Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019


Αυξάνονται οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες ο πολίτης αποκτά άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε μέσω της πύλης «Ερμής», είτε μέσω ΚΕΠ και ΚΕΠ online. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία ο πολίτης έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε:
 • 9 υπηρεσίες με άμεση παραλαβή πιστοποιητικού από την Πύλη «Ερμής»,
 • 116 ηλεκτρονικές υπηρεσίες με παραλαβή του πιστοποιητικού, είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο, είτε με επίσκεψή του σε ΚΕΠ της επιλογής του,
 • Πληροφορίες για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες – διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης και τη διεκπεραίωση 60 επιλεγμένων υπηρεσιών.
Ακόμη, μια ακόμη καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα που έχουν οι εξυπηρετούμενοι πολίτες, από τις 9 Νοεμβρίου 2015, να αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες της πύλης «Ερμής», μόνο με τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet και χωρίς πρόσθετες διαδικασίες. Υπολογίζεται ότι περίπου 6.000.000 πολίτες είναι κάτοχοι κωδικών στο TAXISnet. Με μόνη προϋπόθεση και την κατοχή αυτού του κωδικού, η παραλαβή και η εκτύπωση για παράδειγμα ενός πιστοποιητικού γέννησης είναι πλέον θέμα μερικών κλικ.
Αναλυτικότερα, με την είσοδό του στον πύλη ΕΡΜΗΣ, ο πολίτης αποκτά αμέσως πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες:
 • 9 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με άμεση παραλαβή αποτελέσματος/πιστοποιητικού από την Πύλη
 • 116 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες με παραλαβή του αποτελέσματος/πιστοποιητικού είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής του.
 • Πληροφορίες για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες/διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης
 • Δυνατότητα απόκτησης ψηφιακής υπογραφής
 • Πρόσβαση στην προσωπική ηλεκτρονική του θυρίδα. Στην ηλεκτρονική θυρίδα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή τα διάφορα πιστοποιητικά που έχει εκδώσει ο χρήστης μέσω των υπηρεσιών με ηλεκτρονική διεκπεραίωση ή έχουν εισαχθεί από υπαλλήλους ΚΕΠ.
 • Δυνατότητα να παρακολουθήσει το ιστορικό των ηλεκτρονικών συναλλαγών του, να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτημάτων του αλλά και να λάβει άμεσα την πληροφορία για το που μπορεί να χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό του στην Δημόσια Διοίκηση.
Πλήρως ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει και να παραλάβει ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή του το παραγόμενο πιστοποιητικό, για 9 υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης:
1. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ
2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
4. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
5. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις – εργοδότες)
6. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
7. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
8. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
9. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
Στην πύλη «Ερμής» αναφέρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγορίας 02» και είναι απευθείας προσβάσιμες από το σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=2
Ο πολίτης υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για τις υπηρεσίες αυτές, παραλαμβάνοντας άμεσα το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) στην ηλεκτρονική του θυρίδα. Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 /Α΄/11.05.2015).
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα της συγκεκριμένης κατηγορίας φέρουν στο κάτω μέρος τους ένα μοναδικό «Κωδικό Επαλήθευσης» προκειμένου να μπορούν να επαληθευτούν από οποιονδήποτε αποδέκτη μέσω του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας εγγράφων που παρέχει η Πύλη «ΕΡΜΗΣ».
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».
116 υπηρεσίες με ηλεκτρονική υποβολή και παραλαβή είτε από τον υπολογιστή (ηλεκτρονική θυρίδα), είτε από ΚΕΠ
Για 116 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση προς ένα ΚΕΠ. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με φυσικό τρόπο το παραγόμενο αποτέλεσμα από τον αρμόδιο φορέα και απαντά στον πολίτη.
Ανάλογα με την επιλογή του πολίτη, η παραλαβή του αποτελέσματος γίνεται:
 • Είτε με φυσική παρουσία του πολίτη σε ένα ΚΕΠ της επιλογής του
 • Είτε ηλεκτρονικά από την πύλη ΕΡΜΗΣ μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη
(Αναλυτικότερα, η λίστα με τις 116 υπηρεσίες παρακάτω)
Στην Πύλη αναφέρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγορίας 01» και είναι απευθείας προσβάσιμες από το σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=1
Ο πολίτης υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για τις υπηρεσίες αυτές, παραλαμβάνοντας το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική του θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατά την υποβολή της αίτησης, ζητείται από τον πολίτη η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή του. Εάν επιθυμεί το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα θα πρέπει να επιλέξει στο πρώτο βήμα, ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων. Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).
Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής του θυρίδας. Την πορεία της αίτησης μπορεί να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών του. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».
Υπηρεσίες για τις οποίες παρέχονται πληροφορίες και τα απαραίτητα έντυπα
Για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το θεσμικό πλαίσιο και τα βήματα εκτέλεσης της διαδικασίες. Πρόκειται για πιστοποιημένες διαδικασίες που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας/
Στην Πύλη μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα «Υπηρεσίες και Πληροφορίες» ή απευθείας από τον σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/egcl.
Για να αναζητήσει ένας πολίτης κάποια από αυτές τις διαδικασίες, έχουν υλοποιηθεί 3 διαφορετικοί τρόποι αναζήτησης:
 • Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο
 • Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το γεγονός,
 • Ευρετήριο ομάδων κοινού

