Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017


Με αυτούς τους κωδικούς θα έχετε πάντα πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου. Σε περίπτωση που έχει η πτήση σας καθυστέρηση και θέλετε να περάσετε το χρόνο σας, υπάρχει λύση.
Ο Travel blogger και μηχανικός ασφάλειας υπολογιστών Anil Polat, δημιούργησε ένα εύχρηστο διαδραστικό χάρτη για να βρείτε εύκολα κωδικούς πρόσβασης.
Δείτε το χάρτη εδώ.

Η νέα τάση στην Ιαπωνία είναι τα… πολυτελή φρούτα. Το 2016, ένα μικρό πεπόνι από την εταιρεία Yubari πωλήθηκε έναντι 3 εκατ. γεν, δηλαδή 25.109 ευρώ!
Η νέα… τρέλα δεν αφορά μόνο τα πεπόνια αλλά επεκτείνεται σε κάθε είδους φρούτου που καλλιεργείται σε ειδικά διαμορφωμένα θερμοκήπια και βγαίνει σε διάφορα σχήματα και μεγέθη.
Μιλάμε δηλαδή για φράουλες τόσο μεγάλες όσο τα μπαλάκια του τέννις, γεωμετρικά πεπόνια και τετράγωνα καρπούζια αλλά και γιγάντια σταφύλια.
Η ιαπωνική κουλτούρα συνδέει τα φρούτα με το υψηλό κοινωνικό status και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή δώρα στη χώρα.
Διπλές  μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από Απρίλιο φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου
Δύο έμμεσες μειώσεις στους μισθούς του Δημοσίου φέρνουν οι νέες αυξημένες εισφορές που προβλέπει το νέο Ασφαλιστικό.
Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο την οποία εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπ. Εργασίας, καθώς σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου από 1/1/2017 επιβάλλεται εργοδοτική εισφορά του Δημοσίου ύψους 3,33% επί των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
Ωστόσο η εισφορά δεν είχε επιβληθεί πρακτικά στο διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017.
Έτσι από τον Απρίλιο, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα υποστούν μία διπλή έμμεση μείωση:
1)  Η πρώτη έμμεση μείωση  θα προέλθει από την πρώτη εφαρμογή της εργοδοτικής εισφοράς στη μισθοδοσία του Απριλίου.
2)  Η δεύτερη  μείωση θα προέλθει από την αναδρομική παρακράτηση των εργοδοτικών εισφορών του τριμήνου Ιανουαρίου -Μαρτίου του 2017 από τις μισθοδοσίες του τριμήνου Απριλίου -Ιουνίου 2017.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο "σε περίπτωση που το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι χαμηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού, τότε το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών των προηγούμενων μηνών, καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών.
Σύμφωνα με το παράδειγμα του ΥΠΟΙΚ, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 καταβλήθηκε συνολική εισφορά (ασφαλισμένου και εργοδότη) ύψους €100 μηνιαίως, ενώ με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα έπρεπε να έχει καταβληθεί μηνιαία εισφορά ύψους €120.
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει διαφορά ύψους €20 μηνιαίως, δηλαδή €60 συνολικά.
Για την τακτοποίηση καταβάλλεται για τους  επόμενους τρεις μήνες επιπλέον ποσό εισφοράς ύψους €20, δηλαδή το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2017 διαμορφώνεται σε 140 (€120 + €20).
Εάν, πάλι, το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι υψηλότερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, τότε το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών.
Παράδειγμα:
Για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2017 καταβλήθηκε συνολική εισφορά (ασφαλισμένου και εργοδότη) ύψους €100 μηνιαίως, ενώ με βάση τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα έπρεπε να έχει καταβληθεί μηνιαία εισφορά ύψους €70.
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει διαφορά ύψους €30 μηνιαίως, δηλαδή €90 συνολικά. Για την τακτοποίηση κατά τον μήνα Απρίλιο του 2017 δεν θα καταβληθεί μηνιαία εισφορά (€70 προβλεπόμενη εισφορά - €70 ποσό οφειλής), ενώ για τον μήνα Μάιο του 2017 θα καταβληθεί μηνιαία εισφορά ύψους €50 (€70 προβλεπόμενη εισφορά - €20 ποσό οφειλής).
Ωστόσο, οι κρατήσεις για κύρια σύνταξη όσων υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών όπως αυτές προσδιορίζονται από τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, με εξαίρεση το ποσό των 140,80€ (στις περιπτώσεις που το ποσό αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών) το οποίο λόγω του ότι αποτελεί εικονικό ποσό και δεν καταβάλλεται με τις αποδοχές, δεν υπόκειται, από 1-1-2017 και μετά, σε κράτηση για κύρια σύνταξη.
Αναλυτικότερα το νέο "καθεστώς” ασφαλιστικών εισφορών για τους δημοσίους υπαλλήλους διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη εργαζομένων στο Δημόσιο
Από 1-1-2017 καταβάλλονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για κύρια σύνταξη, ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, για τα ακόλουθα πρόσωπα, που μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ υπάγονταν στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου:
α. τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας,
β. τους Ιερείς και τους υπαλλήλους των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,
γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).
α. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 6,67% επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων, συνταξίμων αποδοχών του υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
β. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη, στις περιπτώσεις που μέχρι την 31-12-2016 δεν προβλεπόταν η καταβολή αυτών, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό επί των κατά τα ανωτέρω μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών του ασφαλισμένου υπαλλήλου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και διαμορφώνεται κατ’ έτος ως εξής:
Ετος
Ποσοστό εισφορών
2017
3,33%
2018
6,67%
2019
10.00%
2020
13,33%
Προς διευκρίνιση παρατίθενται τα εξής παραδείγματα:
* Διορισμένος στο Δημόσιο έως 31-12-1992 (παλαιός ασφαλισμένος), κατέβαλε έως 31-12- 2016 για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ασφαλισμένου ύψους 6,67%, χωρίς να προβλέπεται η καταβολή εργοδοτικών εισφορών.
Από 1-1-2017, θα καταβάλει εισφορές ασφαλισμένου ύψους 6,67% και το Δημόσιο εργοδοτική εισφορά ύψους 3,33% (καταληκτικό 13,33% από 1-1-2020).
* Διορισμένος για πρώτη φορά στο Δημόσιο μετά την 1-1-2011, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ο οποίος υπαγόταν αυτοδικαίως μέχρι 31-12-2016 στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3865/2010, όπως ισχύει, κατέβαλε για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης. Από 1-1-2017 εξακολουθεί να καταβάλει τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών, δηλαδή 6,67% και 13,33%, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.
* Ασφαλισμένος μετά την 1-1-1993 (νέος ασφαλισμένος) στο Ειδικό Καθεστώς του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν.3163/1955 και ν.δ. 4277/1962), κατέβαλε για τον κλάδο σύνταξης εισφορές ύψους 6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης. Από 1-1-2017 εξακολουθεί να καταβάλει τα ανωτέρω ποσοστά εισφορών, δηλαδή 6,67% και 13,33%, χωρίς να εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω μεταβατικά ποσοστά εργοδοτικής εισφοράς.
Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη εργαζομένων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
1. Η πρόσθετη ειδική εισφορά 4,3% για όσους υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην κατηγορία των "παλαιών" ή "νέων" ασφαλισμένων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, εφόσον είναι δικαιούχοι και πράγματι τους καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα και όχι επί του συνόλου των αντίστοιχων συντάξιμων αποδοχών.
2. Η εργοδοτική εισφορά 8% η οποία υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών των πρώην κοινοτικών υπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στους Δήμους και βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς διαμορφώνεται κατ’ έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 5 του ν. 4387/2016, ως εξής:
Ετος
Ποσοστό εισφορών
2017
3,33%
2018
6,67%
2019
10.00%
2020
13,33%
Γ. Εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη αιρετών (Δημάρχων) των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Η εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των Δημάρχων που έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα αυτή μέχρι την 12-11-2012 και εν δυνάμει μπορούν να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, διαμορφώνεται κατ’ έτος, ως εξής:
τος
Ποσοστό εισφορών
2017
9,17%
2018
8,34%
2019
7,50%
2020
6,67%
Σημειώνεται ότι:
α) Για τα προαναφερθέντα αιρετά όργανα από 1-1-2017 καταβάλλεται η εισφορά εργοδότη από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με την Απόφαση περί καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη.
β) Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Δημάρχου από 13-11-2012 και μετά δεν δικαιούνται σύνταξη από τη θέση αυτή
Έκταση εφαρμογής
Α. Όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται από 1-1-2017 και σε όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, και ως εκ τούτου ως συντάξιμες αποδοχές, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές είτε πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους, είτε για νέους ασφαλισμένους αντίστοιχα.
Ειδικότερα τα ανωτέρω εφαρμόζονται:
Σε υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, καθώς σε δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής με το Δημόσιο, ανεξαρτήτως εάν με το υφιστάμενο μέχρι 31-12-2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου ή φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ανεξαρτήτως του χρόνου διορισμού (πριν ή μετά την 1-1-1993 ή την 1-1-2011).
2. Σε όσους υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3163/1955 και του ν.δ. 4277/1962 αντίστοιχα.
3. Στους τακτικούς υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, που συνταξιοδοτούνται από το ίδιο το νομικό πρόσωπο.
Σημειώνεται ότι για τους υπάλληλους (περιλαμβανομένων και των μετακλητών υπαλλήλων) που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές του αρ. 38 του ν. 4387/2017, ήτοι οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.
Α. Yπαγόμενοι στο ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4354/2015

Ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι) , από 1-1-2017 ως συντάξιμες αποδοχές των "παλαιών ασφαλισμένων" (υπάλληλοι που έχουν ασφαλισθεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. πριν την 1-1-1993) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (νέο ενιαίο μισθολόγιο), νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, όπως ισχύουν, δηλαδή:
ο βασικός μισθός,
το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο για όσους υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
Ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι)
Από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχές των "νέων ασφαλισμένων" υπαλλήλων (έχουν ασφαλισθεί για κύρια σύνταξη για πρώτη φορά σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ή σε Φορέα Ασφάλισης κράτους – μέλους της Ε.Ε. μετά την 1-1-1993) που υπάγονται στις διατάξεις του νέου ενιαίου μισθολογίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 17 (παρ. 1) του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν, δηλαδή:
1. ο βασικός μισθός,
2. η οικογενειακή παροχή
3. το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης
4. το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ανεξαρτήτως εάν έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε.
5. το επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών , όπως τα ανωτέρω ποσά
capital.gr

Αυτές και αρκετές επιμέρους είναι οι εκπτώσεις που ισχύουν για τους έχοντες κάρτα ανεργίας. Από τα Μέσα Μεταφοράς, έως τον κινηματογράφο και το φαγητό, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς έχουν προχωρήσει σε εκπτώσεις το τρέχον έτος για τους ανέργους.
Δείτε ποιές είναι αυτές:
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δωρεάν Απεριόριστη Χρήση σε όλα τα μέσα ΜΜΜ της Αττικής

ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Καμία έκπτωση για ανέργους, αλλά 25% έκπτωση για ηλικίες κάτω των 26 ετών

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ :
35 ευρώ πήγαινε και 55 ευρώ επιστροφή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΩΡΕΑΝ είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

ΕΣΤΙΑΣΗ
GOODYS
Τα Goody’s Burger House παρέχουν 10% έκπτωση προς τους ανέργους με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (Η έκπτωση ισχύει σε συγκεκριμένα καταστήματα)

LA PASTERIA
Έχουν 20% έκπτωση με επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ

EVEREST
10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα

B.Q.
Έκπτωση 20% σε ανέργους

OLYMPUS PLAZA (PARKS FOOD, αυτά που όταν πας ταξίδι, σταματάς για στάση φαγητού και «αράγματος» )
Υπάρχουν ειδικές τιμές σε ανέργους (Ανάλογα τα προϊόντα)

