Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016


Είναι η νέα τάση στη Βρετανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Sun», γυναίκες που επιθυμούν να βελτιώσουν τη σεξουαλική τους ζωή και να φτάνουν στην κορύφωση, συμμετέχουν στα λεγόμενα «μαθήματα αυνανισμού».
Σε αυτά, καταβάλλουν το ποσό των 190 περίπου ευρώ, προκειμένου ο «δάσκαλος» να τρίψει για 15 λεπτά τον κόλπο και την κλειτωρίδα τους μπροστά σε άλλους «μαθητές». Η θεραπεία ονομάζεται «Οργασμικός Διαλογισμός» και υπόσχεται «βελτίωση της οικειότητας μέσα στη σχέση και γενικά την αύξηση των οργασμικών ικανοτήτων».
Στην αρχή του μαθήματος κι αφού η γυναίκα έχει γδυθεί από τη μέση και κάτω, ο δάσκαλος περιγράφει λεπτομερώς τον κόλπο, δίνοντας έμφαση στο χρώμα, την υφή και το σχήμα. Στη συνέχεια ξεκινά τη διαδικασία επί 15 λεπτά.
Ο «Οργασμικός Διαλογισμός» ιδρύθηκε το 2001 από τη Νικόλ Ντιντόν στο Σαν Φρανσίσκο.
Σήμερα, υπάρχουν 10.000 δάσκαλοι εκ τω οποίων οι 2.000 είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο.Αύξηση του ποσοστού φτώχειας από την εμφάνιση της κρίσης, στο ένα τρίτο του πληθυσμού καταγράφει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των ποσοστών παιδικής φτώχειας.
Την ίδια ώρα κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η προσφυγική κρίση στην ελληνική οικονομία, το κόστος της οποίας υπολογίζει ότι ανέρχεται στο 0,4% του ΑΕΠ για το 2015. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών και την παροχή ενός αποτελεσματικού κοινωνικού δικτύου ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να συμβάλει στην ανάκαμψη της Ελλάδας από τον τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ.
H καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας πρέπει να αποτελούν επιτακτικές προτεραιότητες πολιτικής επισημαίνει η έκθεση.
Η Έρευνα προβλέπει ενίσχυση της ανάκαμψης το 2017, καθώς οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και η εξωτερική ζήτηση θα ωφελήσουν τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας. Επίσης, τονίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας.
Ωστόσο, παραμένουν σοβαροί κίνδυνοι. Όχι μόνο μπορεί η πιστωτική ασφυξία να συνεχίσει να υπονομεύει την εγχώρια ζήτηση, αλλά η οικονομική δραστηριότητα να εξασθενήσει περαιτέρω λόγω της υποχώρησης των εμπορικών συναλλαγών και της υποτονικότερης ανάπτυξης στις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ, που αποτελούν τον προορισμό για το ένα τρίτο των ελληνικών εξαγωγών.
metarrythmisdeis
Τα φτωχά νοικοκυριά
Το στοχοθετημένο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για τα φτωχά νοικοκυριά πρόκειται να εφαρμοστεί πλήρως το 2017, ωστόσο η Έρευνα επισημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω δράση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ποσοστών παιδικής φτώχειας. Ανάμεσα στις συστάσεις του, ο ΟΟΣΑ προτείνει τη θέσπιση ενός επιδοτούμενου προγράμματος σχολικών γευμάτων στις φτωχές περιφέρειες. Μεσοπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κοινωνικής στέγασης, αλλά εν τω μεταξύ είναι αναγκαία η καλά στοχευμένη στήριξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης και του υψηλού κόστους στέγασης. Η χρηματοδότηση τέτοιων κοινωνικών προγραμμάτων θα αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ. Θα χρειαστεί η ανακατανομή πόρων που έχουν εξοικονομηθεί σε άλλους τομείς, π.χ. συντάξεις, αμυντικές δαπάνες ή βελτιωμένη είσπραξη φόρων, σύμφωνα με την Έρευνα. Η μεταρρύθμιση των συντάξεων θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση των εισφορών και των παροχών, στον περιορισμό των ειδικών καθεστώτων και στην ανακούφιση των ασθενέστερων.
