Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Ο οργανισμός Bluetooth SIG ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει αναλυτικά και με κάθε επισημότητα το νέο πρωτόκολλο Bluetooth 5.0 στις 16 Ιουνίου 2016, για το οποίο ήδη έχει αποκαλύψει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που θα εκμεταλλευτούμε στα μελλοντικά smartphones, tablets, laptops, gadgets κλπ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, το Bluetooth 5.0 θα προσφέρει θεωρητικά 4 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα από το σημερινό Bluetooth 4.2 LE, η εμβέλεια του θα διπλασιαστεί (η ακριβής απόσταση θα ποικίλει ανάλογα με τη συσκευή) και θα είναι ιδανικό για χρήση σε συσκευές του Internet of Things (IoT) χάριν στην εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Σε αντίθεση, όμως, με τις προηγούμενες αναβαθμίσεις της τεχνολογίας, το Bluetooth 5.0 θα χρειαστεί νέα chips και δεν θα υποστηρίζεται από τις σημερινές συσκευές.


ΠΗΓΗ: techgear.gr
Τι και γιατί δεν μπορούμε να αγοράσουμε μέσω ίντερνετ
Η αγορά οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ποσοστό 86%) τα βιβλία (60%), τα ταξίδια (33%) και οι υπηρεσίες αναψυχής (40%) είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τα υψηλότερα ποσοστά απαγορεύσεων στις πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων, λόγω γεωγραφικού αποκλεισμού του πελάτη.
Αυτό προέκυψε από έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 10.537 ηλεκτρονικά καταστήματα, στην οποία συμμετείχε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του.
Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι:
- Στο 63% των ηλεκτρονικών καταστημάτων εντοπίστηκαν πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού.
- Μόλις 1 στα 3 ηλεκτρονικά καταστήματα επιτρέπει στους καταναλωτές που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος να προβούν σε αγορές.
- Περισσότερα περιστατικά γεωγραφικού αποκλεισμού παρατηρούνται στις μεγάλες (ιδίως με τη μορφή της μη παράδοσης σε ορισμένες χώρες) και λιγότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ιδίως με τη μορφή των περιορισμών σε συγκεκριμένα μέσα πληρωμής).
Οι συνηθέστερες περιπτώσεις γεωγραφικού αποκλεισμού ή περιορισμού που προέκυψαν από την έρευνα είναι κυρίως οι εξής:
- Άρνηση αποστολής ή παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών σε ορισμένα κράτη μέλη. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές, η άρνηση αυτή εκδηλώνεται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, όταν, δηλαδή, ο καταναλωτής έχει ήδη συμπληρώσει αρκετά πεδία, αφιερώνοντας και το σχετικό χρόνο (ποσοστό 32% των ερευνηθέντων καταστημάτων).
- Άρνηση πρόσβασης σε ιστότοπο εταιρείας άλλου κράτους μέλους, με κριτήριο τη διεύθυνση IP (ή άλλα τεχνικά μέσα που επιτρέπουν τον γεωγραφικό εντοπισμό) που προκύπτει από τη συσκευή ή το δίκτυο του χρήστη. Έτσι, ο καταναλωτής δεν μπορεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες και να προβεί σε σύγκριση τιμών και ποιότητας υπηρεσιών ή προϊόντων.
- Αυτόματη ανακατεύθυνση σε «εθνικούς» ιστότοπους, αντί των επιλεχθέντων διασυνοριακών, συνήθως με υψηλότερες τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς δυνατότητα ακύρωσης της σχετικής ενέργειας (ποσοστό 2% των ερευνηθέντων καταστημάτων).
- Διαφοροποίηση της τιμής ή άλλων όρων ανάλογα με την υπηκοότητα, τη χώρα κατοικίας του πελάτη ή τη γεωγραφική θέση από την οποία έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες.
- Αποδοχή συγκεκριμένων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή καρτών που έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ορισμένων κρατών μελών της Ε.Ε. (ποσοστό 26% των ερευνηθέντων καταστημάτων).