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους ιστοχώρους
Στην Πύλη μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα «Υπηρεσίες άλλων ιστοχώρων», υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες από άλλους ιστοχώρους φορέων της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός είναι ο πολίτης να μπορεί να ενημερωθεί για υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. Παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας αποτελεί το ασφαλιστικό βιογραφικό μέσω της εφαρμογής ΑΤΛΑΣ ή ο Φάκελος Υγείας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ.
Παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΚΕΠ – Online
Για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας. Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και την παρέχουν στον πολίτη χωρίς αυτός να απαιτείται να γνωρίζει την δομή και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.
Για επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης (60 συνολικά) , τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις παρέχει. Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης) παραδίδεται αυτόματα στον πολίτη χωρίς να απαιτούνται 2 επισκέψεις στο ΚΕΠ (μία για αίτηση και μία για παραλαβή).
Στόχος η επέκταση
Τα ΚΕΠ αποτελούν έναν θεσμό καταξιωμένο στην συνείδηση της κοινής γνώμης. Διάταξη που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την Δημόσια Διοίκηση (Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, Αξιολόγηση κλπ.) και συγκεκριμένα το άρθρο 34, προβλέπει:
α) Σε περίπτωση που ο πολίτης τηρεί ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να αναζητεί τα απαραίτητα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από τα αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική θυρίδα έγγραφα.
β) «Θωράκιση» των παρεχόμενων από τα ΚΕΠ υπηρεσιών, καθώς οι διαδικασίες που έχουν καθοριστεί να διεκπεραιώνονται μέσω αυτών, δεν θα μπορούν να τροποποιούνται με μονομερή ενέργεια από τον αρμόδιο υπουργό, αλλά μόνο με έγκριση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
Παραδείγματα εκτέλεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Στατιστικά Στοιχεία Υπηρεσιών και περαιτέρω λεπτομέρειες

Η εταιρία του θα κατέβει στο χρηματιστήριο μέσα στο 2020 ως ένα από τα πιο καυτά ονόματα της επενδυτικής. Ο λόγος για τον 37χρονο πλέον Brian Chesky, τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Airbnb, η περιουσία του οποίου, σύμφωνα με το Forbes, εκτιμάται στα 4,2 δισ. δολάρια!
Παρά τον απίστευτο πλούτο του, ο δισεκατομμυριούχος ζει μια πολύ απλή ζωή, καθώς δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε. Και το 2016 τόσο αυτός όσο και οι δύο συνεργάτες του, οι επίσης βαθύπλουτοι Joe Gebbia και Nathan Blecharczyk των 4,2 δισ., υποσχέθηκαν να δώσουν τη μισή τουλάχιστον περιουσία τους στις αγαθοεργίες της πρωτοβουλίας Giving Pledge των Μπιλ Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Ο Chesky σκέφτηκε την ιδέα της Airbnb το 2008 γιατί δεν μπορούσε να πληρώνει το νοίκι στο διαμερισματάκι που έμενε στο Σαν Φρανσίσκο. Το ίδιο έκανε μάλιστα για χρόνια, παρά τα εκατομμύρια που άρχισαν να συσσωρεύονται στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Και οι τρεις φίλοι, με τον Gebbia ήταν μάλιστα και συγκάτοικος ο Chesky, δεν μπορούσαν να εξοφλούν τα νοίκια τους, κι έτσι το φθινόπωρο του 2017 χρέωσαν για πρώτη φορά σε κάτι ξένους 80 δολάρια τη μέρα για να κοιμηθούν στο σπίτι τους. Σε στρώματα αέρος στο πάτωμα του σπιτιού τους, συγκεκριμένα.

Την επόμενη άνοιξη, όταν είδαν το επικερδές του πράγματος, ίδρυσαν την εταιρία τους, που την έλεγαν τότε AirBed & Breakfast. Σήμερα η Airbnb αποτιμάται στα 38 δισ. δολάρια, όπως την υπολόγισε το Forbes τον Μάρτιο του 2018. Έχει πάνω από 6 εκατ. σπίτια στις σελίδες της σε περισσότερες από 100.000 πόλεις.
Ο Chesky δήλωσε στο περιοδικό «People» το 2015 ότι συνεχίζει να μένει σε κείνο το διαμερισματάκι απ’ όπου ξεκίνησαν όλα: «Ζω ακόμα στο αυθεντικό Airbnb και συνεχίζω να το βγάζω στην Airbnb, μπορείτε λοιπόν να το νοικιάσετε. Είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μπορείτε να νοικιάσετε τον καναπέ μου για 50 δολάρια».