FLOCAFE
Υπάρχουν προσφορές για ανέργους αλλά εξαρτάται από το κατάστημα

PIZZA FAN
50% έκπτωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Σε ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ, IΙΕΚ ΔΟΜΗ, ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ, INFOTECH, ΙΕΚ PRAXIS, IST COLLEGE
Υπάρχουν ειδικές τιμές για ανέργους, κατόπιν ραντεβού και ανάλογα την ειδικότητα

KARIERA SEMINARS
Έκπτωση 15% σε όλους τους κατόχους κάρτας ανεργίας για οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
4W
Έκπτωση 10% στα προγράμματα Web Design

ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Έκπτωση 7% για ανέργους

ΚΕΛΕ –ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
15% στις τιμές των Προγραμμάτων μας και παροχή δωρεάν Εκπαιδευτικών Μηχανογραφικών Προγραμμάτων (ERP SOFTONE ΚΑΙ UNION)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ INTERGRAPHICS
Έκπτωση 25% στο αρχικό κόστος των διδάκτρων.

CITY UNITY COLLEGE
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους.

ALPINE CENTER
20% έκπτωση στο αρχικό κόστος των διδάκτρων για όλους τους ανέργους, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους κάρτα ανεργίας

ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ
Παρέχεται Έκπτωση 50% στο αρχικό κόστος εκμάθησης των εφαρμογών της Adobe

COMPUTER STUDIES
Έκπτωση έως 30% για ανέργους

CAD STUDIES
20% στο αρχικό κόστος εκμάθησης για κάθε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
2 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις σε παθολόγο, ορθοπεδικό χειρουργό και καρδιολόγο

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
40% έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις και προνομιακές τιμές σε τσεκάπ

MICROMEDICA ΕΠΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Έκπτωση 12-30% σε όλες τις τιμές

ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.
Ειδικές τιμές στον τιμοκατάλογο για άνεργους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
WIND
Έκπτωση 20% για νέες συνδέσεις

COSMOTE
Έκπτωση 10% στο μηνιαίο πάγιο για 18 μήνες

VODAFONE
Έκπτωση 15% στο μηνιαίο πάγιο

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΦΟΙ ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ
10% έκπτωση σε ψυγεία πλυντήρια-κλιματιστικά

Π.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΠΟ 5% ΕΩΣ 20%

OPTOVISION ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ –ΟΠΤΙΚΑ, ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
Έκπτωση 40% στα γυαλιά οράσεως
Έκπτωση 30% στα γυαλιά ηλίου
Έκπτωση 30% στα ακουστικά βαρηκοΐας

ART & HOBBY Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ –ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Έκπτωση 10%

ΛΑΣΚΑΡΗΣ – Ν.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε – ΟΠΤΙΚΑ
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων

TRIUMPH
Εκπτώσεις σε συγκεκριμένη γκάμα προϊόντων

PARANOIA
Έκπτωση 30% σε όλα τα προϊόντα

ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΒΑΡΒΑΡΑ «MAISON DES CRAVATES»
Έκπτωση 15% στα είδη Pagoni
Έκπτωση 10% στα επώνυμα είδη

ΚΙΝΗMΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
Ster Cinemas
5 ευρώ το εισιτήριο

