλιτέχνης έκανε ο Γάλλος Αμπραχάμ Πουανσεβάλ.
Αποφάσισε να μιμηθεί μία κότα και να κλωσήσει 10 αυγά με την θερμότητα, που παράγει το σώμα του, μέχρι αυτά να εκκολαφθούν, κάτι, που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί από 21-26 ημέρες.
Για να διατηρεί μία σταθερή θερμοκρασία είναι καλυμμένος με μία εδική κουβέρτα, που δημιούργησε ο Νοτιοκρεάτης καλλιτέχνης Σεγκλούι Λι.
Έχει προβλεφθεί να εγκαταλείπει την θέση του για 30 λεπτά την ημέρα προκειμένου να τραφεί ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τις φυσικές του ανάγκες στο σημείο, όπου βρίσκεται.
Το εγχείρημά του το πραγματοποιεί στο μουσείο σύγχρονης τέχνης Palais de Tokyo στο Παρίσι κι ο σκοπός του είναι να κατανοήσει καλύτερα την λειτουργία του χρόνου για διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου.
Ππροηγουμένως είχε περάσει δύο εβδομάδες σε ένα ομοίωμα αρκούδας και μία εβδομάδα μέσα σε έναν βράχο.

Άτυπη, αλλά και… επ’ αόριστον παράταση θα δοθεί στην διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr.
Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 31 Μαρτίου, ωστόσο, και με δεδομένο ότι η εγκύκλιος με την οποία ουσιαστικά δόθηκε το σήμα για την εκκίνηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο εκδόθηκε στις 6 Μαρτίου, φαίνεται ότι μια παράταση, έστω και άτυπη, αποτελεί μονόδρομο.
Στον απόηχο αυτών των στενών χρονικών περιθωρίων, όπως αναφέρουν πληροφορίες της aftodioikisi.gr δεν πρόκειται να ανακοινωθεί επισήμως παράταση για τη σύνταξη των εντύπων αξιολόγησης, αλλά θα γίνει ανεκτή η αποστολή των εντύπων και μετά τις 31 Μαρτίου.
Χωρίς πίεση το ΥΠΔΑ αλλά…
Βέβαια, είναι ακόμη σαφές ότι το υπουργείο, από τη στιγμή που έχει κηρύξει απεργία αποχή από την αξιολόγηση η ΑΔΕΔΥ (καθώς και άλλες Ομοσπονδίες και Σύλλογοι του Δημοσίου), δεν θέλει να «οξύνει» τα πνεύματα και να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, από τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία αξιολόγησης με το νέο σύστημα δεν έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στους τυχόν «κακώς» αξιολογούμενους.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, εκτός αυτού του κλίματος που εκπορεύεται από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις φορέων όπως είναι κάποιοι δήμοι και νοσοκομεία, όπου ασκούνται πιέσεις σε εργαζόμενους να καταθέσουν τα φύλλα αξιολόγησης απειλώντας, μάλιστα, ακομη και με πειθαρχικά!

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017


Νέα προστατευτικά κολωνάκια τοποθέτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πεζοδρόμια της καθόδου της οδού Αγίας Σοφίας.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διευκόλυνση της διέλευσης πεζών και οχημάτων, αλλά και την παρεμπόδιση της παράνομης στάσης και στάθμευσης, που δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή.

Ορισμένοι αστέρες του Χόλιγουντ επιθυμούν περισσότερα από μία επιτυχημένη καριέρα, φήμη και περιουσία, επιδιώκουν να σπουδάσουν και να κατακτήσουν τη γνώση.

Κάποιοι έχουν ήδη φοιτήσει στο πανεπιστήμιο προτού γίνουν διάσημοι και άλλοι συνεχίζουν τις σπουδές παράλληλα με την καλλιτεχνική τους πορεία.

Προσωπικότητες του καλλιτεχνικού κόσμου που ξεχωρίζουν και για το επίπεδο της μόρφωσής τους προβάλλει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, Fox News.

Η ηθοποιός Μπρουκ Σιλντς, η οποία απέκτησε φήμη ως παιδί θαύμα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον λατινογενείς γλώσσες με έμφαση στη Γαλλική Γλώσσα.

Η ηθοποιός, Νάταλι Πόρτμαν φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, όπου σπούδασε Ψυχολογία και μιλά εβραϊκά, γαλλικά, αραβικά, γερμανικά και ιαπωνικά.

Απόφοιτος του Χάρβαρντ είναι και η Ρασίντα Τζόουνς, κόρη του μουσικοσυνθέτη και παραγωγού Κουίνσι Τζόουνς, η οποία σπούδασε υποκριτική.

Η Μαγίμ Μπιαλίκ από τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία «Bing Bang Theory», η οποία τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε ως παιδί-σταρ από την τηλεοπτική σειρά «Blossom» είναι κάτοχος πτυχίου Εβραϊκών Σπουδών και Νευροεπιστημών.

Στη συνέχεια το 2008 απέκτησε διδακτορικό τίτλο σπουδών στις Νευροεπιστήμες.

Η Αγγλίδα ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ, Έμα Γουάτσον, το 2014 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Ροντ Άιλαντ με πτυχίο Αγγλικής Λογοτεχνίας.

Ο Νόλαν Γκουλντ είναι ο ηθοποιός με το υψηλότερο IQ στον κόσμο, είναι μέλος της MENSA, του διεθνούς οργανισμού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εστιάζει στην αναγνώριση και την ανάπτυξη της ανθρώπινης ευφυΐας.

Ο 18χρονος σήμερα ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «Μοντέρνα Οικογένεια» αποφοίτησε από το λύκειο σε ηλικία 13 ετών και το 2012 αποκάλυψε ότι το IQ του είναι 150.

Η Κόνι Μπρίτον από την τηλεοπτική σειρά «Nashville» έχει πτυχίο Ασιατικών Σπουδών και Κινεζικής Γλώσσας από το Κολλέγιο Ντάρτμουθ.

Ο Τζον Λέτζεντ τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας της R&B δέχθηκε προτάσεις για υποτροφία από πολλά πανεπιστήμια αλλά σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, το οποίο το 2014 τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα Μουσικής Επιστήμης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

O Μπομπ Ντίλαν, τελικά θα βρεθεί αυτό το σαββατοκύριακο στη σουηδική πρωτεύουσα, όπου έχει προγραμματισμένες συναυλίες, για να αποδεχτεί επίσημα το Νόμπελ Λογοτεχνίας, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με την Ακαδημία, μάλιστα, τους είπε: «Μακάρι να μπορούσα τη βραδιά της απονομής να παραλάβω το βραβείο αυτοπροσώπως, αλλά άλλες υποχρεώσεις μου, καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο».

Ωστόσο, οι ιθύνοντες θα συναντήσουν τον Ντίλαν ιδιωτικά στη Στοκχόλμη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ίδιος δεν θα εκφωνήσει την ομιλία αποδοχής, αλλά θα στείλει μία μαγνητοφωνημένη εκδοχή της.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα σταλεί στην Ακαδημία μαγνητοσκοπημένη διάλεξη. Το ίδιο έχουν πράξει και άλλοι νικητές στο παρελθόν.

Εάν δεν καταφέρει να δώσει τη διάλεξη μέχρι τον Ιούνιο, τότε δεν θα παραλάβει το ποσό των 910.000 δολαρίων που συνοδεύει το Νόμπελ.
real.gr