Εκείνος δεν έχει σταματήσει να νοικιάζει με την κοπέλα του διαφορετικά διαμερίσματα στο Σαν Φρανσίσκο μέσω Airbnb ώστε να γνωρίζουν νέες γειτονιές της πόλης…

Μελέτες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι που απολύονται από την εργασία τους διέρχονται από τα ακόλουθα πέντε στάδια της απώλειας: άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή.
Το να σε απολύσει κάποιος είναι μία τρομακτική εμπειρία. Μία κατάσταση που φέρνει τα πάνω -κάτω στη ζωή σου και κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Θα αναρωτηθείς «μα καλά, υπάρχει μέρα που μπορείς να πάρεις μία τέτοια κατάσταση λιγότερα επώδυνα;» Σύμφωνα με την επιστήμη Ναι!
Η αιφνίδια απώλεια της εργασίας αποτελεί ένα τραυματικό γεγονός. Μελέτες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι που απολύονται από την εργασία τους διέρχονται από τα ακόλουθα πέντε στάδια της απώλειας: άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή. Όμως δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το αρνητικό κομμάτι καθώς η απόλυση μπορεί να αποτελέσει και την αφορμή για ένα καινούργιο ξεκίνημα.
Βασική αρχή είναι η ειλικρίνεια και ο σεβασμός απέναντι στον άνθρωπο που πρέπει να αποχωρήσει. Όσο δυσάρεστη κι αν είναι η αλήθεια, τα ξεκάθαρα μηνύματα είναι προτιμότερα από τις ψεύτικες ελπίδες ή την ανούσια παράταση της διαδικασίας. Η ξαφνική απόλυση ενός εργαζομένου έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχολογία του ατόμου, στην αυτοπεποίθησή του, στην ποιότητα της ζωής του αλλά και στις σχέσεις του με τους κοντινούς του ανθρώπους.
Σύμφωνα με μελέτες η χειρότερη ημέρα για να απολυθεί κάποιος είναι η Παρασκευή. Το να ανακοινώσεις σε έναν εργαζόμενο την απόλυσή του την Παρασκευή, του δίνεις τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του όλο το Σαββατοκύριακο και να νιώσει ακόμα πιο θυμωμένος και αγχωμένος.
Μάλιστα αρκετοί άνθρωποι αφού χάσουν την δουλειά τους στρέφονται στο αλκοόλ με σκοπό να ανακουφιστούν από αυτά τα συναισθήματα και η Παρασκευή ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Επίσης πρέπει να περιμένουν έως τη Δευτέρα για να καλέσουν σε εταιρείες και επιχειρήσεις ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας.
Όπως διαβάζουμε σε άρθρο του Inc.com η λιγότερο επώδυνη ημέρα για να απολυθεί κάποιος είναι η Τετάρτη και ιδανικά τις πρώτες πρωινές ώρες και όχι στο τέλος της ημέρας. Η Τετάρτη βρίσκεται στη μέση της εβδομάδας και δίνει την δυνατότητα στον εργαζόμενο να έχει δύο εργάσιμες ημέρες για να επιλύσει τυχόν εκκρεμότητες που μπορεί να έχει με την επιχείρηση και να ξεκινήσει την αναζήτηση νέας εργασίας. Επίσης, έχει δύο ολόκληρες ημέρες για να συζητήσει την κατάσταση με τους υπόλοιπους πρώην συναδέλφους του και να επεξεργαστεί τα δυσάρεστα νέα.

Μάγεψε τα πλήθη και τρέλανε τους οπαδούς κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νάπολι στο Σαν Πάολο, η πληθωρική Ιταλίδα ρεπόρτερ Ντιλέτα Λεότα, με το πανέμορφο πρόσωπο και το καλλίγραμμο σώμα.
Η 28χρονη καλλονή τράβηξε όλα τα βλέμματα κατά την είσοδό της στον χώρο του γηπέδου, λόγω της εκρηκτικής παρουσίας της και της εντυπωσιακής της εμφάνισης, κάνοντας τον κόσμο στις κερκίδες να παραληρεί.
Οι φίλαθλοι της Νάπολι αντικρίζοντας την όμορφη Λεότα, της την «έπεσαν» με έναν άκομψο τρόπο, αφού ξεκίνησαν να φωνάζουν συνθηματικά «Βγάλε τα βυ@@@ σου έξω» φέρνοντάς την σε δύσκολη θέση.
Η 28χρονη παρουσιάστρια, ωστόσο, αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία και μία δόση χιούμορ, γελώντας και κάνοντας μία κίνηση αποδοκιμασίας με το χέρι της προς το μέρος των οπαδών της κερκίδας.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!