- Υποχρέωση του καταναλωτή να αποκαλύψει την υπηκοότητα ή τον τόπο κατοικίας του πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται σύνδεση της πρόσβασης σε ψηφιακά ή μη ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, ή της αγοράς τους, με την ταχυδρομική διεύθυνση του καταναλωτή ή ακόμη, στις σχετικές φόρμες παραγγελίας, να υπάρχουν προεπιλεγμένοι ταχυδρομικοί κώδικες ή κωδικοί για τηλεφωνικούς αριθμούς που αποκλείουν καταναλωτές από συγκεκριμένα κράτη μέλη (ποσοστό 27% των ερευνηθέντων καταστημάτων).
- Συμφωνίες διανομής προϊόντων και υπηρεσιών που αναγκάζουν τον έμπορο να μην πωλεί διασυνοριακά ή σε κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε., εγείροντας ζητήματα παραβίασης του θεσμικού πλαισίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τήρησης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα πρόταση Κανονισμού «για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων συναφών μορφών διακρίσεων που βασίζονται στην εθνικότητα, την κατοικία ή τη διαμονή εντός της ενιαίας αγοράς».
Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια και οι επιχειρήσεις επιβάλλουν μονομερείς και αδικαιολόγητους περιορισμούς ή εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους σε δυνητικούς πελάτες με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής τους. Τα μέτρα αυτά, που συνιστούν τον λεγόμενο γεωγραφικό αποκλεισμό (geo blocking), περιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση των καταναλωτών σε διασυνοριακές προσφορές, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές ορισμένων κρατών μελών ή πρόσβαση σε περιορισμένο εύρος προϊόντων, υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου, άρα λιγότερες ευκαιρίες για ορισμένους Ευρωπαίους καταναλωτές στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.
Σκοπός της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλη χώρα της Ένωσης, είτε διαδικτυακά είτε αυτοπροσώπως, δεν θα υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, τις πωλήσεις ή τους όρους πληρωμής, εκτός εάν κάτι τέτοιο δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, όπως ο ΦΠΑ ή ορισμένες νομικές δεσμεύσεις για την κοινή ωφέλεια. Για να μην θεσπίζονται δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις, η πρόταση Κανονισμού δεν επιβάλλει υποχρέωση παράδοσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιρεί τις μικρές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κατώτατο όριο ΦΠΑ σε εθνικό επίπεδο από ορισμένες διατάξεις.
Τα σχέδια της Google για συλλογή εικόνων για τη δημοφιλή υπηρεσία της, Google Street View, απέρριψε η ινδική κυβέρνηση, κατόπιν αντιρρήσεων από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Αξιωματούχοι είπαν στο BBC πως υπάρχουν προβληματισμοί σχετικά με πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφαλείας λόγω της υπηρεσίας, η οποία συλλέγει εικόνες υψηλής ανάλυσης για να παρέχει στους χρήστες της εικόνα 360 μοιρών από δρόμους, τουριστικά αξιοθέατα, λόφους και ποτάμια.

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του BBC, το πρακτορείο Press Trust of India ανέφερε ότι το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ενημέρωση τη Google πως τα σχέδιά της να καλύψει την Ινδία με αυτή την υπηρεσία απορρίφθηκαν.

Όσον αφορά στον ειδικότερο λόγο πίσω από αυτή την απόφαση, υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με τέτοιου είδους συλλογή εικόνων, καθώς ο σχεδιασμός για τις επιθέσεις του 2008 στο Μουμπάι θεωρείται πως ενέπλεκε φωτογραφική αναγνώριση στόχων από έναν εκ των «εγκεφάλων» της επίθεσης.

«Βασικός προβληματισμός ήταν η ασφάλεια ευάλωτων εγκαταστάσεων άμυνας.

