Τρίτη, 18 Απριλίου 2017


Οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου σας επιτρέπουν να μη χρησιμοποιείτε το ποντίκι και σας βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου.
Δείτε όλα τα “κόλπα” του πληκτρολογίου

F1: Εμφάνιση της Βοήθειας
Ctrl+C (ή Ctrl+Insert): Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+X: Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+V (ή Shift+Insert): Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+Z: Αναίρεση μιας ενέργειας
Ctrl+Y: Επανάληψη μιας ενέργειας
Delete (ή Ctrl+D): Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης
Shift+Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης
F2: Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου
Ctrl+δεξιό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης
Ctrl+αριστερό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης
Ctrl+κάτω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου
Ctrl+επάνω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου
Ctrl+Shift με ένα πλήκτρο βέλους: Επιλογή ενός τμήματος κειμένου
Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους: Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλογή κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο
Ctrl με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους+πλήκτρο διαστήματος: Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας
Ctrl+A: Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή ένα παράθυρο
F3: Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου
Alt+Enter: Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου
Alt+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα
Alt+πλήκτρο διαστήματος: Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο
Ctrl+F4: Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε προγράμματα που επιτρέπουν να έχετε πολλά έγγραφα ανοικτά ταυτόχρονα)
Alt+Tab: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων
Ctrl+Alt+Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών στοιχείων
Ctrl+Τροχός κύλισης ποντικιού: Αλλαγή του μεγέθους εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Tab: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero
Ctrl+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows +Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero
Alt+Esc: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ στοιχείων, με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί
F6: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας
F4: Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση των Windows
Shift+F10: Εμφάνιση το μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο
Ctrl+Esc: Άνοιγμα του μενού “Έναρξη”
Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού
Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εκτέλεση της εντολής του μενού (ή άλλης υπογραμμισμένης εντολής)
F10: Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο τρέχον πρόγραμμα
Δεξιό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού
Αριστερό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού
F5 (ή Ctrl+R): Ανανέωση του τρέχοντος παραθύρου
Alt+Επάνω βέλος: Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην Εξερεύνηση των Windows
Esc:Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας
Ctrl+Shift+Esc: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών
Shift κατά την εισαγωγή ενός CD: Αποτροπή της αυτόματης αναπαραγωγής του CD
Αριστερό Alt+Shift: Αλλαγή της γλώσσας εισόδου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές γλώσσες εισόδου
Ctrl+Shift: Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου
Αριστερό ή δεξιό Ctrl+Shift: Αλλαγή της κατεύθυνσης ανάγνωσης του κειμένου για γλώσσες που ξεκινούν από τα δεξιά προς τα αριστερά
Πώς βάζω διαλυτικά (με ή χωρίς τόνο) στο Word;
Διαλυτικά χωρίς τόνο (ϊ-ϋ)
Συντόμευση πληκτρολογίου: Shift + ; Γράμμα
Μέσα στο Word, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο «;» (αυτό με το οποίο βάζετε τόνους στις λέξεις). Θα παρατηρήσετε πως τίποτα δε συνέβη, κι αυτό γιατί πρέπει να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά στο γράμμα που επιθυμείτε.
Διαλυτικά με τόνο (ΐ-ΰ)
Συντόμευση πληκτρολογίου: Shift + W Γράμμα ή Alt Gr + ; Γράμμα
Ο πρώτος τρόπος και πιο εύκολος κατά τη γνώμη μου, είναι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο με το γράμμα «W». Θα παρατηρήσετε πως δεν έγινε τίποτα ακόμη, κι αυτό γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά με τόνο στο γράμμα που επιθυμείτε.
Ο δεύτερος τρόπος είναι κρατώντας πατημένο το (δεξί) Alt GR και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο με το σύμβολο «;» (αυτό με το οποίο βάζετε τόνους στις λέξεις). Και πάλι, όπως στον πρώτο τρόπο, θα χρειαστεί να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά με τόνο στο γράμμα που επιθυμείτε.
To Facebook μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τι βλέπουν οι άλλοι στο προφίλ μας ή και να κρύψουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας από τους “επισκέπτες” μας. Παρόλα αυτά, για να παραμείνει… μυστική η σχέση μας με ένα περισσότερα πρόσωπα χρειάζεται η συμβολή και των δύο χρηστών.
Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στο Facebook από τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο όνομά σας και επιλέξτε να μεταβείτε από το Χρονολόγιο στην καρτέλα Φίλοι. Έπειτα, επιλέξτε Επεξεργασία απορρήτου. Όπως θα δείτε, μπορείτε να ορίσετε ποιος μπορεί να δει τη λίστα φίλων σας. Προσέξτε όμως πως η σχετική υπενθύμιση λέει πως οι φίλοι σας είναι εκείνοι που ορίζουν ποιοι μπορούν να βλέπουν τις δικές τους φιλίες στο δικό τους προφίλ. Αν λοιπόν θέλετε να κρύψετε έναν φίλο σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πρόσωπο αυτό και να του ζητήσετε να κάνει το ίδιο με εσάς. Να επεξεργαστεί το απόρρητο της λίστας των φίλων του και να περιορίσει ποιοι μπορούν να δουν τους δικούς του φίλους. Οι σχετικές επιλογές είναι: να βλέπουν όλοι στο Facebook με ποιους διατηρείτε σχέση φιλίας στο Facebook, μόνο οι φίλοι σας, μόνο εσείς, τα μέλη των ομάδων στις οποίες συμμετέχετε, ανά περιοχή ή εκείνοι που έχετε χαρακτηρίσει στενούς φίλους. Αν ο φίλος σας δεν ανταποκριθεί στο αίτημά σας για απόκρυψη της λίστας των φίλων του τότε το όνομά σας θα εμφανίζεται στην λίστα του έτερου προσώπου και μάλιστα, θα είναι ορατή και στις Ενημερώσεις, στην αναζήτηση και σε άλλα σημεία του Facebook. Επιπλέον, θα εμφανίζονται και οι κοινοί σας φίλοι στο προφίλ σας.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής της easyjet, του Ομίλου easyGroup και του Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation πριν λίγο καιρό μίλησε για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης Αναφέρθηκε αναλυτικά στον ρόλο του Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation και στους τομείς που δραστηριοποιείται, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις θα συνεχιστούν, όσο οι άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν ανάγκη.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να φέρει και στην Ελλάδα, μετά τη Βρετανία, τα σούπερ μάρκετ των φτωχών «easyfoodstore» αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του κατάλληλου χώρου όπου θα στεγάσει τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα στην ερώτηση αν υπάρχει σκέψη να φέρει στην Ελλάδα τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών» easyfoodstore ο κ. Χατζηιωάννου ανέφερε ότι: «Τα easyfoodstore λειτουργούν στο Λονδίνο και σκέφτομαι να φέρω το συγκεκριμένο brand στην Ελλάδα. Βλέποντας την ανάγκη αυτών των ανθρώπων εκτιμώ, ότι αν έχεις 100 προϊόντα όλα μακράς διαρκείας σε μια τιμή 35-40 λεπτά σίγουρα θα έχει μεγάλη ανταπόκριση.
Το έχω σκεφτεί… Easyfoodstore στην Ελλάδα. Προσπαθώ να αποφασίσω αν θα το έκανα στο κέντρο ή στον Κηφισό σε μια περιοχή με μεγάλους δρόμους και πάρκινγκ. Ωστόσο, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Στο κέντρο η τροφοδοσία γίνεται πολύ δύσκολα και δημιουργούνται προβλήματα. Το μέλλον θα δείξει».
Επίσης, αναφέρει ως επενδυτική ευκαιρία τα ακίνητα στην Ελλάδα, ένα εκ των οποίων απέκτησε πρόσφατα για την στέγαση του Stelios Philanthropic Foundation, στην οδό Ευριπίδου.
Πηγή: newsnowgr.com

