Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

facebook-work
To Facebook αλλάζει συνεχώς με τα νέα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν να είναι καινούρια εργαλεία ασφαλείας, καθώς και νέες υπηρεσίες για τους επαγγελματίες χρήστες του. 
Αναλυτικότερα, το Facebook Security Checkup for Android είναι ένα νέο εργαλείο που προσφέρει στους κατόχους Android συσκευών τη δυνατότητα να ελέγχουν τους λογαριασμούς τους στο Facebook για πιθανά κενά ασφαλείας. Αργότερα θα ακολουθήσει και μία έκδοση του εργαλείου αυτού και για τους iOS χρήστες, ενώ με τα Login Alerts, μπορεί το εργαλείο να σας ενημερώνει για τις προσπάθειες τρίτων να μπουν στο λογαριασμό σας στο Facebook.
H άλλη αλλαγή που φέρνει το Facebook είναι η υπηρεσία του που θα απευθύνεται στους εταιρικούς του χρήστες και αναμένεται να κάνει την επίσημη εμφάνισή της τους προσεχείς μήνες. Η υπηρεσία θα ονομάζεται Facebook at Work, θα έχει παρόμοια εικόνα με όσα έχουν συνηθίσει οι κανονικοί χρήστες, με τη διαφορά ότι θα μπορεί κανείς να δημιουργεί ένα νέο προφίλ, διαφορετικό από εκείνο που διατηρούν ήδη στο κοινωνικό δίκτυο.
Οι περισσότερες μορφές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης του Facebook θα είναι διαθέσιμες και στο Facebook at Work, ενώ αρκετές εταιρείες έχουν μπει στο πρόγραμμα δοκιμής του πριν από το επίσημο λανσάρισμά του.
Τέλος, όλοι οι χρήστες του Facebook θα έχουν σύντομα τη δυνατότητα να σχολιάζουν κάτι χωρίς να είναι online. Μέσα από μία ανανέωση της εφαρμογής του Facebook για mobile συσκευές θα μπορεί κανείς να σχολιάζει ακόμα και όταν είναι offline, ενώ και οι αναρτήσεις στο News Feed θα μπορούν να περιμένουν το πότε θα επανέλθει η σύνδεση για να ενημερωθούν και να συνεχίζετε να διαβάζετε κάτι που σας ενδιαφέρει.

«Άρωμα» του παλιού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, των περίφημων Δεσμών που χρησιμοποιούνταν έως και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, φέρνει το υπουργείο Παιδείας από την επόμενη χρονιά στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Με το νέο σύστημα εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα δώσουν τέσσερα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, με δυνατότητα αλλαγής του τελευταίου μαθήματος με κάποιο άλλο, ώστε να έχουν πρόσβαση αντί για ένα σε δύο επιστημονικά πεδία. Με βάση τα μόρια όπως ορίζονται από την υπουργική απόφαση ισχύουν τα εξής:
-Ο γραπτός βαθμός και των τεσσάρων μαθημάτων που θα επιλεγούν πολλαπλασιάζεται επί δύο. Παράδειγμα: Για έναν υποψήφιο στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) θα προσμετράται το άθροισμα των μαθημάτων Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λατινικά επί 2 εφόσον επιθυμεί την εισαγωγή του σε σχολές του πρώτου πεδίου. Αν επιλέξει να ανοίξει και το 4ο επιστημονικό πεδίο (Επιστήμες της Εκπαίδευσης) θα εξεταστεί και στα Μαθηματικά και το γινόμενο για την εισαγωγή του στις σχολές αυτού του πεδίου θα αφορά τα εξής 4 μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Μαθηματικά).
-Στη συνέχεια ο βαθμός των δύο μαθημάτων βαρύτητας θα υπολογιστεί με το συντελεστή τους και το αποτέλεσμα θα αθροιστεί με το παραπάνω γινόμενο (σ.σ. για το παραπάνω παράδειγμα είναι τα Αρχαία (1,3) και η Ιστορία (0,7). Ο γραπτός βαθμός των μετά το γινόμενο που προκύπτει από το συντελεστή θα αθροιστεί με το γραπτό βαθμό του συνόλου των 4 μαθημάτων και θα πολλαπλασιαστεί επί 100.
-Τα παραπάνω αθροίσματα φτάνουν μέχρι τα 20.000 μόρια (άριστα). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί σε ένα ειδικό μάθημα (πολλαπλασιάζεται ο γραπτός βαθμός επί 100) το άριστα είναι 22.000 μόρια και αν είναι δύο ειδικά μαθήματα το άριστα είναι 24.000 μόρια.
Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 1
Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερήσιου και Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση − Δήλωση.
Με την Αίτηση − Δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα
(1) Επιστημονικό Πεδίο, γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
Την ανωτέρω Αίτηση − Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση− Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η Αίτηση−Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν πρόκειται για υποψήφιο που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση − Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου Β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188−Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90−Α ́) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163−Α ́) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63−Α ́).
Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχο− λείου αυτού στην Ελλάδα.
Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.
Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση−Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν καταθέσει το απολυτήριο του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ ότι ο μαθητής δεν κατέθεσε απολυτήριο.
Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκ− πρόσωπο του εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές, εκ− φράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.
Άρθρο 2
Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
Για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ενός ή περισσοτέρων ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, όπως αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1538 Β ́/2002) «Ορισμός των Τμημάτων και των Σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι συντελεστές του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών κατά περίπτωση είναι:
¡. Δύο (2) για τα Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα:
«Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο»
«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».
ii. Δύο (2) για τα τμήματα:
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
iii. Ένα (1) για το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστη− μών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων για το οποίο απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο» και για όλες τις λοιπές σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ¡ και ii του παρό− ντος άρθρου.
Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά Πεδία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995Β ́/2015), γίνεται ως εξής:
Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίστηκαν στο άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́/2015), πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).
Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως καθορίστηκαν στο άρ. 2 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015).
Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α ́/2015).
2. Προκειμένου για Σχολές ή Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικών δοκιμασιών ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:
Στο σύνολο μορίων της προηγούμενης παραγράφου προστίθενται τα μόρια που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομένου του βαθμού του υποψηφίου στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα ή στις πρακτικές δοκιμασίες με τον αντίστοιχο συντελεστή κατά περίπτωση. Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης:
¡ Βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο γραπτός βαθμός που σημείωσε στην απαιτούμενη εξέταση ο υποψήφιος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου. Για τις περιπτώσεις που εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων. Ο μέσος όρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξετασθεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας, για τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
ii Βαθμός πρακτικών δοκιμασιών είναι ο μέσος όρος των βαθμών που αντιστοιχούν στις τρεις δοκιμασίες αγωνίσματα που διαγωνίστηκε ο υποψήφιος και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση εκατοστού.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση εκατοστού, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία τότε, αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του δεύτερου δεκαδικά ψηφία.
3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισα− γωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Οι ως άνω υποψήφιοι διεκδικούν:
α) αριθμό θέσεων εισακτέων, όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 33 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της παρ. 1 του αρ. 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και της παραγράφου 1 του αρ. 40 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α ́), εφόσον υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
β) 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός ενός (1) έτους αυτού που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων Λυκείων, στα ειδικά μαθήματα και στις πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
3. Οι υποψήφιοι Εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκεί− ου που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α ́) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α ́) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α ́) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α ́), έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υπο− ψηφίου για δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπί− στηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και για το ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο για τους υποψηφίους της κατηγορίας αυτής πέραν του αριθμού εισακτέων.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο)εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2α. Στο μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμεί, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο, κατ’ ανώτατο όριο, Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης και με οποιαδήποτε σειρά. Με τη δήλωση του ο υποψήφιος προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
β. Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε ένα ή δύο από τα προτεινόμενα επιστημονικά πεδία του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης, στα οποία έχει πρόσβαση μέσα από την Ομάδα Προσανατολισμού του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́/2015) και εφόσον έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα μαθήματα που προβλέπονται για τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.
γ. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για τις Σχολές ή τα Τμήματα, που επιθυμεί ο υποψήφιος, ανεξάρτητα σε ποιο από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε, εί− ναι ενταγμένα. Σχολή ή Τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο Επιστημονικά Πεδία που επέλεξε ο υποψήφιος δηλώνεται μόνο μία φορά. Για τις Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμηση του. Αντίθετα, για τις Σχολές ή Τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε.
δ. Με τη δήλωση προτίμησής του ο υποψήφιος αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους υποψηφίους δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, αν το σύνολο των μορίων του είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του, με ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή Τμήματα, που έχει δηλώσει.
ε. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του υποψηφίου. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο Μηχανογραφικό Δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υπο− βολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεών του.
3. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου Γενικού Εσπερινού Λυκείου, του οποίου ο τίτλος αποκτήθηκε από το σχολικό έτος 2001 και εφεξής, ο τίτλος αυτός θα πρέπει να συνοδεύεται από Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο κάτοχος της φοίτησε και στις δύο τελευταίες τάξεις σε Εσπερινό Γενικό Λύκειο. Αν ο υποψήφιος υπάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης ii του εδαφίου Β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του N. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001, αντί της Βεβαίωσης του παρόντος εδαφίου, οφείλει να κατέχει, κατά περίπτωση: ¡) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή ii) απόφαση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του ή ο γονέας, που έχει την επιμέλειά του, έχει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Στην περίπτωση της επιμέλειας υποβάλλεται και αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάθεσης της επιμέλειας, ή ¡v) Βεβαίωση του οικείου Λυκείου, από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή ¡ν) Βεβαίωση οικείου φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Γενικού Εσπερινού Λυκείου, ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης, το οποίο λειτουργούσε στις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας. Όσοι αποκτούν απολυτήριο εσπερινού γενικού λυκείου από το σχολικό έτος 2012−2013 και εφεξής πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού γενικού λυκείου. Πλήρης φοίτηση κατά την έννοια της διάταξης αυτής υπάρχει όταν ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα και των δύο τελευταίων τάξεων του εσπερινού γενικού λυκείου, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους.
4. Προκειμένου για κάτοχο απολυτηρίου τίτλου ξένου σχολείου, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας, το πρόγραμμα των σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα εισαγωγής του σε πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα
Άρθρο 6
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχο− λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή Δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και στους κατόχους ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ ́ τάξης ημερησίου ή Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους εξέτασης.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται αριθμός πρωτοκόλλου, τα στοιχεία και ο κωδικός αριθμός του Λυκείου που την χορηγεί, τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου και το Λύκειο αποφοίτησής του, το σχολικό έτος συμμετοχής του υποψηφίου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και ο κωδικός αριθμός με τον οποίο έλαβε μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Στη Βεβαίωση Συμμετοχής αναγράφονται επίσης η Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε πανελλαδικά, ο γραπτός βαθμός που πέτυχε για κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει για το ένα (1) ή τα δύο (2) επιστημονικά πεδία που δύναται να είναι υποψήφιος.
Η Βεβαίωση Συμμετοχής φέρει στο άνω αριστερό μέρος το εθνόσημο, υπογράφεται από τον Διευθυντή του Λυκείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Λυκείου που την εκδίδει.
Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται στους υποψηφίους μετά την οριστικοποίηση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του οικείου έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 7
Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής τα Βαθμολογικά Κέντρα καταχωρούν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, που υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά τις καταστάσεις βαθμολογιών ανά Λύκειο. Η αρμόδια Διεύθυνση αφού συγκεντρώσει τα κατατεθειμένα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων, τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων τους και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό εισακτέων της κατηγορίας που διεκδικούν, καθώς και το χαρακτηριστικό της κατηγορίας στην οποία ανήκουν ξεκινά τα στάδια της επεξεργασίας. Η Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής ελέγχει και δίνει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις στα ενδιάμεσα στάδια της επεξεργασίας αποτελεσμάτων. Μετά τον τελικό έλεγχο η αρμόδια Διεύθυνση προβαίνει στην τελική επεξεργασία τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονται στην Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων Επιλογής προκειμένου να διενεργήσει τους τελικούς ελέγχους και να εκδώσει τα αποτελέσματα επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:
i) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και να πληρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας,
ii) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
aftodioikisi.gr
google-drive-folder
Το Google Drive αναβαθμίζεται με σκοπό να γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η αναζήτηση αρχείων αποθηκευμένων στο cloud από τον κάθε χρήστη του. 
Η αναβαθμισμένη έκδοση του Google Drive δεν αφορά μόνο στην έκδοση του Web, αλλά απευθύνεται τόσο σε όσους χρησιμοποιούν Android όσο και σε εκείνους που είναι κάτοχοι μίας συσκευής με λειτουργικό σύστημα iOS.
Με ένα κλικ στο πεδίο της αναζήτησης μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στην αναβαθμισμένη αναζήτηση με άμεσες προτάσεις για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Πιο εύκολο είναι και το φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων για να βρίσκει κανείς το είδος αρχείου που τον ενδιαφέρει.
