Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ελπίδα πως θα μπορούν πλέον να υιοθετήσουν ένα παιδί δίνεται σε εκατοντάδες οικογένειες. Εκατόν ενενήντα παιδιά έχουν βρει στέγη και φροντίδα σε ιδρύματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ την "πόρτα" των ιδρυμάτων αυτών κρούουν διαρκώς και περισσότεροι γονείς που δηλώνουν αδυναμία να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην ανατροφή των παιδιών τους.
Και ενώ ο ρόλος των ιδρυμάτων παγκοσμίως είναι να παραμένουν εκεί προσωρινά τα παιδιά μέχρι να ενταχθούν σε ανάδοχες οικογένειες, στην Ελλάδα όχι μόνο δεν γίνονται πολλές αναδοχές, αλλά ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο συγκεκριμένο περιβάλλον ξεπερνά τα έξι χρόνια, τη στιγμή που το διεθνώς παραδεκτό χρονικό διάστημα δεν ξεπερνά τους έξι μήνες. Στον αντίποδα της κατάστασης αυτής, παρατηρείται το τελευταίο καιρό έντονο ενδιαφέρον από γονείς και οικογένειες για να αναλάβουν την αναδοχή κάποιου παιδιού.
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 114 του 2009 και προεδρικό διάταγμα 86), προωθείται η δημιουργία εθνικού μητρώου στο οποίο θα καταγράφονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς και τα στοιχεία των παιδιών που θα εισαχθούν σε κάθε οικογένεια. Υπεύθυνος για το μητρώο αυτό είναι ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης που βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τα ιδρύματα, τις εισαγγελίες και τους ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας.
Αυτή τη στιγμή 190 παιδιά βρίσκονται σε ιδρύματα σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη 23 παιδιά φιλοξενούνται στη "Μέλισσα", 15 στην "'Αρσις", 50 στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό, 42 στο παιδικό χωριό "SOS" και 29 στο "Χαμόγελο του Παιδιού". Ακόμη 13 παιδιά φιλοξενούνται σε ιδρύματα της Πέλλας, 4 σε φορείς της Πιερίας και 22 σε δομές της Ημαθίας. Εξάλλου, παρά τα αιτήματα από γονείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα να δεχτούν τα συγκεκριμένα ιδρύματα και τα δικά τους παιδιά, λόγω υπερπληρότητας των δομών αυτών κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό και έτσι καταλήγουν εκεί μόνο περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση ή απόφαση της δικαιοσύνης.
Η νομοθεσία ορίζει πλέον ότι οι φυσικοί γονείς, εφόσον συντρέχουν οικονομικοί λόγοι, μπορούν να αναζητήσουν κάποιον ανάδοχο για να φιλοξενεί το παιδί τους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνουν το εθνικό μητρώο αναδόχων και τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες κάθε τόπου. Από την άλλη πλευρά όσοι ενδιαφέρονται για αναδοχή υποβάλλουν σχετική αίτηση, καλούνται για συνέντευξη, υποβάλλονται σε κοινωνική έρευνα και αξιολόγηση προσωπικότητας και συμπεριφοράς και παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση διάρκειας έξι έως δώδεκα μηνών ανάλογα με τις ανάγκες και τα κίνητρα κάθε υποψηφίου. Στη συνέχεια οι κοινωνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις κατά τόπους εισαγγελίες λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις.
Οι διαδικασίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Διευθύντρια Άννα Τομπουλίδου) στα τηλ. 2313 330358 και 356.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ανάδοχοι γονείς οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά και να τους παρέχουν πραγματική φροντίδα, ενώ τα παιδιά θα πρέπει να διατηρήσουν επαφή με τη φυσική τους οικογένεια, εκτός αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη από εισαγγελική ή δικαστική εντολή.
Στο μεταξύ, το υπουργείο Εργασίας (Διεύθυνση Οικογένειας και Παιδιού) βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας ενός νέου νόμου όπου θα υπάρχει πρόβλεψη για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των αναδόχων. Σχετική πρόταση έχει απευθύνει και ο Συνήγορος του Παιδιού προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να διευθετηθούν ανοιχτά μέχρι σήμερα ζητήματα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!