Μετά από τρεις ολόκληρους μήνες αφότου έξαφνα έφυγε από τη ζωή, τα περασμένα Χριστούγεννα σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του ανά τον κόσμο και όχι μόνο, τελέστηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017, σε κλειστό κύκλο συγγενών και φίλων η κηδεία του Βρετανού και με Κυπριακές ρίζες ποπ σταρ Τζορτζ Μάικλ.
Ο Τζορτζ Μάικλ που ξεκίνησε την ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα του μέσα από τους Wham, έφυγε από τη ζωή στα 53 του χρόνια.
«Οικογένεια και φίλοι συγκεντρώθηκαν για τη μικρή, ιδιωτική τελετή για να αποχαιρετίσουν τον αγαπημένο τους γιο, αδελφό και φίλο», ανέφερε σε δήλωση του ο ατζέντη του καλλιτέχνη.
Ο θάνατος του 53χρονου ποπ σταρ αγαπημένων τραγουδιών όπως η μπαλάντα «Careless Whisper» και το «Last Christmas» αποδόθηκε τελικά σε φυσικά αίτια μετά από την ολοκλήρωση των αναγκαίων τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του.
Το τελικό πόρισμα προσδιόρισε ως αιτία θανάτου τη «διατακτική καρδιομυοπάθεια με μυοκαρδίτιδα και λιπώδη διήθηση του ήπατος».
Η νεκροψία-νεκροτομή είχε αποδειχθεί ατελέσφορη, με συνέπεια να ξεκινήσουν οι χρονοβόρες τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Τζορτζ Μάικλ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός του τραγουδιστή οφειλόταν σε χρήση ναρκωτικών ή άλλων χημικών ουσιών, όπως είχε ειπωθεί.
Όπως αναφέρει και το ΑΠΕ στην ανάρτηση του, στις αρχές Μαρτίου η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατος του δημοφιλούς καλλιτέχνη, που απεβίωσε σε ηλικία 53 ετών την 25η Δεκεμβρίου 2016, οφείλεται σε «φυσικά αίτια».
Η οικογένεια του Τζορτζ Μάικλ σε ανακοίνωση της, ευχαριστεί εκ νέου τους θαυμαστές του τραγουδιστή σε ολόκληρο τον κόσμο για τα πολυάριθμα μηνύματα αγάπης και στήριξης.
Τέλος να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Sun, o George Michael αναπαύεται πλέον στο ιστορικό νεκροταφείο Highgate, και στην κηδεία και ταφή παρέστησαν το supermodel Kate Moss, ο πρώην σταρ – μέλος των Spandau Ballet, Martin Kemp, ο φίλος του Τζορτζ Μάικλ, ο 43χρονος Fadi Fawaz, που είχε βρει τον τραγουδιστή νεκρό, κ.α.

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017


Σίγουρα πολλοί από εμάς θα προτιμούσαν να ζούσαν σε ένα κόσμο όπου όλες οι δουλειές, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια θα ξεκινούσαν στις 10 το πρωί. Όπως απέδειξε και μια επιστημονική έρευνα η επιθυμία μας αυτή είναι απόλυτα φυσιολογική εφόσον το σωματικό μας «ρολόι» δεν είναι σχεδιασμένο να ξυπνά πριν τις 10 το πρωί, συνεπώς δεν μπορούμε να έχουμε καλές επιδόσεις μέχρι εκείνη την ώρα.
Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Πώλ Κέλεϊ οι κιρκαδικοί ρυθμοί των ατόμων κάτω των 55 ετών, δηλαδή το σωματικό τους ρολόι, δεν μπορούν να συγχρονιστούν με το κλασικό ωράριο 9-5. Όπως δηλώνει και ο ίδιος για το συγκεκριμένο ωράριο εργασίας: «Απειλεί σοβαρά την απόδοση, τη διάθεση και τη διανοητική υγεία των εργαζομένων».
Πειραματικές μελέτες των κιρκαδικών ρυθμών έχουν δείξει πως το μέσο 10χρονο παιδί δεν μπορεί να συγκεντρώθεί επαρκώς για ακαδημαϊκές επιδόσεις πριν από τις 8.30 το πρωί. Αντίστοιχα, ένας 16χρονος έφηβος θα πρέπει να ξεκινά στις 10 το πρωί για καλύτερα αποτελέσματα και ένας φοιτητής δεν μπορεί να αποδώσει πριν τις 11. Ο δόκτωρ Κέλεϊ πιστεύει πως η απλή μετάθεση του σχολικού ωαρίου θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των βαθμών των μαθητών κατά 10%. Αντίστοιχα, επισημαίνει ότι οι εταιρίες που πιέζουν τους εργαζόμενους να ξεκινούν νωρίς τη δουλειά μπορεί να μην εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις διανοητικές και πρακτικές τους ικανότητες, κάτι που θα άλλαζε με μια απλή προσαρμογή του ωραρίου εργασίας.
Ο καθηγητής καταλήγει λέγοντας: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κιρκαδικούς μας ρυθμούς, καθως ο υποθάλαμος του εγκεφάλου μας είναι συντονισμένος με το ηλιακό φως. Ουσιαστικά όσοι ξυπνούν με το ζόρι το πρωί είναι σαν να υπόκεινται στο βασανιστήριο της στέρησης ύπνου». Συνεπώς το να πηγαίνει κανείς νωρίτερα για ύπνο δεν θα άλλαζε κάτι γιατί οι κιρκαδικοί ρυθμοί μας δεν αλλάζουν έτσι εύκολα!
Επίσης έρευνα προτείνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε όχι μόνο το ωράριο εργασίας μας αλλά και το πόσες ώρες  δουλεύουμε!
Έρευνα του καθηγητή Ψυχολογίας του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Φλόριντα, Άντερς Έρικσον, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι παραγωγικός μόνο για 4 με 5 ώρες την ημέρα. Μιλώντας σχετικά ο καθηγητής σχολίασε: «Αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος συγκέντρωσης μέσα στη μέρα και όταν οι επαγγελματικές συνθήκες πιέζουν τους εργαζόμενους να αποδίδουν ακόμη περισσότερο, είναι πολύ πιθανό να οδηγούνται σε κακές συνήθειες. Το χειρότερο, αυτές οι κακές συνήθειες θα μπορούσαν να μειώνουν ακόμη περισσότερο το χρόνο που οι άνθρωποι είναι πραγματικά παραγωγικοί».
Τέλεια λογοτεχνικά βιβλία για να μάθετε ΙστορίαΈχει ένα πρόβλημα η Ιστορία, που οι περισσότεροι (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – φωτεινών μυαλών) το γνωρίζουμε από τότε που πηγαίναμε σχολείο. Είναι βαρετή. Έχει ημερομηνίες, μάχες, νικητές και ηττημένους, στρατούς και νεκρούς, αιτίες, αφορμές, επιχειρήσεις και συνέπειες. Δεν έχει ανθρώπους –τουλάχιστον όχι σε μικρή κλίμακα, όχι ανθρώπους με σάρκα και οστά, όχι ανθρώπους με καθημερινότητα, με σκέψεις, σχέσεις, μίση και πάθη.

Αυτό το κενό καλύπτει εκείνο το λογοτεχνικό είδος που λέγεται ιστορικό μυθιστόρημα. Να σε βάλει στη θέση των ανθρώπων που ζούσαν τότε, να δεις την Ιστορία μέσα από τα μάτια τους, μέσα από μια «κανονική» ζωή, όπως θα σ’ τη διηγούταν κάποιος που την έχει ζήσει, με σκέψεις και συναισθήματα και γεγονότα που δεν περιορίζονται σε μάχες και ιδρύσεις αυτοκρατοριών.

Κι αυτά είναι έντεκα από τα αγαπημένα μας, ελαφριά και ευκολοδιάβαστα, ιστορικά μυθιστορήματα.

Λέων ο Αφρικάνος του Αμίν Μααλούφ

Πού βρισκόμαστε; Στην αυτοκρατορία των Μαυριτανών που καταρρέει, στα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα. Αρχικά στη Γρανάδα της Ισπανίας, και μετά στο Μαρόκο, στην Αίγυπτο, στην Κωνσταντινούπολη των Οθωμανών και τελικά στο Βατικανό.
Για να μάθετε: Πόσο πίσω πάει η σύγκρουση της Ανατολής με τη Δύση. Και επίσης, ότι υπάρχει Ιστορία και έξω από τα όρια του δυτικού πολιτισμού, ότι η Ανατολή μπορεί να είναι εξίσου (αν όχι και περισσότερο) ενδιαφέρουσα, ότι η Ιστορία που μαθαίνουμε είναι πάντα αυτή που γράφουν οι «δικοί μας» και ότι Σουλτάνος δεν λέγεται μόνο ο αρχηγός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η τριλογία του Βερολίνου του Φίλιπ Κερ

Πού βρισκόμαστε; Στο Βερολίνο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο –συγκεκριμένα, το 1936, το 1938 και το 1947.
Για να μάθετε: Πώς μας προέκυψε η φρίκη του Ναζισμού, πώς προκύπτουν εν γένει τέρατα μέσα από συντρίμμια, πόσα πράγματα αγνοείτε για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και πώς είναι να ζεις εν καιρώ ενός από τους πιο τρομακτικούς πολέμους που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, μέσα από το βλέμμα του απολαυστικά κυνικού ντετέκτιβ Μπέρνι Γκούντερ.