Με το 3D Touch της Apple στις συσκευές iOS, θα μπορεί κανείς να βλέπει τα πιο πρόσφατα αρχεία, ή να κάνει αναζήτηση στο Google Drive απευθείας από την αρχική οθόνη. Αναζητήσεις μπορούν να γίνουν και από το iOS Search bar, χωρίς να είναι ανάγκη να ανοίγει κανείς την εφαρμογή του Google Drive.
Ευκολότερη είναι η αναζήτηση των αρχείων που διαμοιράζεστε με άλλους, αφού μπορεί να γίνει αναζήτηση με το email των επαφών ή των συνεργατών σας, ενώ όρους αναζήτησης μπορούν να αποτελέσουν λέξεις που υπάρχουν σε έγγραφα, ή οι ημερομηνίες τροποποίησης.
Οι αναβαθμίσεις του Google Drive αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες στο κοινό τις προσεχείς εβδομάδες.
pestaola.gr

Στην Emirates, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες 3 αεροπορικές με τις καλύτερες παροχές στην πρώτη θέση, οι επιβάτες αισθάνονται σαν να βρίσκονται στο Orient Express, αφού το στυλ παραπέμπει περισσότερο σε τρένο. Συν τοις άλλοις, η εν λόγω αεροπορική ήταν η πρώτη που παρείχε ντους στους επιβάτες στο A380.
WWW.WIKIPEDIA.COM
Η Singapore σύστησε νέα στάνταρ στην πρώτη θέση το 2007 με το Α380, όπου πρόσφερε διπλό κρεβάτι και πολυτελή χώρο, τονίζοντας, όμως, ότι οι επιβάτες δεν θα έπρεπε να έρθουν πολύ… κοντά εν ώρα πτήσης.
WWW.COMMONS.WIKIMEDIA.ORG
H πρώτη θέση της Etihad διακρίνεται για τον άπλετο χώρο της, ενώ η αεροπορική εταιρία έχει προσθέσει και lounge τόσο για την πρώτη θέση, όσο και για τη business, για να μπορούν οι επιβάτες να αλλάζουν και παραστάσεις.
WWW.WIKIPEDIA.COM
Στην Air New Zealand η business class είναι ισότιμη με την πρώτη θέση πολλών εταιριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα στρώματά της που είναι σούπερ αναπαυτικά και υπόσχονται έναν καλό ύπνο, ίσως καλύτερο και από του σπιτιού σας.
WWW.WIKIPEDIA.COM
Η Qantas της Αυστραλίας δημιούργησε την business class το 1979 και έκτοτε συνεχώς την αναβαθμίζει, τόσο στον αέρα, όσο και στο έδαφος, όπου μπορεί να… περηφανεύεται για ένα από τα καλύτερα business σαλόνια αεροπορικής. Προς το παρόν ασχολείται με τη δημιουργία καινούργιας business σουίτας στα A330.
clickatlife.gr
Γάιδαρος ποζάρει... χαμογελαστός μετά τη διάσωσή του
«SOS. Υπάρχει ένας γάιδαρος που κινδυνεύει να πνιγεί στο ποτάμι στο Κιλοργκλιν. Χρειάζομαι μία βάρκα και ένα άτομο να με βοηθήσει». Το μήνυμα αυτό αναρτήθηκε στο Facebook στο προφίλ ενός συλλόγου διάσωσης ζώων στην Ιρλανδία.

Ο γάιδαρος είχε απομακρυνθεί από την καλύβα όπου έμενε, παρασύρθηκε από την καταιγίδα και βρέθηκε μέσα στα νερά του ποταμού.

Οι ιδιοκτήτες του δεν μπορούσαν να τον σώσουν, καθώς δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπουν μέσα στο ποτάμι.

Το μήνυμα στο Facebook απέδωσε καρπούς, καθώς άμεσα κινητοποιήθηκε ο Μάικ Φλέμιγκ, από τη λέσχη κανό της περιοχής, ο οποίος έσπευσε με τον απαραίτητο εξοπλισμό για να βοηθήσει τον γάιδαρο.

Το ζώο πήρε το όνομα Μάικ από τον διασώστη του και πόζαρε... χαμογελαστός στο φωτογραφικό φακό.

Η φωτογραφία του δημοσιεύθηκε λίγο αργότερα στο Facebook και έγινε viral.
Newsroom ΔΟΛ
Χρυσές Σφαίρες: Για 5 βραβεία υποψήφιο το
Υποψήφια για 5 Χρυσές Σφαίρες είναι η ταινία "Carol". Μεταξύ των υποψηφιοτήτων είναι και αυτή του α' γυναικείου ρόλου για τις 2 συμπρωταγωνίστριες, Κέιτ Μπλάνσετ και Ρούνι Μάρα.
