Στην έρημο σπάνια συναντάμε δέντρα με εξαίρεση λίγες οάσεις.