Ιμαρέτ του Γιάννη Καλπούζου

Πού βρισκόμαστε; Στην Άρτα του 1854, όταν η νότια Ελλάδα είναι ένα καινούριο ανεξάρτητο κράτος, ενώ η υπόλοιπη παραμένει κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Για να μάθετε: Πώς πραγματικά ήταν η καθημερινότητα των ανθρώπων που ζούσαν σε μια αυτοκρατορία όπως η οθωμανική, πόσο τα πράγματα (ακόμα και στην Ιστορία) δεν είναι άσπρο-μαύρο, και γιατί η Ελλάδα λέγεται στα τούρκικα και τις λοιπές γλώσσες της Ανατολής Γιουνανιστάν –όχι, δεν έχει να κάνει με τίποτα υποτιμητικό.

Τυπωθήτω των Ρίτα Μονάλντι και Φραντσέσκο Σόρτι

Πού βρισκόμαστε; Στη Ρώμη του 1683, τις μέρες που η Ευρώπη πανηγυρίζει την ήττα των Οθωμανών στη μάχη της Βιέννης.
Για να μάθετε: Μερικά ακόμα πράγματα για τη σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, από τη μεριά των δυτικών αυτή τη φορά, αλλά και για την καθημερινότητα της αναγεννησιακής Ευρώπης, και τα (πάντα ενδιαφέροντα) σκάνδαλα του Βατικανού, που πηγαίνουν πολύ πιο μακριά απ’ όσο νομίζετε. Α, και για την πανούκλα.

Στη χώρα των χρυσών ήλιων του Καλέντ Χοσεϊνί

Πού βρισκόμαστε; Στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, κάμποσα χρόνια πριν και άλλα τόσα μετά τους Ταλιμπάν.
Για να μάθετε: Τι ήταν και πώς μας προέκυψαν οι Ταλιμπάν, τι θέλουν επιτέλους από τις ζωές τους, και πώς είναι να ζεις σε ένα από τα χειρότερα απολυταρχικά καθεστώτα του πλανήτη.

Ιστορία αγάπης και σκότους του Άμος Οζ

Πού βρισκόμαστε: Στην Ιερουσαλήμ, από την δεκαετία του ’30 μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα. Και, με διάφορα flashback, στην Ευρώπη του Ναζισμού, των στρατοπέδων συγκέντρωσης και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Για να μάθετε: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το μεσανατολικό ζήτημα, την διαμάχη Ισραήλ-Παλαιστίνης, που όχι, δεν είναι τόσο απλοϊκή όσο την έχετε στο μυαλό σας, και τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης μέσα από τα μάτια θυμάτων και απογόνων τους.

Εμβατήριο του Ραντέτσκυ του Γιόζεφ Ροτ

Πού βρισκόμαστε; Στην Αυστρία των Αψβούργων, από το 1859 μέχρι και την πτώση της αυτοκρατορίας, στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για να μάθετε: Την κεντροευρωπαϊκή Ιστορία που αγνοείτε, το τι γινόταν λίγο πιο βόρεια από εδώ όταν ακόμα η Ελλάδα γινόταν κράτος, και το πώς παρακμάζουν και πέφτουν οι αυτοκρατορίες.

Η ζωή εν τάφω του Στρατή Μυριβήλη

Πού βρισκόμαστε; Στο Μακεδονικό Μέτωπο, στο Μοναστήρι της τότε Σερβίας, σημερινής ΠΓΔΜ, κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Για να μάθετε: Όσα πρέπει να ξέρετε για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και τα βασικά της σύγχρονης Ιστορίας των Βαλκανίων, μέσα από επιστολές που υποτίθεται πως έγραψε ένας λοχίας του ελληνικού στρατού –και οι οποίες αφηγούνται στην πραγματικότητα την εμπειρία του ίδιου του Μυριβήλη στο Μακεδονικό Μέτωπο.

Ένας σκούφος από πορφύρα της Μάρως Δούκα

Πού βρισκόμαστε; Στην Κωνσταντινούπολη των Βυζαντινών, επί αυτοκρατορίας του Αλέξιου Α’ Κομνηνού, από το 1081 ως το 1118.
Για να μάθετε: Πως όσα ξέρετε για το Βυζάντιο δεν είναι ούτε τα μισά. Πώς ήταν η ζωή πριν από χίλια χρόνια. Και πόσες ίντριγκες μπορεί να αντέξει μια αυτοκρατορική οικογένεια.

Ακυβέρνητες πολιτείες του Στρατή Τσίρκα
(Τριλογία που αποτελείται από τα μυθιστορήματα Λέσχη, Αριάγνη, και Νυχτερίδα)

Πού βρισκόμαστε; Στην Ιερουσαλήμ, στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και στη μετεμφυλιακή Θεσσαλονίκη, του 1954.
Για να μάθετε: Ό,τι έπρεπε να ξέρετε για την ελληνική δεκαετία του '40, αλλά έμενε πάντα πεισματικά εκτός σχολικής ύλης. Όσα συνέβησαν στο αφρικανικό μέτωπο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από τα μάτια των Ελλήνων. Και –μέσα από διάφορα flashback– την ιστορία του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα και των Φραγκολεβαντίνων της Αιγύπτου πριν τον πόλεμο.

Ο Χάλκινος Οφθαλμός του Παναγιώτη Αγαπητού

Πού βρισκόμαστε; Στη Θεσσαλονίκη του 833 μ.Χ., την περίοδο της Εικονομαχίας.
Για να μάθετε: Την σκοτεινή, όσο και ενδιαφέρουσα, Ιστορία μιας άγνωστης εν πολλοίς περιόδου, όταν η βυζαντινή αυτοκρατορία διχαζόταν, οι Άραβες έκαναν επιδρομές στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια –όπως πάντα– αποσταθεροποιούνταν. Και όλα αυτά, μέσα από την αστυνομική πλοκή και τη ματιά του πρωτοσπαθάριου Λέοντα, που γίνεται άθελά του ντετέκτιβ.

Εγώ ο Κλαύδιος του Ρόμπερτ Γκραίηβς

Πού βρισκόμαστε; Στη Ρώμη του 1ου αιώνα μ.Χ.
Για να μάθετε: Όσα πάντα θέλατε να ξέρετε για τους Ρωμαίους, αλλά ντρεπόσασταν να ρωτήσετε, και για το πώς είναι να ζεις στα παλάτια της μακροβιότερης αυτοκρατορίας στην ανθρώπινη Ιστορία, και να κάνεις παρέα με τύπους σαν τον Καλιγούλα, τον Τιβέριο και τον Αύγουστο.
Η μπύρα... κάνει καλό στην καρδιάΚαλά νέα για όσους πίνουν μπύρα ή κάποιο άλλο ποτό – με μέτρο. Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου σύμφωνα με νέα, μεγάλη έρευνα στην οποία συμμετείχαν 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι.

Άνδρες και γυναίκες που έπιναν μέχρι 14 μονάδες αλκοόλ ανά εβδομάδα, είχαν μικρότερη πιθανότητα να πάθουν κάποιο από τα κοινά καρδιακά προβλήματα σε σχέση με εκείνους που απείχαν τελείως από την κατανάλωση αλκοόλ.

Πόσο είναι το «14 μονάδες»; Μην χαίρεστε, δεν είναι (πάρα) πολύ. Ένα pint (500 ml) μπύρας την ημέρα, ή ένα ποτήρι κρασί ή δύο μεζούρες ποτού. Μάλιστα όσοι υπερβαίνουν αυτό το όριο – και άρα θεωρούνται «πότες» - είχαν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρδιακών επιπλοκών.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge θεωρούν ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης στο αίμα και άρα μπορεί να προστατέψει από συγκεκριμένες καρδιακές παθήσεις όπως εμφράγματα, ανακοπές, στηθάγχη και καρδιακή ανεπάρκεια.

Παρ’ όλα αυτά, απευθύνουν έκκληση στους ενήλικες να μην ξεκινήσουν τις… μπαρότσαρκες για να προστατέψουν την καρδιά τους και αντ’ αυτού να γυμνάζονται συστηματικά.

Επίσης, τόνισαν πως μπορεί οι μικρές ποσότητες αλκοόλ να προστατεύουν την καρδιά, όμως αυξάνουν τις πιθανότητες καρκίνου και βλάβης στο συκώτι.

Πηγή. http://www.dailymail.co.uk/health/article-4340828/Drinking-moderation-slashes-risk-heart-attack.html
Τα καλύτερα video games για ζευγάριαΥπάρχουν δύο κατηγορίες γυναικών: εκείνες που δεν ξέρουν τι εστί κονσόλα, εκείνες που θεωρούν τα video games αποκλειστικά ανδρικό σπορ και εκείνες που τα αγαπούν αλλά δεν έχουν τις ίδιες προτιμήσεις σε τίτλους με εσάς.

Σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκει η κοπέλα σας, τα παρακάτω παιχνίδια εγγυώνται δεκάδες ώρες διασκέδασης και για τους δύο, μέσα από συνεργατικές ή και άκρως ανταγωνιστικές παρτίδες.

Γιατί μια κονσόλα είναι το καλύτερο δώρο για την επέτειό σας. Ή ένα από τα καλύτερα τελοσπάντων.

RockBand, Guitar Hero και άλλα μουσικοκεντρικά παιχνίδια

Αν σας αρέσει η μουσική τότε σίγουρα θα τα λατρέψετε. Δύο παιχνίδια φτιαγμένα για τον μουσικό που πάντα κρύβατε μέσα σας προσκαλούν να τα σπάσετε με πλαστικά όργανα τα οποία δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέψουν από τα κανονικά. Κιθαριστικά riff, τραγούδι, drums… Όρεξη να έχετε και τα υπόλοιπα θα έρθουν μαζί με την πρόσκληση στον επόμενο διαγωνισμό ταλέντων. Τα δύο παιχνίδια κυκλοφορούν για όλες τις κονσόλες, ενώ για να αγοράσετε και τα όργανα υπολογίστε περί τα 50-130€ συνολικά.

LEGO Adventure Series

Εξαιρετικά δημοφιλής σειρά παιχνιδιών με παιχνίδια όπως Lego Indiana Jones, Lego Star Wars και Lego Batman τα οποία αφ' ενός δε στοιχίζουν πολλά αφ’ ετέρου παίζονται και με δύο παίκτες προσφέροντας γενναίες δόσεις γέλιου και ψυχαχωγίας. Ό,τι πρέπει για «αρχάρια» στο gaming κορίτσια. Δείτε τα εδώ.

Modern Warfare 2

Αν τώρα η σύντροφός σας δεν… αστειεύεται και έχει πρότερη εμπειρία σε gaming, τότε ο συγκεκριμένος shooter τίτλος περιλαμβάνει έναν τύπο παιχνιδιού το Spec- ops το οποίο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για δύο παίκτες και έχει συνεργατικό χαρακτήρα. Το ωραίο με αυτό το mode είναι πως ο κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει το δικό του επίπεδο δυσκολίας. Αναμφίβολα η καλύτερη εισαγωγή για εκείνη στο είδος των shoot ‘em up. Αγοράστε το από εδώ για PS3 ή Xbox.

New Super Mario Bros

Ο Mario υπήρξε ανέκαθεν σταθερή αξία για ζευγάρια. Στον νέο του τίτλο για το Wii, ο Mario δίνει.. ρέστα και ενδείκνυται για σούπερ διασκεδαστικό gaming από δύο μέχρι τέσσερεις παίκτες (το φιλικό ζευγαράκι π.χ.). Το New Super Mario Bros είναι αστείο, καταιγιστικό και άκρως εθιστικό. Αγοράστε το από εδώ. 

Lara Croft and the Guardian Of Light

Το franchise του Tomb Radier μπορεί να μην είναι και η καλύτερη αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου στο gaming, όμως η Lara με τα χρόνια άλλαξε στυλ και δεν είναι πλέον ένα ζευγάρι πολυγωνικά στήθη. Στον συγκεκριμένο τίτλο ο χαρακτήρας της είναι δουλεμένος, ενώ έχει και βοηθό στις περιπέτειές της (έναν ιθαγενή), κάνοντας το παιχνίδι ιδανικό για ζευγάρια μιας και ο ένας χαρακτήρας βοηθά τον άλλον στο μεγαλύτερο κομμάτι του gameplay. Δείτε το και σαν προπόνηση για την μετέπειτα σχέση σας.

Tekken – Mortal Kombat – Street Fighter

Η απόλυτη τριάδα του «ξυλικιου» δύσκολα θα αφήσει ασυγκίνητο το κορίτσι σας, ιδιαίτερα αν… σας τα έχει μαζεμένα. Ο χειρισμός είναι εύκολος ακόμα και για αρχάριους, η φιλοσοφία του «πατάω όλα τα κουμπιά κάτι θα βγει» συνήθως γεννά εκπληκτικά combo, ενώ οι γυναικείοι χαρακτήρες είναι μπόλικοι και καλύπτουν κάθε γούστο. Δείτε εδώ τα διαθέσιμα παιχνίδια Tekken http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&categoryId=cccat30007&BookWriterConstraint=&BookTitleConstraint=&BookpublisherNameConstraint=&Ntt=Tekken&Nrpp=30&N=3011216942&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1= , εδώ τα Mortal Kombat http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&categoryId=cccat30007&BookWriterConstraint=&BookTitleConstraint=&BookpublisherNameConstraint=&Ntt=Mortal+Kombat+&Nrpp=30&N=3011216942&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1=  και εδώ τα Street Fighter. http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?N=2396840272&Nrpp=30&Ntt=Street+Fighter&_dyncharset=UTF-8&categoryId=cccat30007&RootCategorySearchConstraint=&BookpublisherNameConstraint=&BookTitleConstraint=&advancedSearchForBooks=&BookPriceConstraint2=&_dyncharset=UTF-8&BookPriceConstraint1=&BookWriterConstraint=

Ερωτηματικό ήταν ο τρόπος με τον οποίο μετακινείται η Adele προς και από τη σκηνή στις συναυλίες της, καθώς ποτέ δεν τη βλέπει κανείς.

Το... μέγα μυστήριο αποκαλύφθηκε μέσω των συνεργατών της: η διάσημη τραγουδίστρια περνάει απαρατήρητη επειδή τη μεταφέρουν με κιβώτιο, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για τη με του ηχητικού εξοπλισμού.

Εκεί η σταρ περνά την ώρα της μέχρι να βγει στη σκηνή, παρέα με το τάμπλετ της, και ο λόγος της κάλυψής της είναι ότι θέλει, όπως αναφέρει το Τηλέραμα να αποφύγει την όποια επαφή με πιθανούς... αλλόφρονες θαυμαστές της.

ΠΗΓΗ: gossip-tv.gr

Ακολουθώντας τα χνάρια του Google Maps, η Facebook λανσάρει τη λειτουργία διαμοιρασμού τοποθεσίας στην πλατφόρμα Facebook Messenger, έτσι ώστε να ενημερώνετε τους φίλους σας άμεσα για την ακριβή τοποθεσία σας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η λειτουργία Live Location είναι προσβάσιμη μέσα στο box της συνομιλίας για τις εφαρμογές Android και iOS, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο Location.

Στη συνέχεια, θα σας εμφανιστεί ο χάρτης και η επιλογή να μοιραστείτε την τοποθεσία σας για τα επόμενα 60 λεπτά. Φυσικά, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να διακόψετε την εμφάνιση της τοποθεσίας.

Για να δείτε τη νέα λειτουργία Live Location θα χρειαστεί να αναβαθμίσετε το Facebook Messenger στην τελευταία έκδοση.

ΠΗΓΗ: techgear.gr

Το θέμα των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες. έθεσε στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχαν το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο κ. Μπουτάρης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να δοθεί εντολή να επισπευσθούν οι διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι να πληρωθούν πριν το Πάσχα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο κ. Τσίπρας και ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, του απάντησαν πως θα επικοινωνήσουν με το Ελεγκτικό Συνέδριο και θα εξετάσουν το θέμα.
Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης συμβασιούχοι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους.
Ο κ.Μπουτάρης τις επόμενες ημέρες θα εξετάσει νομικά το θέμα, όπως είπε και στο δημοτικό συμβούλιο, ώστε να ερευνήσει εάν υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσει σε εντέλλεσθε για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι ένα μέρος των οφειλόμενων.
aftodioikisi.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017


Μια ανάσα από την πόλη του Άργους βρίσκεται η πυραμίδα του Ελληνικού, η οποία στέκει πάνω σε έναν αρχαίο δρόμο που κάποτε ένωνε το Άργος με την Τεγέα και από την οποία έλεγχαν όπως φαίνεται τους γύρω οδικούς άξονες.

Η πυραμίδα, η οποία βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αποτελεί μοναδικό φαινόμενο και άλυτο αρχαιολογικό μυστήριο.Σε απόσταση 9 χλμ περίπου νοτιοδυτικά της πόλης του Άργους, κοντά στις πηγές του Ερασίνου ποταμού και πάνω σε αρχαίους δρόμους που κάποτε έφερναν σε επαφή το Άργος με την Τεγέα, δεσπόζει επιβλητική η πυραμίδα του Ελληνικού, μια ζωντανή απόδειξη της μυθικής αλήθειας που θέλει το πάντρεμα της Αργείτικης γης με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό.