Προσφυγική κρίση
Η Έρευνα προσθέτει ότι η προσφυγική κρίση μπορεί να δημιουργήσει μείζονα προβλήματα για την ελληνική οικονομία, ιδίως αν η συμβολή της ΕΕ αποδειχθεί ανεπαρκής. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις, το κόστος της εισροής προσφύγων υπολογίζεται σε περίπου 0,4% του ΑΕΠ για το 2015.
Οι μεταρρυθμίσεις
Κατά την παρουσίαση της Έρευνας στην Αθήνα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, κ. Angel Gurría, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει υποστεί μια επώδυνη προσαρμογή και οι οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές της παρουσιάζουν ακόμη προκλήσεις. Ως εκ τούτου, η χώρα χρειάζεται να επανεμφανίσει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς, είναι πλέον αναγκαία η βελτίωση της εφαρμογής, η ενίσχυση της εθνικής «κυριότητας» των μεταρρυθμίσεων και η επικέντρωση των προσπαθειών τόσο στην κοινωνική ευημερία όσο και στην ανταγωνιστικότητα. Ο ΟΟΣΑ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ελληνικής Κυβέρνησης για την παροχή τεχνογνωσίας και στήριξης, ώστε να βοηθήσει την Ελλάδα να προωθήσει μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».
Επενδύσεις
Η αύξηση των επενδύσεων, π.χ. στις υποδομές και την εφοδιαστική, θα στηρίξει τις εξαγωγές, οι οποίες είναι αναγκαίες για μια σταθερή ανάκαμψη. Η περαιτέρω απελευθέρωση των βιομηχανιών δικτύου θα τονώσει επίσης τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των επενδύσεων. Οι πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά για την ενίσχυση των επενδύσεων στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία, καθώς επίσης στις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την Έρευνα, η διαδικασία προσαρμογής έχει βασιστεί μέχρι σήμερα υπερβολικά στα δημοσιονομικά μέτρα και την αγορά εργασίας, ενώ δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά αγαθών. Οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στην αγορά αγαθών μετά την κρίση έχουν προχωρήσει πολύ αργά, έχουν υπονομευθεί λόγω της ελλιπούς τους εφαρμογής και έχουν αφήσει άθικτη, ως επί το πλείστον, τη μονοπωλιακή εξουσία. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, ένα μεγαλύτερο αίσθημα κυριότητας των αλλαγών πολιτικής και μια σαφής επικοινωνία σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη για το ευρύτερο κοινό θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του νέου προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
Εκτεταμένη φοροδιαφυγή
Η φοροδιαφυγή παραμένει εκτεταμένη στην Ελλάδα και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των φορολογικών εσόδων που είναι απαραίτητα για τη στήριξη των κοινωνικών πολιτικών. Ο ΟΟΣΑ απευθύνει έκκληση για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και, παράλληλα, ενίσχυση και μεγαλύτερη αυτονομία της φορολογικής διοίκησης, ώστε να απελευθερωθούν πόροι για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και να βελτιωθεί η συμμόρφωση.
Συμφωνία για το χρέος
Η υποτονική οικονομική ανάπτυξη και οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έχουν διογκώσει το ήδη υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Η επίτευξη συμφωνίας με τους δανειστές για μια σημαντική παράταση της διάρκειας και των περιόδων χάριτος για την αποπληρωμή του χρέους θα μπορούσαν να κρατήσουν χαμηλές και σταθερές τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας μακροπρόθεσμα και να μειώσουν την αβεβαιότητα, σύμφωνα με την Έρευνα.

Μία συγκλονιστική φωτογραφία από την Ειδομένη, τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου, καθώς μία πρόσφυγας έφερε στον κόσμο το παιδί της κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η γυναίκα ταξίδεψε έγκυος και έφτασε στην Ειδομένη όπου και γέννησε, χωρίς την βοήθεια των γιατρών, μέσα στη σκηνή.
fotografiaΗ Καθαρά Δευτέρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα θεωρείται εργάσιμη ημέρα καθώς ανήκει στις ημέρες εορτών που όμως δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες αργίες που ορίζονται από το άρθρο 4 του ΒΔ 748/1966.
