Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Στις 24-9-2013 εκδόθηκε η πρώτη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς).

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 10.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν: 
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,  
β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα που δεν ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις υπόλοιπες κατηγορίες και  
γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής:  
1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,  
2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες,  
3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 
 4) Ηλικία και 
 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους.


Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ 
 Η κατασκευή της χρονολογείται το 1901-1908!
Δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα!
Ο παπάς συναντάει στον δρόμο έναν πιστό από την ενορία του. - Πατέρα Ραφαήλ, με θυμάστε; - Πώς δε σε θυμάμαι, τέκνο μου! Ο Χαραλάμπης ο Παπαδόπουλος δεν είσαι; Εγώ σε πάντρεψα πριν μερικά χρόνια; Πώς τα πάτε με τον γάμο σας;
- Γενικώς καλά, πάτερ, αλλά δυστυχώς δε μπορέσαμε να κάνουμε παιδιά! Τι μεθόδους σύλληψης προσπαθήσαμε, τι εξωσωματικές,Τι να σας πω, δράμα! Μας έχει πολύ καταβάλλει αυτή η κατάσταση, παραδέχεται ο Χαραλάμπης και σχεδόν δάκρυσε. - Μην κάνεις έτσι, τέκνον μου, ο Θεός είναι μεγάλος. Θα κάνω μια σχετική παράκληση στη λειτουργία της Κυριακής. Και σε λίγες μέρες που πάω στο Άγιον Όρος, θα ανάψω κι ένα κεράκι για σας. Μη χάνετε το κουράγιο σας, συνεχίστε τις προσπάθειες. - Σας ευχαριστώ, πάτερ. Ο Θεός να σας έχει καλά! Περνούν αρκετά χρόνια. Ένα πρωί, ο παπάς συναντά τη σύζυγο αυτή τη φορά. Η γυναίκα έχει στα χέρια ένα μωρό και άλλα δύο στο καροτσάκι. - Βρε Τριανταφυλλιά, εσύ δεν είσαι που σε πάντρεψα με τον Χαραλάμπη; Τι βλέπω; Τι παιδιά και κακό είναι αυτό; - Ναι, δεν έχουμε παράπονο, πάτερ. Έχουμε ένα ζευγάρι δίδυμα και άλλα τρία. Και πριν μερικές ημέρες μάθαμε ότι είμαι πάλι έγκυος, μάλλον δίδυμα πάλι! Μας κουράζουν πάρα πολύ, μας ξεζουμίζουν οικονομικά, αλλά δεν μπορώ να πω, είμαστε ευτυχισμένοι! Και τι να σας πω, προχθές είχαμε την κουβέντα σας. - Δηλαδή; - Ε να, θυμήθηκε ο Χαραλάμπης τότε που προσπαθούσαμε να κάνουμε παιδί και δε μπορούσαμε, που σας συνάντησε και του είπατε ότι θα παρακαλέσετε το Θεό για μας. Τι να σας πω, από τότε αρχίσαμε να γεννάμε ασταμάτητα! - Μπράβο, μπράβο, τα παιδιά είναι ευτυχία! Και πώς είναι ο Χαραλάμπης λοιπόν; - Δόξα τω Θεό, μια χαρά είναι. Μόνο που αυτές τις μέρες λείπει σε ταξίδι, πήγε στο Άγιον Όρος! - Μπα; Και γιατί; - Δεν κατάλαβα ακριβώς. Είπε ότι ήθελε να πάει να σβήσει κάποιο κερί...!!!

Το κεραμικό σπίτι είναι φτιαγμένο από την γλυπτική κατασκευή από πηλό το οποίο αφού κατασκευάστηκε έπρεπε στην συνέχεια να ψηθεί με υψηλή θερμότητα για να δημιουργηθεί μια πιο σκληρή επιφάνεια. Το γεγονός αυτό καθιστά ουσιαστικά το κτίριο σαν ένα ενιαίο τούβλο και έτσι αποτρέπει από το νερό να εισέλθει, είναι ανθεκτικό στον σεισμό και διατηρεί το εσωτερικό δροσερό, καθώς είναι φτιαγμένο από πηλό. Το κεραμική σπίτι που βλέπουμε είναι  είναι το Villa de Leyva, στην Κολομβία και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα που ονομάζεται Octavio Mendoza. Αυτό το σπίτι έχει ένα μοναδικό σχεδιασμό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σπίτι στον κόσμο.Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!