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την χρονολόγησή της, καθώς υπάρχουν διαφωνίες γι’ αυτήν.

Οι ανασκαφείς την τοποθετούν χρονικά στα τέλη του 4ου αι. π.Χ., όμως γι’ άλλους ερευνητές που χρησιμοποιούν νέες μεθόδους είναι συνομήλικη, ίσως και παλαιότερη από τις Αιγυπτιακές.

Η άποψη των πρώτων φαίνεται πως υπερισχύει.

Η πυραμίδα αυτή, γνωστή και ως πυραμίδα των Κεχριών, είναι κατασκευασμένη από ογκώδεις σκληρούς γκρίζους ασβεστόλιθους που υπήρχαν στην περιοχή.

Έχει σχήμα πύργου με επικλινείς τις εξωτερικές πλευρές του, οι οποίες περιβάλλουν ένα ορθογώνιο οικοδόμημα με συνολικές διαστάσεις 7,03 Χ 9,07μ..

Στην ανατολική πλευρά της πυραμίδας βρίσκεται η κεντρική είσοδος. Απ’ αυτήν ξεκινά ένας στενόμακρος διάδρομος που οδηγεί σε μία μικρότερη πύλη που είναι ανοιγμένη στο νότιο τοίχο του κεντρικού τετράγωνου δωματίου πλευράς 7μ. περίπου.

Για τη χρήση της υπάρχουν πολλές απόψεις. Ίσως ήταν «πολυάνδριον» μιας κι ο περιηγητής Παυσανίας στο έργο του τον 2ο μ.Χ. αι. κάνει λόγο για μια πυραμίδα στην περιοχή που αποτέλεσε ταφικό μνημείο. Άλλοι αναφέρουν πως ήταν φρυκτωρία, πύργος δηλαδή απ’ τον οποίο στέλνονταν μηνύματα φωτιάς.

Σήμερα, όμως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ήταν παρατηρητήριο, μικρό φρούριο από το οποίο έλεγχαν τις γύρω περιοχές.

Η πυραμίδα αυτή που αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στον Ελλαδικό χώρο διατηρείται σε καλή κατάσταση και θυμίζει σε όλους τους επισκέπτες της, την ιστορικότητα και την ιδιαιτερότητα τούτου του τόπου.

Τις 7.097 θα φτάσουν φέτος οι μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο. Από αυτές οι 2.453 αφορούν σε προσλήψεις με βάση τον κανόνα 1 προς 4, ενώ 4.644, αφορούν σε μη υλοποιηθείσες προσλήψεις του 2016.
Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία που διαβίβασε η υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ολγα Γεροβασίλη στη Βουλή σε απάντηση ερώτησης που είχαν καταθέσει 43 βουλευτές της Ν.Δ.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στις παραγωγικές σχολές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και Εσωτερικών (Σχολές της Αστυνομίας), στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στον τομέα της Υγείας και στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας.
Μέχρι στιγμής, όπως καταγράφει ο Ελεύθερος Τύπος, για το 2017 έχουν ανακοινωθεί 4 διαγωνισμοί μόνιμου προσωπικού μέσω των οποίων θα γίνουν 657 προσλήψεις σε δικαστήρια, ΕΥΑΘ, Εθνικό Τυπογραφείο, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εθνική Αναλογιστική Αρχή και ΟΣΕ. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να γίνουν άλλες 6.460 σε σημαντικούς φορείς όπως οι ΑΔΜΗΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, σε υπουργεία και Σώματα Ασφαλείας.
Αναλυτικά:
218 διοικητικοί στις Υπηρεσίες Ασύλου
Προκήρυξη για την κάλυψη 218 οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ετοιμάζει το ΑΣΕΠ, από τις οποίες 15 αντιστοιχούν σε άτομα ειδικών κατηγοριών.
170 στο υπ. Δικαιοσύνης
Στην πρόσληψη 170 μόνιμων υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα στελέχη του ΑΣΕΠ επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της προκήρυξης που αφορά σε νέους μόνιμους υπαλλήλους Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
260 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες
Εχουν δρομολογηθεί οι προσλήψεις 200 μονίμων στους νησιωτικούς δήμους και άλλων 60 στις δύο περιφέρειες, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλείψεις σε προσωπικό.
Δείτε περισσότερες προσλήψεις ΕΔΩ
Το Facebook ξεκίνησε να δοκιμάζει την ενσωμάτωση GIFs στα σχόλια των posts των χρηστών του δημοφιλούς κοινωνικού δίκτυου
Εδώ και λίγες μέρες το Facebook έχει ξεκινήσει τις δοκιμές, σε ορισμένους χρήστες, ενσωμάτωσης GIFs στα σχόλια των posts που ανεβαίνουν.
Η λειτουργία αυτή μοιάζει αρκετά με αυτήν που υπάρχει ήδη στην πλατφόρμα του Facebook Messenger κι έτσι ο χρήστης θα μπορεί να δει ένα νέο κουμπί με το οποίο θα μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο με ένα GIF. Τα GIFs που θα χρησιμοποιούνται στο Facebook θα είναι από τις γνωστές πλέον σε όλους τους χρήστες, υπηρεσίες όπως είναι το Giphy και το Tenor.

Για την ώρα το Facebook δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για την επίσημη κυκλοφορία της νέας υπηρεσίας, όμως πολλοί πιστεύουν ότι θα τη δούμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι.
Νέα κατηγορία με τη δωρεάν εφαρμογή της εβδομάδας ήρθε στο Google Play!

Η Google αναβάθμισε το ηλεκτρονικό κατάστημά της, Google Play, και πρόσθεσε ένα νέα χαρακτηριστικό το οποίο έκανε χαρούμενους πολλούς χρήστες.
Μετά την τελευταία αναβάθμιση του Google Play οι χρήστες θα μπορούν να δουν ότι η Google έχει προσθέσει ακόμα μία νέα κατηγορία η οποία θα φιλοξενεί την δωρεάν εφαρμογή της εβδομάδας (Free App of the Week).
Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες θα μπορούν να αποκτούν δωρεάν για την συγκεκριμένη εβδομάδα μία εφαρμογή η οποία κανονικά είναι επί πληρωμή.
Το ποδαρικό της νέας κατηγορίας κάνει το Card Wars – Adventure Time το οποίο μπορείτε υπό φυσιολογικές συνθήκες 3.49 ευρώ όμως γι’ αυτή την εβδομάδα θα είναι δωρεάν.
Εκαναν τη Μητρόπολη... πάρκινγκ -Αφησαν τα αυτοκίνητα πάνω στην πλατεία [εικόνες]
Απλετο χώρο έχει, γιατί να μην παρκάρει κανείς; Κάπως έτσι φαίνεται ότι σκέφθηκαν δύο οδηγοί, οι οποίοι είδαν στη Μητρόπολη Αθηνών τον ιδανικό χώρο στάθμευσης.
Ο δήμος Αθηναίων συνεχίζει την καμπάνια κατά των ασυνείδητων οδηγών, που παρκάρουν στα πιο απίθανα σημεία, αφού πέρα από την κλήση που παίρνουν, τους «ξεμπροστιάζει» και στο Twitter.
Ετσι, τη Δευτέρα δημοσιεύθηκαν στον λογαριασμό του δημάρχου οι φωτογραφίες δύο οχημάτων, που ήταν παρκαρισμένα πάνω στην πλατεία Μητροπόλεως.
Την ίδια τύχη είχαν και δύο άλλοι οδηγοί μέσα στο σαββατοκύριακο, που πάρκαραν ο ένας στο πεζοδρόμιο της Οθωνος στο Σύνταγμα και ο άλλος πάνω στην πλατεία στο Γκάζι.

iefimerida.gr

Ένας Βόσνιος έφηβος πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό, πλην όμως επώδυνο, εγχείρημα σπάζοντας 111 τσιμεντότουβλα με το κεφάλι του μέσα σε μόλις 35 δευτερόλεπτα.