Η ταινία αφηγείται την ιστορία της αγάπης δυο γυναικών.
Το "Carol" υπογράφει σκηνοθετικά ο Τοντ Χέινς, που είναι επίσης υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, αφηγείται τον θυελλώδη έρωτα τη δεκαετία του 1950 μεταξύ μιας νεαρής πωλήτριας (Μάρα) που γοητεύεται από την ομορφιά μιας μοιραίας γυναίκας της αστικής τάξης (Μπλάνσετ).
Στον κατάλογο των υποψηφιοτήτων ακολουθούν το "Το Μεγάλο Σορτάρισμα", που πραγματεύεται την χρηματοπιστωτική κρίση, το "The Revenant" με θέμα τον αγώνα επιβίωσης ενός κυνηγού που έχει τραυματιστεί, αλλά και η ταινία "Στιβ Τζομπς" για τον συνιδρυτή της Apple, με 4 υποψηφιότητες έκαστη.
Τη Χρυσή Σφαίρα πρώτου γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία διεκδικούν οι πρωταγωνίστριες της ταινίας Carol, εκ των οποίων η Ρούνι Μάρα έχει ήδη τιμηθεί για την ερμηνεία της στο Φεστιβάλ των Καννών.
Αντίπαλές τους, η Μπρι Λάρσον (Το Δωμάτιο), η Σίρσα Ρόναν (Brooklyn) και η Αλίσα Βικάντερ (Το Κορίτσι από τη Δανία).
Για το βραβείο της καλύτερης δραματικής ταινίας, η Carol συναγωνίζεται με το Mad Max: Fury Road, The Revenant, Το Δωμάτιο (όπου ξετυλίγεται η ζωή μιας γυναίκας που την κρατούσαν φυλακισμένη για ένα διάστημα 7 ετών και γέννησε το παιδί της σε αιχμαλωσία) και το Spotlight, μια ταινία που πραγματεύεται την αποκάλυψη από την εφημερίδα Boston Globe του σκανδάλου των παιδεραστών ιερέων στις ΗΠΑ.
Στην κατηγορία του πρώτου ανδρικού ρόλου, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο που πρωταγωνιστεί στο The Revenant του Αλεχάντρο Ινιάριτου θα "κονταροχτυπηθεί" με τον Μπράιαν Κράνστον (Ντάλτον Τράμπο), τον Μάικλ Φασμπέντερ (Στιβ Τζομπς), τον Γουίλ Σμιθ (Concussion) και τον Έντι Ρεντμέιν (Το Κορίτσι από τη Δανία).
Οι φετινές υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών αντικατοπτρίζουν ακόμα περισσότερο την "άνοδο" των διαδικτυακών δικτύων στη βιομηχανία της παραγωγής των ταινιών: το Netflix έχει συγκεντρώσει 8 υποψηφιότητες.
Μεταξύ των εκπλήξεων της φετινής απονομής, η υποψηφιότητα β΄ ανδρικού ρόλου του Σιλβέστερ Σταλόνε για το "Creed" και εκείνη της τραγουδίστριας Λέιντι Γκάγκα για καλύτερη ερμηνεία σε τηλεταινία / μίνι σειρά "American Horror Story: hotel".
Στις υποψηφιότητες για την τηλεόραση, δίνεται σκληρή μάχη για την πρωτιά καθώς έξι τηλεοπτικές σειρές έχουν συγκεντρώσει από 3 υποψηφιότητες η κάθε μία: "American Crime", "Fargo", "Mr Robot", "Outlander", "Transparent" και "Wolf Hall".
Οι Χρυσές Σφαίρες, που απονέμουν τα περίπου 90 μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) συγκαταλέγονται μαζί με τα βραβεία Όσκαρ μεταξύ των κινηματογραφικών βραβείων με το υψηλότερο κύρος.
Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έγινε σήμερα στο Μπέβερλι Χιλς από τον πρόεδρο της HFPA Λορέντζο Σορία μαζί με τους ηθοποιούς Ντένις Κουέιντ, Αμέρικα Φερέρα, Κλόε Γκρέις Μορέτζ και Άντζελα Μπάσετ.
Η 73η τελετή των Χρυσών Σφαιρών θα πραγματοποιηθεί την 10η Ιανουαρίου και θα την παρουσιάσει ο κωμικός ηθοποιός Ρίκι Γκερβές.
news.gr
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!