Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Δείτε απίθανες πληροφορίες και εικόνες με πραγματικά γεγονότα και θεωρίες!
Scanning electron microscopy image of regular salt and pepper.
 The blue whale is not only the largest animal alive currently, but is likely the largest animal ever to have lived.
Sandcastles can be an art form, but there actually is a lot of science behind them. When making a sand mixture, it must be by volume 99 dry sand, 1 water. If you add much more water than that, youll be in danger of creating landslides

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!