Περνώντας μπροστά από μια σειρά με 20 στοίβες από έξι τσιμεντότουβλα η καθεμιά ο Κερίμ Αχμετσπαχίκ, ένας δεξιοτέχνης των πολεμικών τεχνών και αθλητής του ταεκ βον ντο, έσπαγε τα τσιμεντότουβλα με το κεφάλι του μπροστά σε πλήθος που τον χειροκροτούσε το σαββατοκύριακο στην πόλη της Βοσνίας Βίσοκο.Όταν έφτασε στην 18η στοίβα φάνηκε να χάνει τη δύναμή του αλλά στη συνέχεια την επανέκτησε και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του καταχειροκροτούμενος, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο νεαρός έλαβε πιστοποιητικό που καταγράφει το κατόρθωμά του και ευχαρίστησε τους γονείς του, τον προπονητή και τους φίλους του που τον βοήθησαν στο ασυνήθιστο αυτό εγχείρημα.

Η τελευταία ταινία της παιδικής τηλεοπτικής σειράς Power Rangers προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα χθες βράδυ Λος Άντζελες.

Σε σκηνοθεσία Ντιν Ισραέλιτ, η ταινία αναφέρεται στις ιστορίες μυστηρίου των πέντε δύσκολων εφήβων και στη μεταμόρφωσή τους σε σούπερ ήρωες
"Είναι σαν οδηγίες χρήσης για το πώς να γίνεις Πάουερ Ρέιντζερ γιατί ακολουθείς μέχρι τέλους το ταξίδι των παιδιών, αυτών των δύσκολων μικρών παιδιών και πώς αυτά γίνονται υπερήρωες" δήλωσε ο ηθοποιός Λούντι Λιν που υποδύεται τον Μαύρο Ρέιντζερ.

Όπως στην τηλεοπτική σειρά, η αποστολή των Ρέιντζερς είναι να σταματήσουν την κακιά μάγισσα Ρίτα Ρεπούλσα, την οποία υποδύεται στην κινηματογραφική διασκευή η Αμερικανίδα Ελίζαμπεθ Μπανκς. "Είναι σκληρή δουλειά. Θα πω όμως ότι ήταν πράγματι διασκεδαστικό να ουρλιάζω στον οποιονδήποτε. Είναι διασκεδαστικό να νιώθεις ανίκητη", δήλωσε η 43χρονη ηθοποιός.

Η τηλεοπτική σειρά που άρχισε το 1993 με το επεισόδιο Mighty Morphin Power Rangers, τώρα διανύει την 24η σεζόν της και είναι μια από τις μακροβιότερες παιδικές σειρές δράσης στην ιστορία της τηλεόρασης. Στη σειρά αυτή βασίστηκαν τρεις ταινίες μεγάλου μήκους με πιο πρόσφατη, τη "Saban's Power Rangers" που θα αρχίσει να προβάλλεται από αύριο στις αμερικανικές αίθουσες.

Τα γυρίσματα στοίχισαν 105 εκατομμύρια δολάρια.

Δύο έφηβες δεν κατάφεραν να επιβιβαστούν σε πτήση της United Airlines, αφού σύμφωνα με τους υπευθύνους δεν πληρούσαν τον κώδικα ενδυμασίας της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο νεαρές δεν έγιναν δεκτές στην πτήση, αφού σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, η ενδυμασία τους δε συνάδει με τον κώδικα ενδυμασίας που αφορά άτομα που ταξιδεύουν με ειδικά κουπόνια.
Τα δύο κορίτσια, που ταξίδευαν συνοδευόμενα από τρίτο άτομο, δεν θα είχαν αποτραπεί να επιβιβαστούν φορώντας κολάν εάν είχαν πληρώσει για κανονικό εισητήριο, είπε ο εκπρόσωπος της United Τζόναθαν Γκουέριν. Συνήθως αυτοί που δικαιούνται τα κουπόνια της United για δωρεάν ή χαμηλού κόστους πτήσεις είναι υπάλληλοι της εταιρείας και συγγενείς ή φίλοι τους.
“(Οι δύο κοπέλες) έλαβαν την οδηγία ότι δεν θα μπορέσουν να επιβιβαστούν αν δεν διορθώσουν την ενδυμασία τους. Δεν είχαν θέμα, και το κατάλαβαν εντελώς”, είπε ο Γκουέριν, προσθέτοντας ότι και οι τρεις έχασαν την πτήση τους. Δεν ήξερε εάν ταξίδεψαν με επόμενη πτήση ή άλλαξαν τρόπο μεταφοράς.
Ενώ οι τρεις επιβάτες δεν παραπονέθηκαν για την αντιμετώπισή τους, μια άλλη επιβάτις, η Σάνον Ουάτς, που άκουσε τη συνομιλία, πυροδότησε έναν πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σειρά tweets που περιέγραφαν έναν κανονισμό ενδυμασίας η οποία κατά την ίδια στοχοποιούσε άδικα γυναίκες και παιδιά.
“Αυτή τη συμπεριφορά είναι σεξιστική και σεξουαλικοποιεί μικρά κορίτσια”, είπε η Ουάτς στο Twitter. “Για να μην αναφερθώ και στο ότι οι οικογένειές (τους) ντροπιάστηκαν και αναστατώθηκαν”, είπε.
Τα μηνύματα της Ουάτς και η υπεράσπιση από την εταιρεία των κανονισμών της άγγιξε ένα νεύρο για πολλές γυναίκες και πολλά κορίτσια που έχουν υιοθετήσει τα κολάν ως βασικό κομμάτι του ρουχισμού τους. Η δημοτικότητα των κολάν έχει επισύρει την κριτική ότι υπό ορισμένες συνθήκες είναι ανάρμοστη ενδυμασία. Μερικά σχολεία απαγορεύουν σε μαθήτριές τους να τα φοράνε στη τάξη.
Τα κοινωνικά μέσα “άναψαν” με τους κανονισμούς της εταιρείας, ενώ προσωπικότητες έστειλαν χιουμοριστικές διαμαρτυρίες. “Έχω ξαναπετάξει με τη United ξανά, κυριολεκτικά χωρίς παντελόνια. Μόνο μια (μακριά) μπλούζα ως φουστάνι. Την επόμενη φορά θα φορέσω μόνο τζιν και μπλούζα”, είπε σε tweet το μοντέλο Κρίσι Τάιγκεν.
Η United εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο “Στους πελάτες μας… Τα κολάν σας είναι ευπρόσδεκτα!”, όπου εξηγούσαν με περισσότερη λεπτομέρεια τους κανονισμούς ενδυμασίας για όσους ταξιδεύουν με ειδικά εισητήρια όπως τα παραπάνω. Μεταξύ των ενδυμασιών που απαγορεύονται είναι μπλούζες που αφήνουν ακάλυπτο το στομάχι, ρούχα που δεν εκθέτουν εσώρρουχα ή θεωρούνται ενδυμασία ύπνου ή κολύμβησης, φούστες μίνι, σορτς με μήκος που δεν φτάνει περίπου 7,50 εκ. πάνω από το γόνατο, και βρώμικα ή σκισμένα ρούχα.
Ο Γκουέριν είπε ότι η εταιρεία, στην αρχική της αντίδραση στο επεισόδιο, θα μπορούσε να είχε εξηγήσει την κατάσταση καλύτερα και να είχε αντιμετωπίσει εμφανώς λανθασμένες πληροφορίες για το επεισόδιο που αναρτήθηκαν στο Twitter. “Σίγουρα θα πάρουμε κάτι από την εμπειρία μας σήμερα, αλλά θα συνεχίσουμε να συνδιαλεγόμαστε με τους πελάτες μας (στα κοινωνικά μέσα)”, είπε.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017


Μπορεί κάποιες από τις κυρίες να μην το έχουν παρατηρήσει καν, οι κάποιες άλλες να μην παραξενεύονται για τη θέση των κουμπιών στο πουκάμισό τους, αλλά η ύπαρξή τους στην αριστερή πλευρά του ρούχου έχει το δικό της συμβολισμό.
Πρόκειται για ένα ζήτημα με πολλές και διαφορετικές θεωρίες, με την επικρατέστερη, ωστόσο, να σχετίζεται με τον θηλασμό και το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι δεξιόχειρες, άρα τις βολεύει περισσότερο όταν ανοίγουν το πουκάμισο.
Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που υποστηρίζουν ότι οφείλεται στο γεγονός πως οι άντρες κουβαλούσαν τα όπλα με το δεξί χέρι και θεωρούσαν πιο φυσικό να ξεκουμπώνουν το πουκάμισο με το άλλο χέρι, σε αντίθεση με τις γυναίκες που δεν χρειαζόταν να οπλοφορούν.
Η πιο αστεία θεωρία βέβαια έχει να κάνει με τον Ναπολέοντα και το γεγονός ότι οι γυναίκες τον κορόιδευαν που έβαζε το χέρι του στο γιλέκο, έτσι ζήτησε να αλλάξουν θέση στα κουμπιά των γυναικείων πουκαμίσων.