Το υπουργείο Άμυνας είπε ότι δεν ήταν δυνατή η παρακολούθηση της υπηρεσίας μετά την έναρξη της λειτουργίας της, και ότι θα ήταν επιζήμια για την εθνική ασφάλεια» είπε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στην εφημερίδα The Hindu- ενώ εκπρόσωπος της Google είπε στο BBC ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα αντίγραφο της εντολής.

Το 2011, αστυνομικοί στη νότια πόλη της Μπάνγκαλορ σταμάτησαν τη συλλογή εικόνων από την Google για την υπηρεσία της, που γινόταν σε πειραματική βάση με κάμερες σε αυτοκίνητα και τρίκυκλα.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr
20χρονη πέθανε αμέσως μετά το φιλί που έδωσε στο αγόρι της!
Η Myriam Ducré-Lemay, βρισκόταν σε ένα πάρτι στο Μόντρεαλ του Καναδά, μαζί με τον νέο της αγόρι, όταν συνέβη κάτι απίστευτα τραγικό. Η σχέση τους μετρούσε μόλις λίγες ημέρες, οπότε η 20χρονη δεν είχε ενημερώσει το σύντροφό της για τις αλλεργίες της. Όταν έφυγαν από το πάρτι, οι δυο νέοι πήγαν στο σπίτι του αγοριού ο οποίος καθώς ετοιμαζόταν να κοιμηθεί, έφαγε φυστικοβούτυρο και ακολούθως βούρτσισε τα δόντια του. Όταν φίλησε την κοπέλα του, εκείνη μέσα σε ελάχιστα λεπτά άρχισε να ασφυκτιά από έλλειψη οξυγόνου.
Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, η συσκευή για το άσθμα δε λειτούργησε και άμεσα ρώτησε το αγόρι της αν είχε φάει φιστίκια μιας και ήταν αλλεργική σε αυτά. Για κακή της τύχη, δεν είχε μαζί της τα κατάλληλα φάρμακα για την αναφυλαξία και η κατάστασή της γρήγορα επιδεινώθηκε. Παρά το γεγονός ότι το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, μέσα σε 8 λεπτά, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, πέθανε από εγκεφαλική ανοξία (έλλειψη οξυγόνου του εγκεφάλου). Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2012, αλλά η μητέρα της μίλησε χθες σε μέσο του Καναδά, Journal de Quebec, προειδοποιώντας όσους πάσχουν από αλλεργίες να έχουν πάντα μαζί τους την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. "Πάντα ζούσε μια φυσιολογική ζωή. Είχε μαζί της το EpiPen και όλοι ήξεραν την κατάστασή της", ανέφερε η Micheline Ducré.
news.gr
Γιατί ενοχλήθηκε ο Ερντογάν και έφυγε πριν την επίσημη κηδεία του Μοχάμεντ Άλι
Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επρόκειτο να παρευρεθεί στην κηδεία του Μοχάμεντ Άλι, αποφάσισε να συντομεύσει την παραμονή του στο Λούιβιλ, ενοχλημένος από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οργανωτές, αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Οι οργανωτές είχαν ήδη αρνηθεί στον Ερντογάν, πριν από την επίσκεψή του, να πάρει τον λόγο κατά την τελετή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα.
Ο ισχυρός άνδρας της Τουρκίας, ο οποίος συνοδεύεται από τον γαμπρό του, τον Μπεράτ Αλμπαϊράκ και υπουργό Ενέργειας, συμμετείχε χθες Πέμπτη στην αγρυπνία για τον Μοχάμεντ Άλι και στη συνέχεια αποφάσισε ξαφνικά να συντομεύσει την παραμονή του, που αρχικά επρόκειτο να παραταθεί μέχρι σήμερα το βράδυ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet Daily News, η οποία επικαλείται πηγές στο προεδρικό γραφείο, ο Ερντογάν ενοχλήθηκε ιδιαίτερα επειδή δεν του επέτρεψαν να αποθέσει στο φέρετρο του πυγμάχου ένα κομμάτι μαύρου υφάσματος διακοσμημένου με στίχους από το Κοράνι, την Κίσουα, που καλύπτει την Κάαμπα, την κυβική κατασκευή στο κέντρο του μεγάλου τεμένους της Μέκκας.
Εξάλλου φαίνεται πως υπήρξε κάποια διένεξη ανάμεσα στους σωματοφύλακες του αρχηγού του τουρκικού κράτους και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στο περιθώριο της κηδείας, σύμφωνα με την εφημερίδα και το πρακτορείο ειδήσεων Dogan.
Ο Μοχάμεντ Άλι τιμάται σ' ολόκληρο τον ισλαμικό κόσμο επειδή το 1964 ασπάστηκε τη μουσουλμανική πίστη και υπερασπίσθηκε σ' όλη τη ζωή του τις ειρηνικές και παγκόσμιες αξίες του ισλάμ.
Το ταξίδι του Ερντογάν, ο οποίος κατηγορείται από τους αντιπάλους του για απολυταρχικές τάσεις, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, η οποία επλήγη αυτή την εβδομάδα από βομβιστικές επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβαν οι κούρδοι αντάρτες και οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 17 ανθρώπους, ενώ ενίσχυσαν περαιτέρω τις ανησυχίες για την ασφάλεια στη χώρα.
EURO 2016: Τη... γλίτωσε στο 89' η Γαλλία νικώντας 2-1 τη Ρουμανία
Ίδρωσε, αλλά γλίτωσε το... έμφραγμα η Γαλλία στην πρεμιέρα του Euro 2016!