ODEON
Δευτέρα ως Παρασκευή, το εισιτήριο στα 6 ευρώ

ΘΕΑΤΡΑ
Στις περισσότερες παραστάσεις υπάρχει μειωμένο εισιτήριο για ανέργους και φοιτητές.
Ένας στους τρεις που πάνε σινεμά είναι πάνω από 50 ετών
Αν μπει κανείς σε μια αίθουσα σινεμά, ποιους θα δει μέσα; Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα, πάνω από έναν στους τρεις που πηγαίνουν στον κινηματογράφο είναι πάνω από 50 ετών.
Έτσι, η μέση και τρίτη ηλικία μπορεί να αποτελέσει το νέο... Ελ Ντοράντο του Χόλυγουντ και των παραγωγών του, που αν στοχεύσουν σωστά μπορούν να αντλήσουν σημαντικά κέρδη από αυτό το κοινό, όπως δείχνει μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα με την ευκαιρία του κινηματογραφικού φεστιβάλ CinemaCon στο Λας Βέγκας.
Η μελέτη αυτή διενεργήθηκε από την εταιρεία Movio για λογαριασμό της αμερικανικής ένωσης συνταξιούχων AARP. Τα συμπεράσματά της διαψεύδουν την ιδέα σύμφωνα με την οποία οι νέοι συρρέουν στις κινηματογραφικές αίθουσες ενώ οι γονείς τους παρακολουθούν σίριαλ στην τηλεόραση.
Οι θεατές άνω των 50 ετών μπορεί "να συμβάλουν σημαντικά στην επιτυχία των ταινιών στο μποξ όφις", εκτιμά η Χίδερ Ναβρόσκι, η υπεύθυνη της AARP για τον τομέα των ταινιών που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Και αυτό γιατί οι θεατές αυτοί "έχουν διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερο χρόνο για ψυχαγωγία και είναι πολύ πιστοί σε ορισμένους ηθοποιούς, κατά συνέπεια είναι μια ηλικιακή ομάδα μεγάλης αξίας", εξήγησε.
Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 500.000 Αμερικανούς που πήγαν στον κινηματογράφο τουλάχιστον μία φορά κατά την περίοδο από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, αυτή η κατηγορία των θεατών άνω των 50 ετών συνέβαλε στην ανάδυση ενός είδους "σκληρών θρίλερ" με πρωταγωνιστές ηθοποιούς με μακρά καριέρα στο ενεργητικό τους. Πάνω από τους μισούς Αμερικανούς που είδαν τις ταινίες "Jack Reacher: Ποτέ μην γυρίζεις πίσω", "Η αρπαγή 3", "Ο άνθρωπος του Νοέμβρη" και "Το μονοπάτι του θανάτου" ήταν άνω των 50 ετών.
Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι θαυμαστές των σταρ γερνούν μαζί με τους ηθοποιούς με τους οποίους μεγάλωσαν, όπως ο Λίαμ Νίσον, ο Κέβιν Κόστνερ ή ο Τομ Κρουζ. Μάλιστα, συνέβαλαν πολύ στην επιτυχία ταινιών όπως του "Πολέμου των Άστρων: Η δύναμη ξυπνά" αφού το 27% του κοινού της ήταν θεατές άνω των 50 ετών.
Το κοινό αυτό συμβάλλει επίσης στην επιτυχία ταινιών που, χωρίς αυτούς τους πιστούς θαυμαστές, θα δυσκολεύονταν πολύ να βρουν μια θέση στο μποξ όφις. Μια τέτοια ήταν η περίπτωση της ταινίας Sully του 86χρονου Κλιντ Ίστγουντ, με πρωταγωνιστή τον 60χρονο Τομ Χανκς: το 57% των θεατών ήταν άνθρωποι άνω των 50. Η ταινία στοίχισε μόνο 60 εκατομμύρια δολάρια αλλά έφερε έσοδα 124 εκατομμυρίων.
Μια καλύτερη εικόνα για τους θεατές αυτούς μπορεί να επηρεάσει όλη τη βιομηχανία του κινηματογράφου, από τις αποφάσεις των παραγωγών μέχρι το πού και πότε θα προβληθεί η ταινία, είπε ο Μάθιου Λίμπμαν, ο αντιπρόεδρος της Movio.
Η Τουρκία απαγορεύει το Booking.com (που είναι ολλανδικό)!
Λουκέτο βάζει τουρκικό δικαστήριο στο διεθνούς εμβέλειας σάιτ τουριστικών κρατήσεων, το Booking.com. Σύμφωνα με την απόφαση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, η ιστοσελίδα (που πρέπει να σημειωθεί έχει την έδρα της στην Ολλανδία), το Booking συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό προς την ιστοσελίδα της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων της Τουρκίας (TURSAB).
Η TURSAB υπέβαλε τη μήνυση και το δικαστήριο δικαίωσε την προσφυγή, σύμφωνα με την Hurriyet.
Μετά την απόφαση είναι θέμα ωρών, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, να πέσει μαύρο στο Booking στην Τουρκία.
Πάντως η TURSAB ξεκαθάρισε ότι όσοι έχουν ήδη κάνει τις κρατήσεις τους μέσω του Booking δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα και πως οι κρατήσεις και οι προκαταβολές ισχύουν κανονικά.
Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση, η εταιρεία Booking.com BV θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 2,5 εκατ. τουρκικές λίρες προς το τουρκικό κράτος.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι σχέσεις Τουρκίας και Ολλανδίας οξύνθηκαν σε οριακά σημεία μετά την απόφαση των ολλανδικών αρχών να απαγορεύσουν σε Τούρκους υπουργούς να φτάσουν στη χώρα και να διοργανώσουν συγκεντρώσεις ενόψει του δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου για την ενίσχυση των εξουσιών του Τούρκου προέδρου.
Η γυναίκα που διευθύνει μια σχολή για άντρες που θέλουν να γίνουν γυναίκες!
Τι είδους γυναίκα θα ήθελες να γίνεις; Ποια θηλυκά στοιχεία θα ενσωματώσεις; Πώς θα τα ενσωματώσεις; Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέτει η Veronica Vera στο βιβλίο της, «Miss Vera’s Cross Gender Fun for All». Μότο της; «Το τρανς δεν είναι μόνο για τους τρανς». Τι σημαίνει αυτό; Εξηγεί ότι είναι ένας τρόπος να βοηθηθούμε ώστε να κατανοήσουμε όλες τις πλευρές του εαυτού μας.
Η Vera εκτός από συγγραφέας, έχει γράψει άλλα δυο βιβλία, είναι και η ιδρύτρια της σχολής για αγόρια που θέλουν να γίνουν κορίτσια το Miss Vera- η πρώτη ακαδημία για τραβεστί στον κόσμο που λειτουργεί στο διαμέρισμά της στο Chelsea των ΗΠΑ. Η κυρία Vera, όπως την αποκαλούν, είναι μια πρώην χρηματίστρια στη Wall Street που άνοιξε την εν λόγω σχολή στις αρχές της δεκαετίας του '90 προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες χιλιάδων αντρών που θέλουν να διευρύνουν τα όρια του φύλου τους και να εξερευνήσουν τη θηλυκή πλευρά τους- άλλοι θέλουν να το κάνουν για μια μέρα, άλλοι για μια ζωή. Περίπου το 60% αυτών των αντρών, περιγράφουν τον εαυτό τους ως στρέιτ και είναι συνήθως παντρεμένοι-για την κυρία Vera αυτές οι λεπτές γραμμές που χωρίζουν τέτοιες ετικέτες, είναι μη διακριτές.
«Μερικά από τα σπουδαιότερα μυαλά αυτής της χώρας έχουν περάσει το κατώφλι της σχολής, αλλά οι περισσότεροι θέλουν να μείνει κρυφό», δηλώνει. Ο ηθοποιός Paul Dano ζήτησε τη βοήθεια της ακαδημίας προκειμένου να προετοιμαστεί για το ρόλο της ταινίας Extra Man ενώ ένας από τους πρώτους μαθητές της ακαδημίας, ήταν ο δισεκατομμυριούχος James Pritzker ο οποίος μετά την αλλαγή φύλου έγινε Jennifer Natalya.
«Οι περισσότεροι από τους μαθητές, θέλουν να τιμήσουν τη πλευρά του εαυτού τους που θέλει να ζήσει ως γυναίκα. Όσοι έρχονται εδώ, θέλουν να δουν τη μετάβαση... Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στους στρέιτ, τους γκέι και τους bisexual. Αρκετοί μαθητές μου μου λένε 'είμαι ετεροφυλόφιλος, αλλά όταν έρχομαι εδώ, όλα κυλάνε διαφορετικά'. Άλλοι θέλουν να εξερευνήσουν τη θηλυκή πλευρά τους κάνοντας σεξ με έναν άντρα, αλλά όχι να συνδεθούν μαζί του συναισθηματικά». Η ίδια λέει πως οι γυναίκες, σύζυγοι των αντρών, είναι πάντα καλοδεχούμενες στη σχολή και πως ολοένα και περισσσότερα ζευγάρια επιλέγουν να έρθουν εδώ. «Πολλοί που ζουν ανάμεσα σε δυο κόσμους, θα ήθελαν ένα μέρος όπου θα έρχονταν οι γυναίκες τους να συναναστραφούν και με άλλες γυναίκες με παρόμοιο θέμα. Έχουμε έναν μαθητή που τον λένε Pat/Bianca, έναν παντρεμένο άντρα με δυο παιδιά γύρω στα 40, ο οποίος έρχεται εδώ γιατί η γυναίκα του βρήκε την ακαδημία στο διαδίκτυο και τον ενθάρρυνε να γραφτεί».
Η δεσποινίς Judy, όπως την αποκαλούν στη σχολή, μαθαίνει τους μαθητές πώς να εκφράζονται με συναισθηματικό τρόπο και πώς να είναι πιο περιγραφικοί. Να ξεδιπλώνουν τα συναισθήματά τους, κάτι που συνήθως δεν κάνουν οι άντρες.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη της σχολής, η διαδικασία αναζήτησης ενός νέου ονόματος είναι εξίσου σημαντική- «Συνήθως, τις περισσότερες φορές, το άτομο που έρχεται εδώ έχει ήδη επιλέξει το όνομα, υπάρχουν όμως και εκείνες οι περιπτώσεις που δεν έχουν κάνει την επιλογή. Οπότε, τους βοηθάμε και πάνω σε αυτό».
Οι μαθητές κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση με την άλλη ταυτότητα, σε εστιατόριο. «Το αποκαλώ το 'δείπνο των ντεμπιτάντ' και τους προετοιμάζω κατάλληλα- με μαθήματα για καλύτερο βάδισμα, για παράδειγμα, ενώ τις ενθαρρύνω να προετοιμαστούν για τις προκλήσεις όταν βρεθούν εκεί έξω-  να αποφεύγουν τις σχάρες του μετρό όταν φορούν γόβες κλπ...», καταλήγει.  