Αν υπάρχει το ελιξίριο της αιώνιας (;) νεότητας τότε είναι μάλλον αυτό και έρχεται με τη μορφή χαπιού: Οι επιστήμονες είναι πολύ κοντά στη δημιουργία ενός χαπιού, που θα «φρενάρει» τη γήρανση και θα ξανανιώνει τον ανθρώπινο οργανισμό!
Δυο επιστημονικές ομάδες σε Ολλανδία και Αυστραλία έχουν ήδη διεξάγει έρευνες σε πειραματόζωα και τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα.
Επιστήμονες στην Ολλανδία ανακάλυψαν ένα φάρμακο που αναστρέφει εν μέρει τη γήρανση και το δοκίμασαν σε ποντίκια που ξανάνιωσαν. Η εν λόγω ουσία καθαρίζει επιλεκτικά το σώμα από τα γηράσκοντα κύτταρα που έχουν βλάβες στο DNA τους. Τα κύτταρα αυτά, που συσσωρεύονται όσο περνούν τα χρόνια, εκκρίνουν χημικές ουσίες, που προκαλούν φλεγμονή και εμπλέκονται σε ασθένειες της γήρανσης, όπως τα αρθριτικά, ο καταρράκτης των ματιών, ο διαβήτης και η αρτηριοσκλήρυνση.
Οι ερευνητές του Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Έρασμος του Ρότερνταμ, με επικεφαλής τον δρα Πέτερ ντε Κάιζερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κυτταρικής βιολογίας «Cell», σχεδιάζουν να αρχίσουν δοκιμές του φαρμάκου σε ανθρώπους, σύμφωνα με το BBC και το «Science», κάτι που όμως θα πάρει αρκετό χρόνο, αφού θα πρέπει να προηγηθούν αρκετές ακόμη έρευνες σε πειραματόζωα.
Οι επιστήμονες χορηγούσαν την ουσία (το μόριο ενός πεπτιδίου) σε γερασμένα ποντίκια με ηλικία αντίστοιχη ενός ανθρώπου 90 ετών, τρεις φορές την εβδομάδα επί δέκα μήνες. Τα τρωκτικά απέκτησαν ανανεωμένο και πιο λαμπερό τρίχωμα, καθώς και πιο νεανική εμφάνιση, μπορούσαν να τρέξουν πολύ περισσότερο από ό,τι πριν, ενώ τα όργανά τους, όπως το ήπαρ, λειτουργούσαν καλύτερα. Δεν διαπιστώθηκαν κάποιες παρενέργειες.
«Σίγουρα πρόκειται για μια εξέλιξη ορόσημο. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος έδειξε ότι είναι δυνατό να ξεφορτωθούμε τα γηράσκοντα κύτταρα, χωρίς οποιεσδήποτε παρενέργειες», δήλωσε ο Καναδός βιολόγος Φράνσις Ρόντιερ του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ.
«Τούρμπο» επιδιόρθωση του DNA των κυττάρων
Μια άλλη αυστραλιανή επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέηβιντ Σινκλέρ, που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο «Science», ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει σε κάποιο αντιγηραντικό φάρμακο.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν ένα τρόπο να επεμβαίνουν στη μοριακή διαδικασία που επιτρέπει στα κύτταρα να επιδιορθώνουν τις βλάβες στο DNA τους. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο μεταβολίτης NAD+ που υπάρχει σε κάθε κύτταρο του σώματος, παίζει ρόλο-κλειδί στην επιδιόρθωση του DNA. Οι ερευνητές ανάπτυξαν μια ουσία (NMN) που ενισχύει κατά πολύ τη φυσική δράση του NAD+ και έτσι βελτιώνει σημαντικά τη δυνατότητα των κυττάρων να αναστρέφουν τη ζημιά που τους έχει προκαλέσει η γήρανση ή η έκθεση στην ακτινοβολία (κοσμική, ηλιακή κ.ά.).
Τα πειράματα σε ποντίκια δείχνουν ότι πιθανώς θα είναι δυνατή μια θεραπεία που θα επιδιορθώνει τις γενετικές βλάβες λόγω γήρανσης ή ακτινοβολίας. Ήδη, η NASA έχει δείξει ενδιαφέρον, ώστε να βοηθήσει τους αστροναύτες της που θα στείλει στον Άρη.
«Τα κύτταρα των γερασμένων ποντικιών ήταν αδύνατο να διακριθούν από τα κύτταρα των νεαρών ποντικιών μετά από μόλις μια εβδομάδα θεραπείας. Είναι το κοντινότερο σημείο που έχουμε ποτέ φθάσει σε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό αντιγηραντικό φάρμακο, το οποίο πιθανώς απέχει μόνο τρία έως πέντε χρόνια από το να βγει στην αγορά, εφόσον οι κλινικές δοκιμές πάνε καλά», δήλωσε ο Σινκλέρ.
Ήδη, οι ερευνητές συνεργάζονται με την εταιρεία MetroBiotech για να μετατρέψουν την ουσία ΝΜΝ σε φάρμακο, κατά προτίμηση με μορφή χαπιού. Οι πρώτες κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους θα αρχίσουν φέτος στο νοσοκομείο Brigham and Women’s της Βοστώνης.
πηγή: medicalnews.gr

Οι άνθρωποι που χάνουν σύζυγο ή σύντροφο λόγω αυτοκτονίας, αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο για διάφορες ψυχικές και σωματικές παθήσεις, μεταξύ των οποίων καρκίνο και κατάθλιψη, σύμφωνα με μια νέα αμερικανο-δανική επιστημονική έρευνα.
Περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι αυτοκτονούν κάθε χρόνο παγκοσμίως και τα ποσοστά αυτοκτονιών εμφανίζουν αυξητική τάση σε αρκετές χώρες. Η μελέτη – η πρώτη μεγάλη κλίμακας ανάλυση των επιπτώσεων μιας αυτοκτονίας για το «έτερο ήμισυ»- αναδεικνύει την ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης για όσους θρηνούν μέσα στη μοναξιά την απώλεια του αγαπημένου τους ανθρώπου.
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας Μπλούμπεργκ του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς στη Βαλτιμόρη και του Δανικού Ινστιτούτου Ερευνών για την Πρόληψη των Αυτοκτονιών στην Κοπεγχάγη, με επικεφαλής την καθηγήτρια Ανέτ Ερλάνγκσεν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό ψυχιατρικής «JAMA Psychiatry», ανέλυσαν στοιχεία για 4.814 άνδρες και 10.793 γυναίκες στη Δανία, που είχαν χάσει σύζυγο ή σύντροφο λόγω αυτοκτονίας μεταξύ 1980-2014. Στη συνέχεια, συνέκριναν την υγεία των ατόμων αυτών με την υγεία του γενικού πληθυσμού.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι θρηνούσαν απώλεια λόγω αυτοκτονίας, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο, κίρρωση του ήπατος, κήλη δίσκου σπονδυλικής στήλης, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, κατάχρηση αλκοόλ και -ειδικά οι γυναίκες- χρόνιες αναπνευστικές νόσους. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος κατά την πρώτη πενταετία μετά την απώλεια.
«Είναι μια τελείως συγκλονιστική εμπειρία, όταν κάποιος που αγαπάς πολύ, ξαφνικά αυτοκτονεί. Η μελέτη μας δείχνει ότι είναι κάτι διαφορετικό από το να χάσεις ένα σύντροφο λόγω κάποιας άλλης αιτίας θανάτου, όπως μια αρρώστια ή ένα ξαφνικό ατύχημα» δήλωσε η δρ Ερλάνγκσεν.
Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι όσοι είχαν βιώσει την εμπειρία της αυτοκτονίας του συντρόφου τους και ξαναπαντρεύονταν, είχαν στη συνέχεια πολύ μικρότερο ποσοστό διαζυγίου σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Γνωστή ηθοποιός έριξε χυλόπιτα στον Ντόναλντ Τραμπ!
Τη... χυλόπιτα που έριξε στον νυν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια αποκάλυψε η ηθοποιός Έμμα Τόμσον, μιλώντας σε εκπομπή της σουηδικής τηλεόρασης.

Η Τόμσον διηγήθηκε το πώς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Όλες οι Γυναίκες του Προέδρου” (Primary Colors) στην Καλιφόρνια, και ενώ έπαιρνε διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της Κένεθ Μπράνα, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα.