Αντιθέτως, η Καθαρά Δευτέρα, (14 Μαρτίου 2016), σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ.11 του Ν.1157/1981, είναι αργία μόνο για τους μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας στον ιδιωτικό Τομέα καθορίζονται :
α. η 25η Μαρτίου, β. η Δευτέρα του Πάσχα, γ. η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και δ. η 25η Δεκεμβρίου ενώ ως ημέρες προαιρετικής αργίας η 28η Οκτωβρίου και η 1η Μαΐου, η οποία όμως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μπορεί να κηρύσσεται υποχρεωτική (ΑΝ 380/68).
Αυτό σημαίνει ότι την Καθαρά Δευτέρα επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών, καθώς είναι εργάσιμη ημέρα για τους μισθωτούς, εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους, του ιδιωτικού τομέα.
Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται
Η απασχόληση κατά την Καθαρά Δευτέρα στις παραπάνω περιπτώσεις δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή (δεν δικαιούνται προσαύξηση 75% στην αμοιβή τους). Μάλιστα, αν την ημέρα αυτή που χαρακτηρίζεται ως εργάσιμη εορτή, απουσιάσει αυθαίρετα κάποιος μισθωτός από την εργασία του όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.
Σε περίπτωση όμως που σε συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή διαιτητική απόφαση (Δ.Α.) η Καθαρά Δευτέρα ορίζεται ως αργία και υπάρχει όρος για καταβολή προσαύξησης 75% στους απασχολούμενους κατά την ημέρα αυτή, ο όρος αυτός ως ευνοϊκότερος για τον εργαζόμενο υπερισχύει της γενικής ρύθμισης.
Τονίζεται ότι είναι δυνατόν να έχει οριστεί από επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, ατομική σύμβαση εργασίας ή έθιμο, η Καθαρά Δευτέρα ως μη εργάσιμη ημέρα, οπότε οι επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν εκ του λόγου αυτού κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που δεν θα απασχοληθούν, οφείλουν να καταβάλουν ακέραιο το μισθό τους χωρίς καμία περικοπή.
Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, εφόσον δεν εργαστούν κατά την ημέρα αυτή, κατά κανόνα δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, στην περίπτωση που κάθε χρόνο η επιχείρηση παραμένει κλειστή κατά την Καθαρά Δευτέρα και οι εργαζόμενοι είτε ρητά (βάσει σχετικού όρου που έχει αποτυπωθεί στην ατομική σύμβαση εργασίας) είτε σιωπηρά έχουν αποδεχθεί τη μη καταβολή του ημερομισθίου της Καθαράς Δευτέρας, καθώς δεν υποχρεώνονται οι εργοδότες από κάποια διάταξη του εργατικού δικαίου να καταβάλουν στους εργατοτεχνίτες που δεν θα απασχοληθούν, το ημερομίσθιο που αντιστοιχεί στις ημέρες εκείνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες αργίες.
Εφόσον όμως προβλέπεται από συλλογική σύμβαση που είναι σε ισχύ, έθιμο, επιχειρησιακή συνήθεια, συμφωνία, κ.λπ. ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές κατά την Καθαρά Δευτέρα, θα καταβάλλουν το αντίστοιχο ημερομίσθιο, τότε οφείλουν να το καταβάλλουν.
Επιπρόσθετα, αν μια επιχείρηση παρέμενε κλειστή κατά τα προηγούμενα έτη και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε υποχρεούται να καταβάλλει στους εργαζόμενους που θα εργασθούν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο για την ημέρα αυτή, ενώ αν είναι έμμισθοι, εκτός από τον μισθό τους και πρόσθετες αποδοχές ίσες με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.
Τέλος, αν η επιχείρηση συνήθιζε να λειτουργεί κατά την Καθαρά Δευτέρα τα προηγούμενα χρόνια και οι εργαζόμενοι σε αυτήν απασχολούνταν κανονικά λαμβάνοντας τις συνήθεις αποδοχές τους, και φέτος κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του και κατά συνέπεια να μην τους απασχολήσει την 14η Μαρτίου 2016, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές της ημέρας αυτής στους εργαζόμενους του.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!