news.gr

Η Beyonce θέλησε πριν από μερικές ημέρες να κάνει μία έκπληξη σε μία μικρούλα θαυμάστριά της.

Η Ebony Banks έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου και η τραγουδίστρια θέλησε να της κάνει μία έκπληξη συνομιλώντας μαζί της μέσω Facetime.

Η μικρή ήταν πολύ ευτυχισμένη και δεν δίστασε να της εξομολογηθεί το πόσο πολύ την αγαπά.

Η Ebony, δυστυχώς, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τέσσερα εικοσιτετράωρα μετά τη συνάντησή της αυτή με την Bey.

ΠΗΓΗ: queen.gr

Μια εφαρμογή για smartphone που αναπτύχθηκε στο University of Exeter βοηθά τους χρήστες να χάσουν βάρος, «εκπαιδεύοντας» τον εγκέφαλό τους να αποφεύγει τις ανθυγιεινές τροφές.

Το Food Trainer δημιουργήθηκε από ερευνητές του University of Exeter και του Cardiff University. Όπως εξηγεί στο Reuters η Νατάλια Λόρενς, του Exeter, «αν ένα αντικείμενο εμφανιστεί με πράσινο, το πατάς και κερδίζεις έναν πόντο, αν εμφανιστεί με κόκκινο δεν πρέπει να αγγίξεις την οθόνη, για την ακρίβεια πρέπει να μείνεις όσο πιο ακίνητος είναι δυνατόν».

Εάν ο χρήστης παίζει για διάστημα μικρότερο των 10 λεπτών την ημέρα, επί τέσσερις ημέρες, ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται στο «response inhibition».«Είναι μάλλον πιο αποτελεσματικό να παίζεις αν πεινάς ή απλά θες να φας...επειδή είναι τότε που πρόκειται να αλλάξεις στα αλήθεια τους συσχετισμούς του εγκεφάλου και τις αντιδράσεις σε αυτά τα τρόφιμα» λέει η Λόρενς, καθηγήτρια (Translational Medicine) του University of Exeter.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η εφαρμογή βοηθά στη μείωση της ενεργοποίησης του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου και στον περιορισμό της «αξίας» κάποιων τροφίμων.