Όχι μόνο χώρισαν, αλλά εκείνος κάλυψε ήδη και το κενό της Κέιτι Πέρι.

Όλα δείχνουν ότι η άνοιξη έχει πιάσει για τα καλά τον Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος είναι σε ερωτική διάθεση και αντί να κάθεται να κλαίει που δεν είναι πια μαζί με την ποπ σταρ, βρήκε νέα αγκαλιά για να… κουρνιάσει.Ο φωτογραφικός φακός των παπαράτσι τον απαθανάτισε πριν από 2 ημέρες, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας The Promise στο Λος Άντζελες, όπου δεν πήγε μόνος, αλλά συνοδευόμενος από την Νίνα Ντόμπρεβ, που φημολογείται ότι του έχει κλέψει την καρδιά.Από την πλευρά τους εκείνοι δεν διέψευσαν τις φήμες περί ειδυλλίου.

ΠΗΓΗ: star.gr
28χρονη δασκάλα έκανε σeξ με μαθητή της και μάλιστα με τις ευλογίες του συζύγου της!
Αντιμέτωπη με πέντε χρόνια φυλάκισης είναι μια γυναίκα στις ΗΠΑ, δασκάλα σε σχολείο στο Οχάιο, η οποία κάλεσε 18χρονο μαθητή στο σπίτι της...
Μέχρι και πέντε χρόνια φυλάκισης αντιμετωπίζει μια 28χρονη δασκάλα σε σχολείο του Οχάιο των ΗΠΑ, η οποία κάλεσε έναν 18χρονο μαθητή στο σπίτι της.
Η είδηση, όμως, βρίσκεται αλλού! Η 28χρονη δασκάλα, όχι μόνο, τον φίλεψε σeξ... αλλά είχε και της ευλογίες του συζύγου της, ο οποίος ήταν στο σπίτι τους!
Σύμφωνα με το δικαστήριο, η γυναίκα και ο μαθητής είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.
Ο σύζυγός της βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες και έξι μήνες φυλάκισης.
Το άτακτο ζευγάρι που συνελήφθη


Πάσχα 2017: Το έθιμο των Αλογοδρομιών και «του Χαρ' κού τ' αλώνι»
Στη Χαλκιδική την Τρίτη μέρα του Πάσχα διοργανώνεται στην παραλία της Συκιάς Αλογοδρομίες. Αποτελεί ένα έθιμο που μετρά πολλά χρόνια και αναβιώνει με επιτυχία το τελευταίο καιρό.

Μετά την καθιερωμένη λειτουργία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, παραδίδεται η εικόνα μαζί με ευχές από τον ιερέα στους ιππείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ένα είδος λιτανείας, μεταφέροντας την εικόνα από το παρεκκλήσι στο χώρο διεξαγωγής των Αλογοδρομιών.
Την ίδια μέρα, Τρίτη του Πάσχα, στην Ιερισσό Χαλκιδικής αναβιώνει το έθιμο «του Χαρ'κού τ' αλώνι», που επίσης έχει τις ρίζες του στα χρόνια της τουρκοκρατίας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,η περιοχή ήταν έδρα των καπεταναίων που ζούσαν στα γύρω βουνά και προετοιμαζόμενοι για την επανάσταση κατέβαιναν την τρίτη μέρα του Πάσχα στο χωριό, όπου γινόταν πανηγύρι και ξεγελώντας τον Μαντέμ Αγά, εξασκούσαν τους νέους του χωριού στη σκοποβολή. Στην ανάμνηση αυτού του ιστορικού πλέον πανηγυριού αναβιώνει το έθιμο κάθε Πάσχα.
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!