Η διοργανώτρια Γαλλία, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον φορμαρισμένο Ντιμίτρι Παγέ, επικράτησε με 2-1 των μαχητικών Ρουμάνων, που έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται αδικημένοι από το αποτέλεσμα, καθώς άξιζαν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, με τους Ρουμάνους να φτάνουν πολύ κοντά στο γκολ στο 4ο λεπτό, αλλά τον Γιορίς να αποκρούει εξ επαφής το σουτ του Στάνκου, ενώ στο 14' οι Γάλλοι “απάντησαν” με την κοντική κεφαλιά του Γκριεζμάν που σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Ταταρουσάνου.

Η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου κύλησε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τους Ρουμάνους να κλείνουν καλά τους χώρους και τους “Τρικολόρ” να δυσκολεύονται στην ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες του δαιμόνιου Παγέ.

Ήταν όμως τελικά μία ενέργεια του Παγέ, του κορυφαίου απόψε για τους οικοδεσπότες, που έφερε το γκολ: στο 58' ο άσος της Γουεστ Χαμ έκανε τη σέντρα και ο Ζιρού νίκησε στον αέρα τον Ρουμάνο γκολκίπερ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Όμως η χαρά δεν κράτησε πολύ για τους Γάλλους, καθώς στο 64' ο Εβρά ανέτρεψε τον Στάνκου μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε το πέναλτι, με τον ίδιο τον Στάνκου να το εκτελεί εύστοχα και να ισοφαρίζει σε 1-1.

Οι παίκτες του Ντιντιέ Ντεσάν πίεσαν στη συνέχεια για το γκολ που θα τους έδινε τη νίκη, όμως οι Ρουμάνοι κρατούσαν το 1-1 και έμοιαζαν ικανοί να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας – ωστόσο, ο Παγέ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη: με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή στο 89' έστειλε την μπάλα στο δεξί “παραθυράκι” του Ταταρουσάνου, δίνοντας τη νίκη-λύτρωση στους “Πετεινούς”.

Οι δύο άλλες ομάδες του 1ου Ομίλου, Ελβετία και Αλβανία, τίθενται αντιμέτωπες αύριο Σάββατο, στις 4 το απόγευμα.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!