Το κοιλιακό ραβδωτό σώμα στον εγκέφαλο είναι πλούσιο σε ντοπαμίνη και ενεργοποιείται σε κάποιους ανθρώπους μέσω εικόνων τροφής.

Αυτό φαίνεται να επηρεάζει το πόσο τρώμε, και κατ' επέκταση πόσα κιλά βάζουμε.

Σε μελέτη με 83 συμμετέχοντες, έπαιρναν 220 μικρότερες θερμίδες καθημερινά, και επηρεάστηκαν ακόμα και αυτοί που δεν επεδίωκαν να χάσουν βάρος.

Όπως είπε ένα από τα άτομα που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, ήταν σχεδόν υποσυνείδητο, καθώς ήταν σαν να μην ήθελε να βλέπει καν τις τροφές που δεν έπρεπε να παίρνει, ή να τις σκέφτεται.

Η εφαρμογή για ενηλίκους κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, ενώ έχει φτιαχτεί και μια για παιδιά.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr

Ένα νέο βήμα στην ομολογουμένως περίεργη καριέρα του ως καλλιτέχνης έκανε ο Γάλλος Αμπραχάμ Πουανσεβάλ.
Αποφάσισε να μιμηθεί μία κότα και να κλωσήσει 10 αυγά με την θερμότητα, που παράγει το σώμα του, μέχρι αυτά να εκκολαφθούν, κάτι, που υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί από 21-26 ημέρες.
Για να διατηρεί μία σταθερή θερμοκρασία είναι καλυμμένος με μία εδική κουβέρτα, που δημιούργησε ο Νοτιοκρεάτης καλλιτέχνης Σεγκλούι Λι.
Έχει προβλεφθεί να εγκαταλείπει την θέση του για 30 λεπτά την ημέρα προκειμένου να τραφεί ενώ υπάρχει πρόβλεψη για τις φυσικές του ανάγκες στο σημείο, όπου βρίσκεται.
Το εγχείρημά του το πραγματοποιεί στο μουσείο σύγχρονης τέχνης Palais de Tokyo στο Παρίσι κι ο σκοπός του είναι να κατανοήσει καλύτερα την λειτουργία του χρόνου για διάφορα είδη του ζωικού βασιλείου.
Ππροηγουμένως είχε περάσει δύο εβδομάδες σε ένα ομοίωμα αρκούδας και μία εβδομάδα μέσα σε έναν βράχο.

Άτυπη, αλλά και… επ’ αόριστον παράταση θα δοθεί στην διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr.
Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν η αξιολόγηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 31 Μαρτίου, ωστόσο, και με δεδομένο ότι η εγκύκλιος με την οποία ουσιαστικά δόθηκε το σήμα για την εκκίνηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο εκδόθηκε στις 6 Μαρτίου, φαίνεται ότι μια παράταση, έστω και άτυπη, αποτελεί μονόδρομο.
Στον απόηχο αυτών των στενών χρονικών περιθωρίων, όπως αναφέρουν πληροφορίες της aftodioikisi.gr δεν πρόκειται να ανακοινωθεί επισήμως παράταση για τη σύνταξη των εντύπων αξιολόγησης, αλλά θα γίνει ανεκτή η αποστολή των εντύπων και μετά τις 31 Μαρτίου.
Χωρίς πίεση το ΥΠΔΑ αλλά…
Βέβαια, είναι ακόμη σαφές ότι το υπουργείο, από τη στιγμή που έχει κηρύξει απεργία αποχή από την αξιολόγηση η ΑΔΕΔΥ (καθώς και άλλες Ομοσπονδίες και Σύλλογοι του Δημοσίου), δεν θέλει να «οξύνει» τα πνεύματα και να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, από τη στιγμή μάλιστα που η διαδικασία αξιολόγησης με το νέο σύστημα δεν έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στους τυχόν «κακώς» αξιολογούμενους.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, εκτός αυτού του κλίματος που εκπορεύεται από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις φορέων όπως είναι κάποιοι δήμοι και νοσοκομεία, όπου ασκούνται πιέσεις σε εργαζόμενους να καταθέσουν τα φύλλα αξιολόγησης απειλώντας, μάλιστα, ακομη και με πειθαρχικά!
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!