“Σηκώνω λοιπόν το τηλέφωνο. 'Γεια, Ντόναλντ Τραμπ εδώ'. Και είπα: 'Αλήθεια; Μπορώ να σας βοηθήσω;'. Και αυτός είπε 'ναι, απλά αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα να σας προσφέρω διαμονή σε ένα από τα ξενοδοχεία μου. Είναι πολύ άνετα'”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Τόμσον, τονίζοντας πως δεν είχε συναντήσει ποτέ ούτε είχε μιλήσει ποτέ με τον Τραμπ.

Η αντίδραση της ηθοποιού ήταν να ρωτήσει για ποιο λόγο της πρόσφερε διαμονή ο Ντόναλντ Τραμπ. “Ε, νομίζω ότι θα τα πηγαίναμε πολύ καλά, ίσως να είχαμε και ένα δείπνο κάποια στιγμή”, της είπε ο Τραμπ, και η ίδια, όπως παραδέχθηκε, δεν ήξερε τι να κάνει, λέγοντάς του τελικά: “Θα σας ξανακαλέσω”. Όμως δεν το έκανε ποτέ, και έκτοτε δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 57χρονης ηθοποιού, το “φλερτ” του Ντόναλντ Τραμπ μαζί της πρέπει να έλαβε χώρα κατά την περίοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σε διάσταση με τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, προτού παντρευτεί τη νυν σύζυγό του, Μελάνια, το 2005.
Ποιος θα πάρει τα 300 εκατ. δολάρια; Διαζύγιο-βόμβα για Κιμ Καρντάσιαν;
Με μια είδηση σοκ ξύπνησε σήμερα ο πλανήτης! Χωρίζει η Κιμ Καρντάσιαν; Φήμες θέλουν και πάλι την ιέρεια των ριάλιτι να αποχωρεί από τη συζυγική κλίνη, αυτή που μοιραζόταν με τον Κάνιε Γουέστ και να καταφεύγει στη λήξη του έγγαμου βίου τους- και με το αζημίωτο! Σύμφωνα με τα ταμπλόιντ, το διαζύγιο δεν πρόκειται να είναι βελούδινο μιας και έχουν  να μοιράσουν την τεράστια περιουσία τους η οποία υπολογίζεται στα 300 εκατομμύρια δολάρια!
Η 36χρονη ριάλιτι σταρ και ο 39χρονος ράπερ, παντρεύτηκαν το 2014 και έχουν αποκτήσει δυο παιδιά. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που οι φήμες θέλουν το διάσημο ζευγάρι να χωρίζει.

Σκληρή κριτική κατά του τηλεοπτικού ριάλιτι Survivor ασκούν καθηγητές της Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, κάνοντας λόγο για “τηλεοπτικά σκουπίδια”.
Όπως σημειώνουν μεταξύ άλλων, οι καθηγητές, σε ανακοίνωσή τους, το ριάλιτι τηλεπαιχνίδι διδάσκει ότι “κανείς εξευτελισμός, καμιά μικρή προδοσία, κανένα συναισθηματικό ξεγύμνωμα, κανένα κάρφωμα του διπλανού σου δεν είναι ντροπή, προκειμένου να επιβιώσει κανείς”.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
“Η Γ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης παίρνει θέση ενάντια στα τηλεσκουπίδιαΒλέπαμε …Survivor, κύριε! 2.500.000 τηλεθεατές μεταξύ των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές μας ακόμη και παιδιά του Δημοτικού (δυναμικό κοινό το λένε) παρακολουθούν κάθε βράδυ το ελληνικό «Survivor» που σπάει τα ρεκόρ τηλεθέασης το ένα μετά το άλλο.
Δεν πρόκειται για δασκαλίστικη γκρίνια που «δεν διαβάζουν τα μαθήματά τους» εκείνη την ώρα. Οι αξίες που επιβάλλονται μέσα από την τηλεοπτική εικόνα είναι απόλυτα αντίθετες με αυτές που επιχειρούμε κοπιωδώς κι απελπισμένα να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας . Γι αυτό έχουμε χρέος να τις στηλιτεύσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
Το ΣΚΑΙ, το κανάλι με την πιο εχθρική στάση απέναντι στους κοινωνικούς αγώνες και την πιο φιλική στην πολιτική καταστροφής των δικαιωμάτων μας και ιδιαίτερα αυτών της νέας γενιάς, προβάλλει ένα ακραία διαστροφικό, ανταγωνιστικό, “αθλητικό παιχνίδι”, στο οποίο ανώνυμοι και διάσημοι αποκομμένοι από το κοινωνικό περιβάλλον, διεκδικούν μέχρι «τελικής πτώσεως» το έπαθλο που συνήθως είναι η …τροφή ! Αφού δεν έχει άρτο, πάρτε θεάματα… με άρτο!
Σταδιακά, ο ανταγωνισμός μεταξύ ομάδων και ατόμων οδηγεί στην ανάδειξη του νικητή μέσω της απόρριψης των άλλων, της ψυχολογικής ή σωματικής κατάρρευσης (που εξιτάρει τους θεατές), του τελικού αποκλεισμού. «Όποιος μένει πίσω θα πρέπει να φτύνει αίμα!», λέει μια παίκτρια.
Το κοινό παρακολουθεί τις αντιδράσεις, τις αντοχές και τις συμπεριφορές των «μαχητών» συμμετέχοντας μέσω SMS που αποφέρουν κέρδη σε τηλεοπτικές/πολυεθνικές εταιρείες.
Με άλλα λόγια: ατομικισμός, προδοσία, αλληλοεξόντωση, απαξίωση των άλλων, κατάρρευση των ηττημένων, αποκλεισμός των αδύναμων…
Η τηλε-πραγματικότητα μοιάζει να αντανακλά τον κοινωνικό δαρβινισμό ενός συστήματος που ξέρει πώς να διαλύει κάθε ανθρώπινο δεσμό, πρωτίστως στο πεδίο της εργασίας, ή των εξετάσεων όπου κυριαρχεί το «ο θάνατός σου, η ζωή μου».
Για την «επιβίωση του πιο προσαρμοσμένου» (survival of the fittest) μίλησε ο Δαρβίνος, όμως τόσο στον Άγιο Δομίνικο όσο και στον εργασιακό στίβο η καλή φόρμα, η fitness σε κάνει survivor, σε κάνει «απασχολήσιμο».
Σήμερα το «Survivor» μας διδάσκει ότι κανείς εξευτελισμός, καμιά μικρή προδοσία, κανένα συναισθηματικό ξεγύμνωμα, κανένα κάρφωμα του διπλανού σου δεν είναι ντροπή, προκειμένου να επιβιώσει κανείς.
Η πειθαρχία, η τυφλή υπακοή στους άνωθεν κανόνες, ακόμα και τους πιο γελοίους και παράλογους, είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη για όσους θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι. Όλα αυτά πρέπει να εμπεδώσουν έγκαιρα οι μαθητές μας.
Δεν είναι «απλά ένα παιχνίδι» είναι η επιβολή του βάρβαρου, παράλογου, παρηκμασμένου πολιτισμού του κυρίαρχου συστήματος στα παιδιά μας απ αυτούς που τα έχουν στερήσει το πραγματικό παιχνίδι, το γέλιο, τη χαρά και την ελπίδα!
Το πιο εξοργιστικό είναι ότι το «Survivor» προβάλλεται την εποχή της αέναης λιτότητας, της φτώχειας, της πείνας, των μαθητών μας που λιποθυμούν, (μόλις προχθές μια 17χρονη μαθήτρια στην Πάτρα γιατί είχε τρεις μέρες να φάει κανονικά) του υποκατώτατου μισθού, της μαθητείας-δουλείας, της γιγαντιαίας και ενίοτε ανακυκλούμενης ανεργίας των νέων, των 400χιλ. παιδιών μας που μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν στο κοινωνικό λυκόφως, κόβουν από το φαΐ, τη θέρμανση, το ρεύμα. Ένας λαός φυλακισμένος στο μνημονιακό Survivor.
Καλούμε τους συναδέλφους της τάξης να δώσουμε ακόμη μια μάχη ενάντια στα τηλεοπτικά σκουπίδια προβάλλοντας της αξίες της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του σεβασμού του Άλλου, της φιλίας, του γνήσιου αθλητικού πνεύματος, του αληθινού αγώνα για μια απελευθερωτική Παιδεία στα πλαίσια μιας δίκαιης κι ανθρώπινης κοινωνίας.
Να γίνουμε όλοι μαχητές σε τούτο τον αγώνα!”
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!